Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року

Інформація щодо розробки проекту Стратегії-2027 та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації

22 липня 2019 - 09:22

МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
(до проекту Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року) 

Стратегічне бачення:
Запорізький край – регіон з безпечними умовами життєдіяльності,  високою якістю життя, неоіндустріальною економікою, конкурентоспроможною в національному та світовому просторі

Місія:
Збереження, інклюзивний розвиток та ефективне використання людського, економічного, історико-культурного, освітньо-наукового потенціалу регіону для зростання якості життя мешканців усіх громад регіону

Стратегічна ціль 1. Розвиток людського капіталу  та підвищення якості життя населення

1.1.Збереження та розвиток людського потенціалу

1.2.Створення умов для зростання добробуту, комфортного та безпечного проживання мешканців

1.3.Забезпечення інклюзивного розвитку регіону, бізнесу, громади, особи

Стратегічна ціль 2. Конкурентоспроможна у національному та глобальному просторі економіка регіону

2.1. Індустріально-технологічний  розвиток економіки на інноваційних засадах  

2.2. Розвиток бізнес-екосистеми залучення інвестицій

2.3. Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу

2.4. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури в умовах зовнішніх викликів

Стратегічна ціль 3. Гармонійний просторовий розвиток

3.1.Стимулювання економічної активності та подолання депресивності окремих територій

3.2.Підтримка перспективних видів аграрно-промислового виробництва в периферійних регіонах

3.3.Інфраструктурне забезпечення просторового розвитку 

Стратегічна ціль 4. Екологічна безпека та ресурсоефективне чисте виробництво 

4.1. Покращення екологічного стану водних об’єктів та повітряного басейну

4.2. Розв’язання проблеми критично загрозливого для екологічної безпеки нагромадження промислових, побутових та спеціальних відходів

4.3. Реалізація програм та проектів у сфері екологічно безпечних та ресурсоефективних технологій

4.4. Підвищення екологічної свідомості населення. Розширення участі громадськості у виробленні і прийнятті рішень у сфері екологічної безпеки

Читайте також