"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Про виконання обласного бюджету

Інформація щодо виконання обласного бюджету за 2017 рік

20 березня 2018 - 13:14

Доходи обласного бюджету за 2017 рік

Протягом 2017 року до обласного бюджету надійшло 9761,9 млн. грн.  доходів, з них по загальному фонду – 8 818,7 млн. грн. і до спеціального фонду – 943,2 млн. грн.

Із 8 818,7 млн. грн. доходів загального фонду 80,7% або
7 120,4 млн. грн. склали трансферти з державного бюджету, а 19,3% або
1 698,1 млн. грн. – закріплені доходи. Крім того, 200,0 тис. грн. отримано з місцевих бюджетів області на співфінансування.

В структурі доходів спеціального фонду закріплені доходи склали 73,8% або 696,5 млн. грн., трансферти з державного бюджету –
25,5% або 240,2 млн. грн. Крім того, отримана «Інша субвенція» з місцевих бюджетів області в обсязі 6,5 млн. грн. на співфінансування інвестиційних проектів та придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості.

Основні джерела надходження доходів до загального фонду обласного бюджету за 2017 рік

Всього до загального фонду обласного бюджету надійшло 1698,1 млн. грн. власних доходів, з них:

 • Податок на доходи фізичних осіб – 63,4% у загальному обсязі надходжень (1076,5 млн. грн.);
 • Податок на прибуток – 17,8% (302,1 млн. грн.);
 • Плата за спеціальне використання природних ресурсів – 12,4% (211,2 млн. грн.);
 • Плата за адміністративні послуги – 2,7% (46,5 млн. грн.);
 • Інші платежі – 3,4% (56,9 млн. грн.);
 • Плата за оренду комунального майна – 0,3% (4,8 млн. грн.).

Виконання плану доходів загального фонду обласного бюджету за 2017 рік

План доходів до загального фонду виконано на 106,0%, в тому числі по основних джерелах надходжень:

 • Податок на доходи фізичних осіб – 103,0% до плану;
 • Податок на прибуток підприємств – 108,0% до плану;
 • Плата за спеціальне використання природних ресурсів – 104,5% до плану;
 • Плата за надання адміністративних послуг – 102,0% до плану;
 • Інші платежі – обсяг надходжень в 2,2 рази перевищив затверджений план на 2017 рік;
 • Плата за оренду комунального майна – в 1,4 рази більше плану.

Приріст надходження доходів до загального фонду обласного бюджету за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком

У порівнянні з 2016 роком надходження збільшилися на 152,1 млн. грн., або на 9,8 %.

Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб  у порівнянні з 2016 роком збільшився на 32,6% або 264,4 млн. грн.

На виконання плану та збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб   вплинуло  підвищення відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року з 1600 грн. до 3200 грн. та прожиткового мінімуму для працездатних осіб (до 1600 грн.). За підсумками 2017 року фонд оплати праці в цілому по області склав 30 666,7 млн. грн. і збільшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 35,2 %. Середньомісячна заробітна плата зросла на 35,1 % і склала 6 863 грн.

У порівнянні з 2016 роком надходження податку на прибуток зменшилися на 167,3 млн. грн., або на 35,6 % внаслідок сплати у 2016 році ПАТ "Мотор-Січ" податку від декларування разових операцій.

Трансферти з державного бюджету обласному бюджету у 2017 році

Із отриманих з державного бюджету 7 360,6 млн. грн.  дотацій  та цільових  субвенцій 5 171,2 млн. грн. перераховано територіям області, а 2 189,4 млн. грн. спрямовано головним розпорядникам коштів обласного бюджету.

На виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення, на надання допомог,  пільг та субсидій окремим категоріям населення спрямовано 5 099,9 млн. грн., що складає 69% від загального обсягу отриманих трансфертів.

Обсяг медичної субвенції склав 1 158,8 млн. грн. (питома вага 16%), освітньої субвенції – 403,2 млн. грн. (питома вага 5%), дотації з державного бюджету – 421,5 млн. грн. (питома вага 6%), з них додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 392,2 млн. грн., стабілізаційна дотація – 29,3 млн. грн.

Крім цього, отримано інших цільових субвенцій на суму 277,2 млн. грн., деталізація яких наведена на наступному слайді.

