Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Стан соціально-економічного розвитку Запорізької області на 18.03.2021

22 березня 2021 - 15:30

Динаміка економічного розвитку по галузях.

Економіка області поступово адаптується до нових реалій сьогодення та умов функціонування з урахуванням мінливості ситуації з рівнем захворюваності та почала відновлюватися.

Після дворічного падіння за підсумками січня 2021 року промисловість області продемонструвала позитивну динаміку (індекс промислової продукції склав 100,4% – 6 місце серед регіонів; по Україні – 96%).

Зростання загального обсягу промислового виробництва по області (на 0,4%) обумовлено збільшенням виробництва у:

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування (35,6% загальнообласного обсягу) – на 0,4% (у т.ч. за рахунок збільшення випуску продукції на провідному підприємстві галузі –
ПрАТ «Дніпроспецсталь» на 39,4%);

постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (22,1% загальнообласного обсягу) – на 27,1%, що зумовлено збільшенням виробництва електроенергії на 28,6%;

гумових і пластмасових виробів (2,5% загальнообласного обсягу) – на 8,2% (ТОВ «Дніпрокераміка» збільшило обсяги промислового виробництва на 7,7%).

Водночас, негативну динаміку зафіксовано у:

виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 12,5%, в основному, через скорочення виробництва борошна – на 19,3% та олії соняшникової – на 16,4%;

машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 9,4% (через високу конкуренцію з боку іноземних аналогів на внутрішньому ринку, низький попит з боку основних внутрішніх споживачів);

коксу та продуктів нафтоперероблення – на 0,9% (у т.ч. через зменшення обсягів виробництва доменного коксу на ПрАТ «Запоріжкокс» на 0,4%).

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень 2021 року склав 19,8 млрд грн (на 35,7% більше, ніж у січні 2020 року), або 8,4% загального обсягу реалізації по Україні (4 місце серед регіонів).

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні 2021 року порівняно з відповідним періодом 2020 року (формування якого відбувається лише за рахунок тваринництва) становив 86,3% (20-21 місце серед регіонів), що пояснюється, насамперед, продовженням переважання дії стримуючих факторів (висока вартість кормової бази, енергетичних ресурсів та матеріально-технічної бази).

На 01.02.2021 в усіх категоріях господарств налічується 69,1 тис. гол. великої рогатої худоби (87,1% до 01.02.2020), у т.ч. 37,9 тис. гол. корів (87,9%); поголів’я свиней – 172,6 тис. гол. (94%), овець та кіз – 57,9 тис. гол. (89,2%), птиці – 3,5 млн гол. (75,4%).

В усіх категоріях господарств впродовж січня 2021 року вироблено 6 тис. тонн м’яса у живій вазі (103,4% до січня 2020 року), 10,9 тис. тонн молока (93,2%), 39,6 млн. штук яєць від птиці всіх видів (71,6%).

Під урожай 2021 року озимими культурами засіяно 870,5 тис. га                    (2 місце серед регіонів, 101% до площ під урожай 2020 року), у т.ч. на зерно – 795,1 тис. га (2 місце, 106,2%), з них на пшеницю – 706,5 тис. га (1 місце, 105,4%).

Станом на 12.03.2021 сходи озимих зернових отримано на 99,9% посівів, із них майже 80% у доброму та задовільному стані.

Зовнішньоторговельний оборот товарів у січні 2021 року склав
395,3 млн дол. США і збільшився порівняно з січнем 2020 року на 14,6%.

Обсяг експортних поставок склав 298,4 млн дол. США та збільшився на 26,5%.

У структурі експорту товару основу склали недорогоцінні метали та вироби з них (63,6% загального експорту); машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (10,8%); жири та олії тваринного або рослинного походження (7,7%); мінеральні продукти (6,8%).

Найбільше експортувалися товари до США – 12,4%, Туреччини – 11,5%, Російської Федерації – 10,1%, Китаю – 7%, Індії – 5,3%, Чехії – 4,4%, Польщі – 4,3%, Італії – 3,7%.

Експортні поставки товарів з області на ринок ЄС становлять 25,9% від загальнообласного експорту.

Обсяг імпортних поставок склав 96,9 млн дол. США та зменшився на 11,2%.

Переважна частина імпорту – це мінеральні продукти (32,5%); недорогоцінні метали та вироби з них (23,2%); машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (17,1%); живі тварини, продукти тваринного походження (9,3%); продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (4,6%).

