Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Про підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області на 12.01.2019

14 лютого 2019 - 14:20

Аналіз реального сектору економіки.

Промисловість.

Основою стабільного розвитку та зростання економіки Запорізької області є її потужний промисловий комплекс, який забезпечує:

8,4% загальнодержавного обсягу реалізованої промислової продукції – це 3 місце серед регіонів України;

 29,5% загального обсягу електроенергії в Україні, 41,6% – сталі, 32,6% – прокату чорних металів, 21,4% – чавуну.

Індекс промислової продукції по області за 2018 рік склав 103,2%
(5 місце серед регіонів, по Україні – 101,1%).

Майже усі провідні галузі промисловості спрацювали з позитивною динамікою; найбільше зростання – у текстильному виробництві, виробництві одягу та шкіри (на 14,3%); а також у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 10,8%).

Завдяки розширенню внутрішньої кон’юнктури та освоєнню нових зовнішніх ринків зростання в машинобудуванні склало 5,4%, а в супутній галузі – металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 3,9%.

У розрізі основних промислових груп продовжували зростати обсяги у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 4,8%); постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 3,5%); виробництві хімічних речовин та хімічної продукції (на 3,5%).

Водночас, негативні тенденції зафіксовано у:

виробництві коксу та продуктів нафтопереробки (на 2,4%), що  обумовлено, зокрема, зменшенням обсягів виробництва на ПрАТ «Запоріжкокс», у зв’язку з зупинкою з лютого 2018 року цеху ректифікації переробки сирого бензолу через закінчення терміну експлуатації основного технічного обладнання;

виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 2,5%), що обумовлено зменшенням виробництва борошна пшеничного та пшенично-житнього (на 22,3%), а також м’яса свіжого/охолодженого великої рогатої худоби та свинини (на 6,2% та на 26,6% відповідно), що пов’язано із зменшенням обсягів сировини;

виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 10,6%), що обумовлено високою порівняльною базою («плюс» 11% у 2017 році), зменшенням виробництва на ПрАТ «БЕРТІ» (протягом березня-червня 2018 року проводився профілактичний ремонт основного обладнання) та на ПрАТ «Запоріжвогнетрив» (пов’язано з циклічністю виробничого процесу).

За підсумками 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції становив 211,4 млрд. грн. (3 місце серед регіонів), що на 12,5%, або на
23,5 млрд. грн. більше порівняно з 2017 роком. При цьому, обсяг реалізації у машинобудуванні склав 27 млрд. грн., або 16,5% обсягу реалізації машинобудівної галузі України (1 місце).

 

 

Сільське господарство.

У аграрному секторі створюється майже 14% валової доданої вартості області (при цьому частка внеску галузі у формування валової продукції постійно зростає; зокрема, за останні п’ять років її внесок збільшився на
5,5 відсоткових пункти).

Виробництвом харчових продуктів займаються понад 350 підприємств області. За обсягом виробництва олії соняшникової область посідає 4 місце серед регіонів Україні (зокрема, у 2018 році вироблено 12% загальнодержавного обсягу), яєць – 9 місце, вовни – 6 місце.

Проте, за підсумками 2018 року індекс сільськогосподарської продукції склав 85,6% (у 2017 році – 96,7%), що обумовлено скороченням виробництва як рослинницької продукції, в більшій мірі, так і тваринницької, а саме:

рослинництва – на 17%, насамперед, через аномальну високу температуру та посуху, що призвели до значного зменшення виробництва та врожайності сільськогосподарських культур (зокрема: зернових та зернобобових культур – на 23,5%; соняшнику, який займає 30% у загальній структурі посівних площ – на 17,5%; овочів – на 20,7%);

тваринництва – на 3,9% (в основному, через високу витратність утримання поголів’я великої рогатої худоби та низьку рентабельність виробництва тваринницької продукції у господарствах населення).

В усіх категоріях господарств за 2018 рік вироблено 67,6 тис. тонн м’яса у живій вазі (92,6% до 2017 року), 243,9 тис. тонн молока (93,6%), 667,7 млн. штук яєць від птиці всіх видів (97,9%).

На 01.01.2019 в усіх категоріях господарств налічується 92,2 тис. гол. великої рогатої худоби (91,9% до 2017 року), у тому числі 49,5 тис. гол. корів (89,8%); поголів’я свиней – 217,4 тис. гол. (99%); птиці – 4,8 млн. гол. (92,6%).

