Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Про підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області на 12.03.2020

17 березня 2020 - 13:42

Аналіз реального сектору економіки.

Промисловість.

Промисловий комплекс області забезпечує:

майже 8% загальнодержавного обсягу реалізованої промислової продукції (14,6 млрд грн за підсумками січня 2020 року) – це 4 місце серед регіонів;

25,9% загального обсягу виробництва електроенергії в Україні, 34,3% – сталі, 23,1% – чавуну.

Разом з тим, за підсумками січня 2020 року індекс промислової продукції склав 94,7% (по Україні – 94,9%).

Негативна динаміка, насамперед, обумовлена скороченням виробництва в основних галузях промисловості регіону, зокрема у:

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 7,9%, що, у тому числі, пояснюється зменшенням випуску продукції на ПрАТ «Дніпроспецсталь» (на 31,3%),
ПАТ «Запоріжсталь» (сталі – на 4,5%, прокату – на 1,2%);

постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 17,7%, що обумовлено збільшенням обмежень по лініях електропередач, переглядом диспетчерського графіку навантаження в енергосистемі;

текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 38,6%.

Водночас, збільшилися обсяги у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 12,5%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 7,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 6,9%, машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 6%, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 4,3%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 1,2%.

Сільське господарство.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні 2020 року порівняно з січнем 2019 року (формування якого відбувається лише за рахунок тваринництва) становив 93% (по Україні – 99,3%), що пояснюється, у тому числі, продовженням переважання дії стримуючих факторів (висока вартість кормової бази, енергетичних ресурсів та матеріально-технічної бази).

В усіх категоріях господарств у січні 2020 року вироблено 5,8 тис. тонн м’яса у живій вазі (96,7% до січня 2019 року), 11,7 тис. тонн молока (90,7%), 55,3 млн штук яєць від птиці всіх видів (103,6%).

На 01.02.2020 в усіх категоріях господарств налічується 79,3 тис. гол. великої рогатої худоби (85,2% до 01.02.2019), у тому числі 43,1 тис. гол. корів (87,6%); поголів’я свиней – 183,6 тис. гол. (85,2%), овець та кіз – 64,9 тис. гол. (97,7%), птиці – 4,7 млн. гол. (96,5%).

Сівба озимих культур під урожай 2020 року склала 862,3 тис. га  (126,3% до завдання), у тому числі на зерно – 748,6 тис. га (101,5%). На 01.03.2020 сходи отримано на 100% посівів, із них 73,9% перебувають у доброму та задовільному стані.

Підживлено 314,3 тис. га посівів озимих культур (37% до завдання), у тому числі на зерно – 256,9 тис. га (34%).

Стан розрахунків за електроенергію та природний газ.

Рівень оплати за відпущену електроенергію грошовими коштами на 01.02.2020 склав 84,4% (на 01.02.2019 – 47,1%). Заборгованість споживачів перед ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» становить 279,1 млн грн.

Рівень оплати за спожитий природний газ грошовими коштами на 01.02.2020 склав 52% (на 01.02.2019 – 64%), у тому числі підприємств комунальної теплоенергетики – 25 % (61%), населення – 87% (70%).

Заборгованість за природний газ складає 331,1 млн грн, у тому числі підприємств комунальної теплоенергетики – 287,2 млн грн, населення – 38,4 млн грн, установ і організацій, які фінансуються з місцевого бюджету – 4,2 млн грн, та установ і організацій, які фінансуються з державного бюджету – 1,3 млн грн.

Інвестиційна діяльність.

Протягом 2019 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 14,6 млрд грн капітальних інвестицій (2,5% від загального обсягу по Україні – це 10 місце серед регіонів), що становить 105,4% до 2018 року.

Найбільше капітальних інвестицій освоєно в промисловій галузі регіону (8,6 млрд грн, або 58,8% від загального обсягу) та сільському господарстві
(1,7 млрд грн, або 11,6%).

Найбільшу питому вагу в обсязі капітальних інвестицій мали інвестиції в матеріальні активи – 14,3 млрд грн (98%), з яких у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 53,1%, у будівлі та споруди – 38,9%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій – 11,7 млрд грн (79,7% загального обсягу), кошти місцевих бюджетів – 2 млрд грн (13,6%), кошти державного бюджету – 499,5 млн грн (3,4%), кредити банків та інші позики – 266,2 млн грн (1,8%), кошти населення на будівництво житла – 100,7 млн грн (0,7%).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво за 2019 рік склали 229,8 млн грн (1,6% загального обсягу капітальних інвестицій області), з них 100,7 млн грн – кошти населення на будівництво житла.