Найбільше продукції імпортувалось з Російської Федерації – 34,6%, Китаю – 12,9%, Туреччини – 6,6%, Німеччини – 5,2%,США – 4,6%, Польщі – 3,8%.

Питома вага імпорту з країн ЄС склала 21,6% від загального обсягу.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 201,5 млн дол. США, що в 1,6 разів більше, ніж у січні 2020 року (136,8 млн дол. США).

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у січні 2021 року склав 4,4 млрд грн
(7 місце серед регіонів), що становить до січня 2020 року у порівнянних цінах 106,9% (3 місце, по Україні – 103,5%).

Індекс споживчих цін області у лютому 2021 року по відношенню до грудня 2020 року склав 102,3% (12-15 місце серед регіонів, по Україні – 102,3%), у т.ч. на продукти харчування та безалкогольні напої – 104,3% (21 місце, по Україні – 103,5%).

Незважаючи на активне проведення в області будівництва інфраструктурних об’єктів в умовах реалізації проєктів «Великого будівництва» індекс будівельної продукції у січні 2021 року склав лише 78,3% (14 місце серед регіонів, по Україні – 87,1%).

Під час нового будівництва, реконструкції соціальних об’єктів, поточного та капітального ремонту виконано будівельних робіт на суму 116,4 млн грн
(11 місце).

Нове будівництво склало 17,4% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 41%, реконструкція та технічне переоснащення – 41,6%.

Виконання бюджету.

За січень-лютий 2021 року до загального фонду Державного бюджету надійшло 1,5 млрд грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 45,4%, або на 472,6 млн грн. Без врахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість надходження збільшилися на 30%, або на 477,8 млн грн (надійшло 1,9 млрд грн).

До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло 2,3 млрд грн, що становить 105,3% до затвердженого місцевими радами плану на 2 місяці; перевиконання становило 116,4 млн грн. У порівнянні з відповідним періодом 2020 року обсяг надходжень збільшився на 234 млн грн, або на 11,3%.

Енергетика та енергозбереження.

За січень 2021 року енергетичним комплексом області вироблено 44,7 млрд кВт годин електроенергії (на 28,6% більше, ніж у січні 2020 року).

За 2020 рік об’єктами відновлюваної енергетики було вироблено
2043,8 млн кВт годин електричної енергії, що на 56,6% більше, ніж у 2019 році (1305,3 млн кВт годин).

Інноваційно-інвестиційна діяльність.

Зниження інвестиційної активності з боку підприємств на фоні уповільнення їх виробничої діяльності у 2020 році, відобразилося на результатах освоєння капітальних інвестицій, які за підсумками 2020 року склали
11,7 млрд грн (2,8% від загального обсягу по Україні – це 9 місце серед регіонів), що становить 68% до аналогічного періоду 2019 року (8 місце, по Україні – 61,8%).

Найбільше капітальних інвестицій освоєно в промисловій галузі регіону
(5,9 млрд грн, або 50,8% від загального обсягу) та сільському господарстві
(1,6 млрд грн, або 13,8%).

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій – 8 млрд грн (69% загального обсягу), кошти державного бюджету – 1,7 млрд грн (14,7%), кошти місцевих бюджетів – 1,4 млрд грн (11,7%), кредити банків та інші позики –
378,3 млн грн (3,2%), кошти населення на будівництво житла – 64,9 млн грн (0,6%).

Найбільшу питому вагу в обсязі капітальних інвестицій мали інвестиції в матеріальні активи – 11,5 млрд грн (98,9%), з яких у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 53,1%, у будівлі та споруди – 40,7%.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво склали 197,2 млн грн (або
1,7% загального обсягу).

Загальний обсяг прямих інвестицій в області (інструменти участі в капіталі)[1] на 30.09.2020 склав 1396,2 млн дол. США (5 місце серед регіонів, або
3,8% загального обсягу прямих інвестицій України), що на 19,1% менше, ніж на 31.12.2019 (у т.ч. у зв’язку із перереєстрацією до іншого регіону деяких підприємств з іноземними інвестиціями).

Протягом 9 місяців 2020 року в економіку області закордонними інвесторами вкладено 1 млн дол. США прямих інвестицій (інструменти участі в капіталі, крім реінвестування доходів).

Обсяг прямих іноземних інвестицій в області в розрахунку на одну особу на 30.09.2020 становив 834,5 дол. США.

Житлово-комунальне господарство, стан розрахунків.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень 2021 року по області склав 78,2%, що на 4,8 відсоткових пункти менше, ніж за січень
2020 року.