Сівба озимих культур під урожай 2019 року склала 800,8 тис. га                     (112,3% до 2017 року), у тому числі на зерно – 728,8 тис. га (107,3%).

По області отримано сходів на площі 100% від посіяного (у доброму і задовільному стані знаходяться посіви на 70% площ).

Стан розрахунків за електроенергію та природний газ.

Рівень оплати за відпущену електроенергію грошовими коштами на 01.01.2019 склав 96,1% (на 01.01.2018 – 100,3%). Заборгованість споживачів перед ПАТ «Запоріжжяобленерго» становила 2080,8 млн. грн. і збільшилась у порівнянні з початком 2018 року на 777,2 млн. грн. (на 59,6%).

Рівень оплати за спожитий природний газ грошовими коштами на 01.01.2019 склав 78% (на 01.01.2018 – 78%), у т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 59% (67%), населення – 95% (87%).

Заборгованість за спожитий природний газ споживачів області на 01.01.2019 складає 1190,7 млн. грн., відповідно у підприємств комунальної теплоенергетики – 1049,2 млн. грн., населення – 125,5 млн. грн., установ та організацій, які фінансуються з місцевого бюджету – 6,8 млн. грн. У установ та організацій, які фінансуються з державного бюджет, борг відсутній.

Інвестиційна діяльність.

Протягом січня-вересня 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування було освоєно 8,9 млрд. грн. капітальних інвестицій (2,6% від загального обсягу по Україні – це 10 місце серед регіонів), що становить 83,3% до аналогічного періоду 2017 року.

Зменшення обсягу капітальних інвестицій обумовлено високою порівняльною базою («плюс» 52% у січні-вересні 2017 року), яка виникла за рахунок крупних капіталовкладень в оновлення потужностей промислових підприємств та основних фондів фермерських господарств.

Найбільше капітальних інвестицій освоєно в промисловій галузі регіону (5,5 млрд. грн., або 61,6% від загального обсягу) та сільському господарстві
(1,4 млрд. грн., або 15,8%).

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення становить 5126 грн. проти 5808,6 грн. – за аналогічний період 2017 року.

Найбільшу питому вагу в обсязі капітальних інвестицій мали інвестиції в матеріальні активи – 8,6 млрд. грн. (97,5%), з яких у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 56,2%, у будівлі та споруди – 36%.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво склали 337,1 млн. грн. (3,8% загального обсягу), з них 91,6 млн. грн. – кошти населення на будівництво житла.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 7,1 млрд. грн. (80% загального обсягу), кошти місцевих бюджетів – 815,3 млн. грн. (9,2%), кредити банків та інші позики – 709,9 млн. грн. (8%), кошти населення на будівництво житла – 91,6 млн. грн. (1%), кошти державного бюджету – 67 млн. грн. (0,8%).

У 2018 році в ході реалізації понад 400 найважливіших інвестиційних проектів регіону освоєно 419,7 млн. грн. коштів державного бюджету, з них кошти:

державного фонду регіонального розвитку (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 372-р (зі змінами) – 138,9 млн. грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік») – 19,8 млн. грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 № 423-р, від  7.11.2018 № 867-р та від 05.12.2018 № 934-р) – 140,2 млн. грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 201-р) – 120,8 млн. грн.

Пріоритетним напрямком розвитку інфраструктури області є ремонт та прокладання доріг і автошляхів загальнодержавного та місцевого значення.

У 2018 році на розвиток автомобільних доріг загального користування на території області спрямовано 1520,606 млн. грн., що майже у 3 рази перевищує обсяги 2017 року, а саме з:

державного бюджету 993,541 млн. грн.:

458,197 млн. грн. (95,5% від передбаченого) – на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Відремонтовано доріг на площі 28,2 тис. м2. Згідно з моніторингом Мінінфраструктури України область увійшла до трійки лідерів за обсягом використання коштів дорожнього фонду на місцеві дороги;

535,344 млн. грн. (99,9%) – на розвиток мережі та утримання доріг державного значення.

обласного бюджету 527,065 млн. грн.:

514,751 млн. грн. (80,4% від передбаченого) – на розвиток автомобільних доріг області (кошти «митного експерименту»);

11,902 млн. грн. (85,4%) – на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (субвенція обласному бюджету з місцевих бюджетів);

0,412 млн. грн. (95%) – на виконання проектно-вишукувальних робіт (у рамках реалізації Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області на 2018 рік (рішення обласної ради від 30.11.2017 № 55, зі змінами).