 
Інші соціальні субвенції, отримані з державного бюджету за 2017 рік

З держаного бюджету у 2017 році було також отримано цільові субвенції за такими напрямами використання:

-  на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільський місцевості – 121,054 млн. грн. (буде використовуватися у 2018 році для реалізації проектів будівництва, придбання медичного обладнання, розвиток телекомунікаційної інфраструктури);

- на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» – 71,247 млн. грн.;

- на придбання медикаментів, лікарських засобів, витратних матеріалів та медичного обладнання – 49,730 млн. грн., з них:

 • на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги – 6,209 млн. грн.;
 • на придбання ангіографічного обладнання – 11,538 млн. грн.;
 • на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захварювань – 31,130 млн. грн.;
 • на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 0,853 млн. грн.

- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 4,602 млн. грн.;

- будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців – 5,105 млн. грн.;

- проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, осіб з їх числа –
15,672 млн. грн.;

- фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 4,393 млн. грн.;

- проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 5,400 млн. грн.

Видатки обласного бюджету за 2017 рік

Обсяг здійснених видатків обласного бюджету становить
9572,2 млн. грн. (91,6% до плану), що на 40,9% більше у порівнянні з 2016 роком, з них:

- видатки загального фонду  - 8 619,0 млн. грн. (97,6 % до плану), що на  38,9% більше у порівнянні з 2016 роком, з них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 62% або 5 345,8 млн. грн., видатки головних розпорядників – 38,0% або 3 273,2 млн. грн.;

- спеціального фонду – 953,2 млн. грн. (58,9 % до плану), що на  61,6% більше у порівнянні з 2016 роком, з них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 41,8% або 398,2 млн. грн., видатки головних розпорядників – 58,2% або 555,0 млн. грн.

Мережа бюджетних закладів, які утримувались з обласного бюджету у 2017 році

Виконання показників доходної частини обласного бюджету дало можливість утримувати заклади соціально-культурної сфери, профінансувати затверджені у бюджеті заходи та соціальні програми.

У минулому році за рахунок коштів обласного бюджету утримувалося 207 бюджетних установ та закладів. Із загальної кількості бюджетних установ у Департаменті охорони здоров’я функціонувало 59 закладів;  освіти і науки – 59; культури, туризму, національностей та релігій – 15; соціального захисту населення – 16; агропромислового розвитку - 24 установи ветеринарної медицини; управлінні молоді, фізичної культури та спорту – 23; службі у справах дітей –  7 та інші – 4 установи.

У 2017 році проведені зміни у мережі професійно-технічних навчальних закладів у порівнянні з 2016 роком у зв’язку з передачею на фінансування з бюджетів міст Бердянськ та Мелітополь 5 закладів професійно-технічної освіти, а також до переліку додалася комунальна установа «Центр публічних закупівель» Запорізької обласної ради, що також спричинило збільшення видаткової частини обласного бюджету у порівнянні із 2016 роком.

Структура видатків загального фонду обласного бюджету за галузевою ознакою за 2017 рік

У 2017 році у загальному обсязі видатків загального фонду обласного бюджету – 3273,2 млн. грн., видатки на охорону здоров’я склали
1580,6 млн. грн. (48,3 %), освіту – 1 055,8 млн. грн. (32,3 %), соціальний захист та соціальне забезпечення – 299,0 млн. грн. (9,1 %), культуру і мистецтво – 119,6 млн. грн. (3,7 %), молодь та фізичну культуру і спорт – 52,6 млн. грн. (1,6 %), органи місцевого самоврядування – 32,0 млн. грн. (1,0 %).

Приріст видатків загального фонду обласного бюджету у 2017 році до 2016 року за галузевою ознакою

Загальний приріст видатків загального фонду обласного бюджету у 2017 році до 2016 року склав 908,3 млн. грн. (38,4%).      

У відсотковому виразі найбільший приріст по галузі «Державне управління» – 48,6% (видатки, спрямовані на забезпечення діяльності обласної  ради) та по галузі «Освіта» – 47,1% (у зв’язку з передачею на фінансування з бюджетів міст Бердянськ та Мелітополь 5 закладів професійно-технічної освіти).

В абсолютних величинах найбільший приріст видатків по галузі «Охорона здоров’я» – 402,7 млн. грн. (34,2%) та «Освіта» – 338,0 млн. грн. (47,1%).


