Оголошення

До уваги фермерських господарств! До 10 грудня скористайтеся новою бюджетною субсидією!

22 листопада 2018 - 08:42

Постановою КМУ від 24.10.2018 р. № 911 розширено коло фермерських господарств, які мають право на державну підтримку 

Відтепер на неї можуть розраховувати фермерські господарства (далі - ФГ), у яких чистий дохід (вируч­ка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік становить до 20 000 000 грн. (раніше було 15 000 000 грн.). При цьому площа землі сільгосппризначення необмежена (раніше було до 500 га).

Запроваджено нову форму державної підтримки для новостворених ФГ (п. 11¹ Порядку № 106)

 

ФГ протягом перших трьох років після створення (реєстрації в ЄДР) можуть отримати бюджетну субси­дію на одиницю оброблюваних угідь (1 га). Субсидія надаватиметься один раз на рік виключно для прова­дження сільськогосподарської діяльності в розмірі 3 000 грн. на 1 га, але не більше 60 000 грн. (тобто за 20 га). У 2018 році таку субсидію зможуть отримати ФГ, зареєстровані в ЄДР після 1 січня 2016 року.

Запроваджено нову форму державної підтримки для ФГ (п.112 Порядку № 106)

 

ФГ (крім новостворених) у 2018 році можуть отримати бюджетну субсидію в розмірі 5,5 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня, в розрахунку на одного члена ФГ (який станом на 1 січня 2018 року був і на період отримання бюджетної субсидії є членом ФГ).

На 01.01.2018 р. прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, становить 1762 грн. Отже, субсидія становитиме 9691 грн. на одного члена ФГ. Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне ФГ не може перевищувати 30000 грн.

Наприклад, якщо згідно із статутом ФГ та даними ЄДР членами господарства є дві особи, то ФГ отримає 19382 грн. (9691 грн. х 2), а якщо три, то - 29073 грн. Якщо ж членів ФГ четверо, то воно мало б отримати 38764 грн., але через обмеження розмір субсидії для такого господарства становить 30000 грн.

Хто є розпорядником бюджетних коштів на ці субсидії? Головним розпорядником бюджетних ко­штів, виділених на ці субсидії, є Мінагрополітики, а розпорядником нижчого рівня - Український держав­ний фонд підтримки фермерських господарств (далі - Укрдержфонд).

Які документи слід подати для отримання субсидії? Для отримання субсидії регіональним відділен­ням Укрдержфонду ФГ (у тому числі новоствореним) слід подати заявку й такі підтвердні документи:

копію статуту ФГ (для юридичної особи) або копію договору (у разі одноосібного ведення - копію декларації) про створення сімейного ФГ;

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (уточнюється, який саме документ підтверджує право володіння та користування земельною ділянкою);

копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для ФГ таким документом має бути форма № 2-м або форма № 2-мс);

копію фінансового звіту за останній квартал - для ФГ, які зареєстровані в поточному (2018) році (нововведення);

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформова­ну в електронному вигляді в Електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

згоду ФГ щодо надання Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані.

Слід зауважити, що форма заявки за новими напрямами ще не затвер­джена, тому тим ФГ, які хочуть скористатися ними, потрібно слідкувати за інформацією, що розміщується на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

Коли подавати документи? До 10 числа поточного місяця. У 2018 році документи можна подати лише до 10 грудня.

Куди подавати документи? До регіональних відділень Укрдержфонду (69063, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, буд. 37 «В» щодня, крім вихідних, з 9.00 по 17.30 (у п’ятницю – до 16.30). Телефон для довідок: (097) 222-49-59.).

Який порядок надання субсидії? На підставі пакета документів, отриманого від ФГ, регіональні відді­лення Укрдержфонду формують реєстри ФГ і до 10 числа передають їх до центрального відділення Укрдерж­фонду. Мінагрополітики на підставі наданого узагальнюючого реєстру перераховує кошти до Укрдержфон­ду в межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань, який, в свою чергу, спрямовує їх на поточні рахунки ФГ. Скористатися фінансовою підтримкою за цими напрямами можна один раз протягом бюджетного року.