За рахунок цих коштів у 2018 році:

проведено:

поточний середній ремонт на ділянці дороги Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь, від кордону із Дніпропетровською областю до м. Запоріжжя (майже 24 км); 

поточний середній ремонт на 3-х ділянках автодороги Н-08 в напрямку Запоріжжя – Маріуполь (від с. Таврійське до залізничного переїзду біля
с. Комишуваха, від с. Преображенка через м. Оріхів та в Пологівському районі) (19,5 км);

частково поточний середній ремонт дороги Н-30 Василівка – Бердянськ, на ділянці від стели Чернігівського району в напрямку м. Бердянськ (8,2 км);

капітальний ремонт існуючого мостового переходу через р. Суха Балка на  автомобільній дорозі М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта (км 323).

Загалом у 2018 році ліквідовано 631,162 тис. м² ямковості, у тому числі на дорогах державного значення – 128,362 тис. м², на дорогах місцевого значення – 502,8 тис. м². Встановлено 1058 дорожніх знаків, 50 напрямних стовпчиків, встановлено та відремонтовано 3,23 км бар’єрного огородження, ліквідовано поросль вздовж 83 км доріг.

За даними щомісячного моніторингу у 2018 році на заходи з реконструкції, ремонту та утримання доріг комунальної власності у населених пунктах спрямовано кошти місцевих бюджетів в обсязі 657,714 млн. грн., що складає 106,1% до аналогічного показника 2017 року (2017 рік – 619,572 млн. грн., 2016 рік – 316,375 млн. грн.).

За останні 10 років область знаходиться в 10-ці лідерів країни по залученню прямих іноземних інвестицій.

За січень-вересень 2018 року в економіку області іноземними інвесторами вкладено $ 536,5 тис. прямих інвестицій (акціонерний капітал нерезидентів).

Запорізька область займає 9 місце серед регіонів України за обсягами внесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій ($ 897,1 млн. на 01.10.2018), 6 місце – у розрахунку на одну особу 
($ 518,4).

Найбільша частка прямих інвестицій (акціонерного капіталу) зосереджена у галузях: промисловості – 69,6% (у т. ч. у переробній – 54,1%); оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 13,1%; операцій з нерухомим майном – 11,9%; фінансової та страхової діяльності –
1,7%; професійної, наукової та технічної діяльності – 1,7%.

Інвестиції в Запорізьку область надходять із 51 країни світу.

Переважну частку загального обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу нерезидентів) – 77,3%, складають надходження з країн ЄС.

Стан розвитку будівельної діяльності.

За підсумками 2018 року на тлі високої статистичної бази порівняння («плюс» 32,7% у 2017 році), забезпечено нарощування темпів у будівельній діяльності. Індекс будівельної продукції склав 117,8% до 2017 року, за цим показником область посідає 4 місце серед регіонів.

Під час нового будівництва, реконструкції соціальних об’єктів, поточного та капітального ремонту виконано будівельних робіт на суму 3766,3 млн. грн. (10 місце).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 69,1% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 23,6% та 7,3% відповідно.

У січні-вересні 2018 року в експлуатацію введено 48,7 тис. м2 загальної площі житла, що становить 82,1% до аналогічного періоду 2017 року
(15 місце).

Стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Область стабільно входить у п’ятірку лідерів за обсягами експорту товарів, в десятку – за обсягами імпортованого товару.

Зовнішньоторговельний оборот товарів за січень-листопад 2018 року склав $ 4600 млн. і збільшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 18,4% (по Україні – на 13,5%). Обсяг експортних поставок склав $ 3129 млн. та збільшився на 15,9% (по Україні – на 9,9%). Загалом вартісна частина експорту складає 7,2% загальноукраїнського обсягу і за цим показником область посідає 4 місце серед регіонів України.

У структурі експорту товару основу склали чорні метали (58,1% загального обсягу експорту товарів), механічні та електричні машини (14,9%), продукти рослинного походження (6,4%), жири та олії тваринного або рослинного походження (4,2%), мінеральні продукти (3,6%).