Структура видатків загального фонду обласного бюджету на за економічною ознакою за 2017 рік

За економічною ознакою структура видатків загального фонду обласного бюджету у 2017 році є наступною:

-   заробітна плата з нарахуваннями – 64% (2 080,9 млн. грн.);

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 6% (186,5 млн. грн.);

-  придбання медикаментів – 9% (293,3 млн. грн.);

-         продукти харчування – 4% (146,3 млн. грн.);

-         видатки на соціальне забезпечення (стипендії, пенсії і допомоги, інші виплати населенню) – 4% (147,7 млн. грн.);

-         інші поточні видатки та  кредитування – 13 % (418,5 млн. грн.).

Зростання видатків у 2017 році до 2016 року за економічною ознакою

В минулому році заробітна плата працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася своєчасно та у повному обсязі згідно чинного законодавства та галузевих наказів з урахуванням:

-  розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня - 3200 грн.;

 - розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня –  1600 грн.

Виплачений фонд заробітної плати по установах бюджетної сфери обласного бюджету у порівнянні із 2016 роком зріс на 54,7 % або
735,9 млн. грн.

Видатки на комунальні послуги та енергоносії у порівнянні з 2016 роком зменшилися на 2,4% або 4,7 млн. грн. у зв’язку з впровадженням енергозберігаючих заходів обласними комунальними закладами.

Видатки на медикаменти збільшилися на 22,5% (53,9 млн. грн.), харчування – 8,2% (11,1 млн. грн.), соціальне забезпечення – 58,6%
(54,6 млн. грн.), інші видатки зросли на 15,9% (57,5 млн. грн.).

Видатки, спрямовані на виконання програмних заходів у 2017 році

Протягом року здійснено фінансування програмних заходів на загальну суму 774,1 млн. грн. (71,3% до плану), що на 294,7 млн. грн., або 61,5% більше рівня 2016 року, з них на реалізацію заходів:

-  програм по галузі «Освіта» – 42,4 млн. грн. (у 2016 році –
30,8 млн. грн., приріст склав 37,6%);

-  програм по галузі «Охорона здоров’я» – 93,9 млн. грн. (у 2016 році – 77,1 млн. грн., приріст склав 21,7%);

-  програм по галузі «Культура і туризм» – 8,0 млн. грн. (у 2016 році – 6,4 млн. грн., приріст склав 24,6%);

-  програм по галузі «Соціальний захист населення та оздоровлення дітей» – 86,6 млн. грн. (у 2016 році – 56,9 млн. грн., приріст склав 52,3%);

-  програм підтримки молоді та фізичної культури – 13,4 млн. грн. (у 2016 році – 10,2 млн. грн., приріст 31,5%);

-  програм з профілактики правопорушень, громадської безпеки та підтримки військових частин Збройних Сил України – 47,9 млн. грн. (у 2016 році 17,0 млн. грн., зростання в 1,8 рази);

-  будівництво, реконструкція, модернізація об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення –
40,1 млн. грн. (у 2016 році – 81,6 млн. грн.);

-  розвиток та ремонт доріг – 122,6 млн. грн. (у 2016 році –
47,6 млн. грн., зростання в 1,6 рази);

-  забезпечення населення питною водою – 23,0 млн. грн. (у 2016 році – 44,3 млн. грн.);

-  проведення екологічних заходів – 196,8 млн. грн. (у 2016 році – 68,1 млн. грн., зростання в 1,9 рази);

- сприяння виконанню депутатських повноважень – 59,1 млн. грн.;

-  підтримка розвитку об’єднаних територіальних громад –11,0 млн. грн. ( у 2016 році – 4,3 млн. грн., зростання в 1,5 рази).

Читайте також

Президент візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя» 1 березня

В Україні зареєстровано 1 347 849 підтверджених випадків COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у Запорізькій області

Всеукраїнський Форум «Україна 30». «Розвиток правосуддя»

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у Запорізькій області

В Україні на COVID-19 захворіло 1 342 016 осіб

Представники обласної влади залишаються на прямому зв'язку з мешканцями області

Робоча група по каоліновому кар’єру напрацьовує компромісні рішення

Конкурс “Кращі інклюзивні практики України – 2021”

26 лютого – День спротиву окупації Криму та міста Севастополя

В облдержадміністрації обговорили питання будівництва Запорізьких мостів під час навігації

Влада і медики обговорили актуальні питання розвитку трансплантації у Запорізькій області