У 2020 році на реалізацію проєктів регіонального розвитку планується спрямувати кошти, зокрема:

державного фонду регіонального розвитку – розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 211-р затверджено 20 проєктів на загальну суму ДФРР 240,8 млн грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 173 області затверджено субвенцію у розмірі 22,9 млн грн, у тому числі обласному бюджету – 6,483 млн грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – розрахунковий обсяг коштів субвенції області не доведений (по Україні –
2 млрд грн);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад – обсяг коштів субвенції області не доведений (по Україні – 2,1 млрд грн).

Пріоритетним напрямом розвитку інфраструктури області залишаться ремонт та експлуатаційне утримання в належному технічному стані автомобільних доріг.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 № 36 на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Запорізької області у 2020 році з державного бюджету передбачено 59,578 млн грн, з них:

48,578 млн грн – на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг та проєктно-вишукувальні роботи;

10,0 млн грн – на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі;

1,0 млн грн – на поточний середній ремонт автомобільних доріг державного значення (окремі ділянки автомобільних доріг М-18 Харків- Сімферополь-Алушта-Ялта та Н-30 Василівка-Бердянськ).

Крім того, згідно з рішенням обласної ради від 12.12.2019 № 141 «Про обласний бюджет на 2020 рік» на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у 2020 році передбачено 899,23 млн грн (субвенція з державного бюджету). На 05.03.2020 надійшло 6,760 млн грн (0,8% від передбаченого на рік), з яких освоєно
1,448 млн грн (21,4% від надходжень).

Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал нерезидентів) на 01.10.2019 склав 925 млн дол. США (8 місце серед регіонів, або 2,7% загального обсягу прямих інвестицій України), що становить 102,7% до початку 2019 року (900,8 млн дол. США).

За 9 місяців 2019 року в економіку області закордонними інвесторами вкладено 952,9 тис. дол. США прямих інвестицій (акціонерний капітал нерезидентів), що на 77,6% більше, ніж за відповідний період 2018 року
(536,5 тис. дол. США).

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в розрахунку на одну особу на 01.10.2019 становив 539,7 дол. США – це 6 результат серед регіонів.

Інвестиції в Запорізьку область надходять із 51 країни світу. З країн ЄС з початку інвестування внесено 717,5 млн дол. США інвестицій і це 77,6% загального обсягу акціонерного капіталу в області. До основних країн-інвесторів входять: Кіпр (45,8%), Нідерланди (5,9%), Естонія (3,4%), Швеція та Республіка Корея[1].

Найбільша частка прямих інвестицій (акціонерного капіталу) зосереджена у галузях: промисловості – 70,3% (у т. ч. у переробній – 53,1%); оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 12,8%; операції з нерухомим майном – 12,2%.

 

Будівельна діяльність.

У січні 2020 року підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 130,1 млн грн (11 місце серед регіонів).

Індекс будівельної продукції за січень 2020 року склав 95,2% до аналогічного періоду 2019 року (по Україні – 103,6%).

Нове будівництво склало 16,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 38,3%, реконструкція та технічне переоcнащення – 44,9%.

Зовнішньоекономічна діяльність.

Зовнішньоторговельний оборот товарів за 2019 рік склав 4610 млн дол. США і зменшився порівняно з 2018 роком на 10,3% (на фоні високої статистичної бази порівняння 2018 року – «плюс» 19,3%, а також скорочення промислового виробництва), у тому числі обсяг:

експортних поставок (3080,7 млн дол. США, 4 місце серед регіонів) скоротився на 8,8% (в основному, через зниження експорту механічних та електричних машин – на 20,7%, чорних металів – на 16,6%);

імпортних (1529,3 млн дол. США, 8 місце) – на 13,3% (переважно через зниження імпорту чорних металів – на 20,1%, механічних та електричних машин – на 26,5%).

У зовнішньоекономічній діяльності Запорізької області обсяг експорту товарів традиційно переважає над імпортом. За підсумками 2019 року позитивне сальдо склало 1551,4 млн дол. США (3 місце).

Експортні поставки товарів з області на ринок ЄС становлять
833,4 млн дол. США, або 27,1% від загальнообласного експорту (у 2018 році – 26,9%). За обсягами торгівлі переважає Італія (3,9%), Польща (3,4%), Чехія (2,8%), Німеччина (2,5%), Греція (2,1%), Іспанія (2,1%), Нідерланди (1,8%).

Одними з найбільших імпортних надходжень є надходження з країн Європейського Союзу (30,2% загального обсягу імпорту), переважно з Німеччини (7,8%), Польщі (3,3%), Великої Британії (2,4%), Словаччини (2,3%), Італії (2,1%).