Спостерігається позитивна тенденція щодо освоєння товаровиробниками області європейського ринку, питома вага якого становить 26,4% від загальнообласного експорту. Обсяг експорту продукції на ринок ЄС зріс на
3,8% відносно показників січня-листопаду 2017 року та склав $ 826,9 млн. За обсягами торгівлі переважає Італія (4%), Польща (3,4%), Німеччина (3%), Греція (2,8%), Болгарія (2,2%), Чехія (2,1%).

Триває диверсифікація експорту продукції в напрямку освоєння азійсько-африканського ринкового простору, частка якого становить майже 49% –  $1516,6 млн. (2017 рік – 43,5%, $ 1299 млн.). За обсягами експорту товарів на цьому ринку переважає Туреччина (13,2%), Китай (5,6%), Індія (3,5%),  Об’єднані Арабські Емірати (3,4%), Єгипет (3,2%).

Обсяг імпортних поставок склав $ 1471 млн. (7 місце) та збільшився на 24,4% (по Україні – на 16,7%) по всіх основних товарних групах.  Переважна частина імпорту – це паливо мінеральне, нафта та продукти її перегонки
(36,6%), механічні та електричні машини  (18,1%), недорогоцінні метали та вироби з них (15,3%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (5,4%), сіль, сірка; землі та каміння (4,7%), продукти тваринного походження (4,2%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (3,7%).

Одними з найбільших імпортних надходжень є надходження з країн Європейського Союзу (29,1% загального обсягу імпорту), переважно з Німеччини (7,7%), Польщі (2,5%), Словаччини (2,2%), Франції (2%).

Стабільно розширюється й коло країн – торговельних партнерів області – до 157 країн світу (у 2017 році – до 152 країн, у 2016 році – до 147 країн).

У зовнішньоекономічній діяльності Запорізької області обсяг експорту товарів традиційно переважає над імпортом. За підсумками січня-листопада 2018 року позитивне сальдо склало $ 1658 млн. (3 місце), що на 9,2% більше, ніж за відповідний період 2017 року.

Стан розвитку споживчого ринку.

В області продовжується подальший розвиток інфраструктури споживчого ринку та збільшення присутності товарів вітчизняного (у т. ч. місцевого) виробництва. У 2018 році  в області відкрито 3 нових супермаркети, розпочали діяльність 39 об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного бізнесу,
5 об’єктів побутового обслуговування населення.

На сьогодні в області функціонують 13 тис. стаціонарних об’єктів роздрібної торгівлі, 84 ринки, 1,7 тис. закладів ресторанного господарства та 2,6 тис. об’єктів побутового обслуговування населення.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за 2018 рік склав 38,5 млрд. грн.
(7 місце серед регіонів), що становить до 2017 року у порівнянних цінах 104,6%.

Загальний індекс споживчих цін області у грудні 2018 року по відношенню до грудня 2017 року склав 109,2% (по Україні – 109,8%,                7-9 місце), у тому числі на продукти харчування та безалкогольні напої – 108% (по Україні – 107,8%, 16 місце).

Задля нівелювання цінових коливань та стабільного функціонування продовольчого ринку в області забезпечено проведення регулярних ярмаркових заходів з продажу сільськогосподарської продукції та харчових продуктів за цінами товаровиробників, що на 10-15% нижчі за середньоринкові. Так, упродовж 2018 року проведено 1823 продовольчі ярмарки, де реалізовано понад 6 тис. тонн продукції на загальну суму 124,9 млн. грн.

У рамках Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки на інформаційну підтримку місцевих товаровиробників у засобах масової інформації виділено з обласного бюджету 100 тис. грн.

За рахунок збільшення присутності на споживчому ринку вітчизняних (у т. ч. місцевих) товаровиробників забезпечено вищу, ніж в середньому по Україні, питому вагу реалізації товарів вітчизняного виробництва через торговельну мережу підприємств юридичних осіб (по області – 59,3%, по Україні – 53,9%, у т.ч. продовольчих – 83,9% і 82,2% відповідно).

Житлово-комунальне господарство.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за 2018 рік по області склав 78,4% (15 місце серед регіонів), що на 14,8 відсоткових пункти менше, ніж за 2017 рік.

На 01.01.2019 заборгованість населення по видах житлово-комунальних послуг становить:

постачання природного газу – 1232,7 млн. грн. (збільшилась з початку 2018 року на 92%);

централізоване опалення та гаряче водопостачання – 1042,9 млн. грн. (збільшилась на 62,4%);

водопостачання та водовідведення – 198,7 млн. грн. (збільшилась на 86,6%);

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 245,5 млн. грн. (збільшилась на 66,8%);

вивезення побутових відходів – 38 млн. грн. (збільшилась на 49,6%).