На 31.01.2021 заборгованість населення по видах житлово-комунальних послуг становить:

постачання теплової енергії та гарячої води – 1739,9 млн грн (збільшилась з початку поточного року на 7,5%);

водопостачання та водовідведення – 347,7 млн грн (збільшилась на 4,2%);

управління багатоквартирним будинком – 393,1 млн грн (збільшилась на
4,4%);

поводження з побутовими відходами – 62,9 млн грн (збільшилась на 2,3%).

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 15.10.2020
№ 446 «Про проведення опалювального сезону 2020/21 року в населених пунктах Запорізької області» в області продовжується опалювальний сезон. Станом на 01.03.2021 в області працює 100% котелень, які опалюють 100% житлових будинків та 100% об’єктів соціальної сфери.

Доходи населення та ринок праці.

Середньомісячна заробітна плата по області у січні 2021 року склала 12542,14 грн (5 місце серед регіонів, по Україні – 12336,78 грн) і збільшилась у порівнянні з січнем 2020 року на 17% (10 місце, по Україні – на 15%).

Індекс реальної заробітної плати у січні  2021 року по відношенню до січня 2020 року склав 110,8% (8 місце, по Україні – 108,3%).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по області станом на 01.02.2021 склала 95,1 млн грн[2], у тому числі на: економічно активних підприємствах – 68,9 млн грн; підприємствах, які знаходяться у процедурах відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом – 19,5 млн грн; економічно неактивних – 6,7 млн грн.

Борги на 5 підприємствах державного сектору економіки області склали 37,4 млн грн (або 39,3% від загальної суми заборгованості).

Інвестиційна пауза, що стала однією з ключових особливостей прояву коронакризи на тлі глобальної невизначеності та мінливості ситуації, обумовило ускладнення ситуації на ринку праці.

На 01.02.2021 кількість зареєстрованих безробітних громадян становила 22,8 тис. осіб (на 01.02.2020 – 20,8 тис. осіб). При цьому, кількість вакансій, поданих до служби зайнятості області, на 01.02.2021 скоротилась порівняно з 01.02.2020 в 1,7 рази (1143 од. проти 1986 од.), а навантаження на одне вільне робоче місце зросло в 2 рази – з 10 до 20 безробітних.

За допомогою служби зайнятості в області у січні 2021 року працевлаштовано 751 особу, що на 464 особи (на 38,2%) менше, ніж у січні
2020 року, проходили професійне навчання – 102 особи (на 66,8% менше), брали участь у громадських роботах – 96 осіб (на 81,7% менше).

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю, на 01.02.2021 становила 19 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю у січні 2021 року склав 3978 грн.

Усі соціально незахищені категорії населення охоплені різними видами адресної державної підтримки, зокрема на 01.02.2021 державну допомогу в області одержують 10,5 тис. малозабезпечених сімей на суму 39,6 млн грн;
38,4 тис. сімей з дітьми (62,6 млн грн); 17,8 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю (41,4 млн грн).

У лютому 2021 року 181,4 тис. домогосподарств області отримали державну грошову підтримку на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 211,1 млн грн.

Заборгованість із виплати пенсій в області відсутня. Чисельність одержувачів пенсій по області на 01.02.2021 становить 520 тис. осіб, середній розмір пенсії складає 3701,78 грн.

 

_____________________

 Інформацію підготовлено Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації з урахуванням даних Головного управління статистики у Запорізькій області.[1] - за даними Національного банку України

[2] - з 01.02.2021 змінено методологію державного статистичного спостереження стану виплати заробітної плати  (наказ Держстату від 30.12.2020 № 374)

Читайте також

Олександр Старух про оперативну ситуацію в регіоні

Олександр Старух: “Лише відповідальне ставлення до енергетичних обмежень дасть нам по-справжньому світле майбутнє”

В Запорізькій області відновлено моніторинги автобусних маршрутів

Як отримати безкоштовно або з невеликою доплатою ліки за програмою Доступні ліки у військовий час

Жителі прифронтових громад Пологівського та Запорізького районів продовжують отримувати паливні дрова

Наслідки ворожого обстрілу Запорізького району

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 8.00 годину 09.12.2022

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 09.12.2022, 289 доба

Дякую всім, хто посилює нашу державу і допомагає людям. Звернення Володимира Зеленського 8.12.2022

Олена Зеленська відкрила розширене засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги постраждалим унаслідок збройної агресії РФ

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 17.00 годину 08.12.2022

Національна служба здоров’я розпочала контрактування медзакладів на 2023 рік