За підсумками 2019 року Запорізька область здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами зі 161 країни світу.

Споживчий ринок.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень 2020 року склав 3,9 млрд грн (7 місце серед регіонів), що становить до відповідного періоду 2019 року у порівнянних цінах 117,7% (1 місце, по Україні – 112,1%).

Індекс споживчих цін області у січні 2020 року по відношенню до грудня 2019 року склав 99,9% (5 місце серед регіонів, по Україні – 100,2%), у тому числі на продукти харчування та безалкогольні напої – 100,2% (4-7 місце, по Україні – 100,5%).

Протягом січня 2020 року проведено 126 продовольчих ярмарків, де реалізовано 433,4 тонни продукції на суму 9 млн грн.

Житлово-комунальне господарство.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень 2020 року по області склав 83% (14 місце серед регіонів), що на 14,3 відсоткових пункти більше, ніж за відповідний період 2019 року.

На 01.02.2020 заборгованість населення по видах житлово-комунальних послуг становить:

постачання природного газу – 1259,7 млн грн (збільшилась з початку
2020 року на 4,3%);

постачання теплової енергії та гарячої води – 1392,5 млн грн (збільшилась на 6,5%);

водопостачання та водовідведення – 275,2 млн грн (збільшилась на 3,7%);

управління багатоквартирним будинком – 332 млн грн (збільшилась на 0,9%);

поводження з побутовими відходами – 50,6 млн грн (збільшилась на 5,7%).

За даними щоденного моніторингу стану проходження опалювального сезону на 01.02.2020 в області працює 100% котелень, які опалюють 100% житлових будинків та об’єктів соціальної сфери.

Соціальна сфера.

Середньомісячна заробітна плата по області у січні 2020 року склала 10720 грн (5 місце серед регіонів) і збільшилась у порівнянні з січнем
2019 року на 14,6%.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2020 року порівняно з січнем 2019 року склав 112,7% (14-15 місце).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати протягом січня 2020 року зросла на 9,8% (на 9,8 млн грн) і на 01.02.2020 склала 109,8 млн грн. Борг економічно активних підприємств збільшився на 6,5% (на 2,8 млн грн) і становив 46,5 млн грн, борги підприємств-банкрутів збільшились на 4,8% (на 2,5 млн грн) і склали 54,3 млн грн.

Загальна динаміка погашення боргів в області продовжує визначатися ситуацією на 20 підприємствах державного сектору економіки, борг яких на 01.02.2020 становить 49,2 млн грн (44,8% від загальної суми заборгованості в області) та збільшився протягом січня на 7,3 млн грн (на 17,5%).

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, які фінансуються з місцевих бюджетів, на 01.02.2020 відсутня.

Заборгованість із виплати пенсій в області відсутня. Чисельність одержувачів пенсій по області на 01.02.2020 становила 531 тис. осіб; середній розмір пенсій – 3257,95 грн.

Ринок праці.

За даними моніторингу створення нових робочих місць, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 23.09.2013 № 611, протягом 2019 року на нові робочі місця прийнято 18,5 тис. осіб, з них 5,8 тис. робочих місця для найманих працівників у юридичних осіб та 12,7 тис. – у фізичних осіб. При цьому співвідношення між створеними та ліквідованими робочими місцями становило 1,8 раза.

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце (вакансію) на 01.02.2020 становило 11 осіб, що на 35,3% менше, ніж на 01.01.2020 (17 осіб).

Рівень безробіття (за методологією МОП) за січень-вересень 2019 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 0,5 відсоткових пунктів і становив 9,2% (14-15 місце серед регіонів, по Україні – 8,1%).

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю, на 01.02.2020 становила 16,8 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю у січні 2020 року склав 3723 грн.

Читайте також

Тепер Зміїний знову вільний. Звернення Президента України Володимира Зеленського 30.06.2022 (Відео)

У Запорізькій області навчальний процес адаптується до сучасних умов

Захисники на Запорізькому напрямку готові вражати противника.

Обласна влада долучилась до селекторної наради з питань опалювального сезону

Обласна влада продовжує фіксувати обстріли та руйнування на території Пологівського району

Російський вогонь продовжує нищити домівки мирних жителів

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати медичну допомогу за місцем проживання та без декларацій

Гарячі лінії Уряду допомагають. Міноборони

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 29.06.2022

Cтан надання комунальних послуг на території Запорізької області погіршується через постійні ворожі обстріли

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 29.06.2022

Увага!