Запорізька область у п’ятірці лідерів процесу запровадження нових форм управління житловими будинками.

З початку року створено 86 нових ОСББ (на 01.01.2019 функціонує
1491 ОСББ, які об’єднують 1627 житлових будинків).

Соціальна сфера.

Середньомісячна заробітна плата по області за 2018 рік склала 8726 грн. (5 місце серед регіонів) і збільшилася порівняно з 2017 роком на 27,1%
(4 місце).

Індекс реальної заробітної плати за 2018 рік порівняно з 2017 роком в області склав 114,8% (4 місце серед регіонів).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати протягом
2018 року збільшилася на 50,6% (на 63,9 млн. грн.) і на 01.01.2019 склала
190,3 млн. грн., у т. ч. борг економічно активних підприємств збільшився на 26,6% (на 29,6 млн. грн.) і становив 141 млн. грн., борг підприємств – банкрутів збільшився у 3,2 раза (на 33 млн. грн.) і склав 47,8 млн. грн. Насамперед, це зумовлено збільшенням заборгованості у 22 структурних підрозділах
ПАТ «Запоріжжяобленерго» (60,25% пакету акцій товариства належать Фонду державного майна України), яка на 01.01.2019 становить
122,2 млн. грн. (64,2% від загальної суми заборгованості по області).

Загальна динаміка погашення боргів в області продовжує визначатися ситуацією на 45 підприємствах державного сектору економіки, борг яких на 01.01.2019 становить 159,9 млн. грн., або 84% від загальної суми заборгованості в області.

Протягом 2018 року проведено 384 засідання обласної та територіальних комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 202 керівника підприємств-боржників, з них 72 – попереджено про відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати. За результатами роботи комісій, виплачено заборговану заробітну плату в сумі 181 млн. грн.

Заборгованість із виплати пенсій в області відсутня. Чисельність одержувачів пенсій по області на 01.01.2019 становила 541,4 тис. осіб; середній розмір пенсій – 2808,09 грн. (на 122,98 грн., або на 4,6% більше, ніж у
2017 році).

Ринок праці.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян на 01.01.2019 становила               22,3 тис. осіб, що на 560 осіб, або на 2,3% більше, ніж на 01.01.2018
(21,8 тис. осіб). З них  54,2% – жінки,  31,4% – молодь у віці до 35 років.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю на 01.01.2019 становила 17,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у грудні 2018 року склав 2795,3 грн.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років, визначений за методологією МОП, в області за підсумками січня-вересня 2018 року зменшився порівняно з відповідним показником 2017 року на 0,6 відсоткових пункти і становив 9,7% (14 місце серед регіонів).

Рівень зайнятості населення у цій віковій категорії, визначений за методологією МОП, в області збільшився на 1,3 відсоткових пункти і склав
56,8%.

За даними моніторингу створення нових робочих місць, що здійснюється на державному рівні Міністерством соціальної політики України, у січні-листопаді 2018 року в області на нові робочі місця прийнято 20,2 тис. осіб (у 2017 році – 14,4 тис. осіб), з них 7,3 тис. робочих місць для найманих працівників у юридичних осіб та 12,9 тис. робочих місць – у фізичних осіб. При цьому чисельність працівників, прийнятих на нові робочі місця, в 2,5 рази перевищила чисельність вивільнених працівників.

     

Інформацію підготовлено Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації з урахуванням даних Головного управління статистики у Запорізькій області.

 

Читайте також

Керівник ЗОВА перевірив, як готуються до навчального року освітні заклади

Розв'язання проблем Пологівського району на контролі обласної влади

Україна збирає Армію дронів

За добу поліцейські зафіксували 12 повідомлень про наслідки артобстрілів по населеним пунктам запорізького краю

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 17.08.2022

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 08.00 годину 18.08.2022

На базі «Енергоатому» створено кризовий штаб для цілодобового моніторингу ситуації на ЗАЕС

Теми опалювального сезону та безпечної освіти продовжують обговорювати на всіх рівнях влади

Увага!

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 18.08.2022, 176 доба

Вдячний кожному й кожній, хто боронить позиції й допомагає нашим воїнам. Звернення Президента 17.08 (Відео)

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 17.00 годину 17.08.2022