Розширено коло сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які мають право на державну підтримку

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (далі-СОК) плодово-ягідного, овочевого напрямів, а також із заготівлі та переробки дикорослих ягід, грибів і рослин матимуть право на фінансову підтримку за умови, що до їх складу входять не менше як 7 членів (раніше було 20 членів). Умови щодо кількості ФГ у складі та площі землі (до 100 га) залишилися незмінними.

Для СОК молочарського і м'ясного напрямів умови щодо кількості членів та ФГ залишилися незмінними. Таким СОК необхідна наявність тварин, ідентифікованих і зареєстрованих відповідно до законодавства.

Для отримання фінансової підтримки СОК одночасно подають до регіональної комісії в паперовому ви­гляді, а до Мінагрополітики - в електронному вигляді такі документи:

копію статуту СОК;

баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою (нововве­дення);

виписку з банку про обіг коштів на поточному рахунку (для СОК, зареєстрованих у поточному році) (нововведення);

ідентифікаційні документи встановленого зразка, що видаються на тварину (для СОК молочарського напряму) (нововведення);

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою кожним членом СОК;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів;

копію договору з постачальником обладнання;

копію векселя, виписаного постачальнику обладнання;

копії підтвердних документів щодо одержання СОК обладнання;

копії документів, що підтверджують оплату ПДВ та 30% вартості обладнання.

Збільшена часткова компенсація вартості закупленого в суб'єктів насінництва насіння сіль­ськогосподарських рослин вітчизняного виробництва та надана можливість закуповувати на­сіння в офіційних посередників суб'єктів насінництва

Нововведеннями за цим напрямом можна скористатися вже в наступному році, оскільки граничний тер­мін подання документів (1 листопада) уже завершився. Отже, в наступному році (за наявності виділених коштів на цю програму) кожне ФГ зможе отримати часткову компенсацію вартості насіння сільськогоспо­дарських рослин вітчизняного виробництва (раніше було рослин вітчизняної селекції) категорій базове, сертифіковане в розмірі не більше 60000 грн. (раніше - не більше 30000 грн.) без урахування сум ПДВ.

Який термін подання документів? Граничний строк подання документів для часткової компенсації вартості насіння уповноваженим банкам -1 листопада поточного року (за старою редакцією подання доку­ментів передбачалося двічі на рік - до 1 червня та до 1 листопада).

Які банки є уповноваженими? Банки, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні заса­ди співробітництва відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1231 (за цією програмою будуть задіяні 17 банків).

Які документи подавати?

Крім заявки та вищенаведеного загального переліку документів, для отримання компенсації за закупле­не насіння ФГ має подавати:

сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння та сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння;

платіжне доручення про оплату за насіння;

накладну (товарно-транспортну накладну) на придбане насіння;

акт про висів придбаного насіння за формою, затвердженою Мінагрополітики.

У разі закупівлі насіння в суб'єктів господарювання, не включених до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва, ФГ додатково до зазначених документів подають уповноваженому банку оригінали доку­ментів на якість насіння, визначені ДСТУ 4138-2002. А саме: атестат на насіння (на базове насіння); свідо­цтво на насіння (на сертифіковане насіння); свідоцтво на гібридне насіння (на насіння першого покоління гібридів).

Скільки разів нарік можна скористатися цим напрямом державної підтримки?

На відміну від старої редакції (коли отримати компенсацію можна було раз на рік), відтепер документи на отримання компенсації можна подати декілька разів на рік.

Порядок отримання компенсації вартості закупленого в суб'єктів насінництва насіння сільськогосподар­ських рослин вітчизняної селекції не змінився.

Надана можливість отримати часткову компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання декілька разів на рік.

Оновленим порядком надано можливість для ФГ отримувати 40 % компенсації вартості за придбану сіль­ськогосподарську техніку та обладнання вітчизняного виробництва декілька 

Читайте також