Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Вакансії, конкурси на заміщення вакантних посад

Увага, конкурс!

19 травня 2021 - 13:03

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  категорії «Б» - начальника Управління капітального будівництва 

Запорізької обласної державної адміністрації 

 

Загальні умови

Посадові обов’язки. 

Начальник Управління капітального будівництва  Запорізької обласної державної адміністрації, посада державної служби категорії «Б» :

1) забезпечує виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації, рішень  Запорізької обласної ради, реалізацію повноважень Запорізької обласної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності;

2) представляє Запорізьку обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;

3) забезпечує реалізацію державної політики в галузі будівництва:

     виконання завдань із будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового та іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

     сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проєктних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

4) готує пропозиції з питань розвитку будівництва та подає їх на розгляд голові обласної державної адміністрації;

5) бере участь у розгляданні питань, пов’язаних із виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

6) у межах своєї компетенції бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних                      та ефективних будівельних матеріалів і виробів будівельного призначення;

7) бере участь у складанні переліків об’єктів, фінансування яких передбачається за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів;

8) у межах своєї компетенції забезпечує складання переліків проєктів будов, титульних списків будов, проєктно-вишукувальних робіт тощо;

9) забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проєктно-вишукувальних робіт та робіт з обстеження технічного стану будівель і споруд, будівництва об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів;

10) розміщує замовлення на проєктно-вишукувальні роботи та роботи з обстеження технічного стану будівель і споруд, укладає договори з проєктними організаціями на розроблення проєктно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

11) здійснює передачу в установлені терміни проєктним та вишукувальним організаціям завдань на проєктування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проєктних і вишукувальних робіт та розроблення проєктно-кошторисної документації;

12) приймає і перевіряє комплектність одержаної проєктно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає документацію будівельним організаціям;

13) розміщує замовлення на будівництво, укладає відповідні договори, разом із підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів, відповідно до діючих нормативних актів; 

14) укладає договори з підрядними, постачальними, проєктними, вишукувальними та іншими організаціями щодо виконання робіт, поставки товарів, надання послуг тощо;

15) забезпечує подання декларацій про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт, заяв про отримання дозволу на виконання будівельних робіт, повідомлень про зміну даних у зареєстрованій декларації або дозволі на виконання будівельних робіт для реєстрації в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;

16) здійснює публічні закупівлі у сфері будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування;

17) забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

18) забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких згідно з договором покладено на замовника;

19) здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування;

20) передає будівельній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру та матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;

21) передає будівельній організації в термін, погоджений із нею, документи про дозвіл відповідних органів на:

     виконання будівельно-монтажних робіт; 

     відведення земельної ділянки під будівництво;

     вирубування лісу і пересадження дерев;

     перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо- і нафтопроводів, ліній зв’язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору;

22) здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проєктам, технічним умовам, стандартам і державним будівельним нормам та по всьому комплексу дорожніх робіт/послуг щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утриманню мережі автомобільних доріг комунального значення та доріг загального користування місцевого значення;

23) забезпечує підготовку об'єктів до експлуатації;

24) забезпечує введення завершених будівництвом об’єктів в експлуатацію згідно з діючим законодавством;

25) передає відповідним територіальним громадам або балансоутримувачу завершені будівництвом та введені в дію об’єкти;

26) здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

27) приймає від підрядника законсервовані або припинені будівництвом об’єкти і вживає заходів для їх збереження, вносить пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва;

28) веде бухгалтерський облік, складає та у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність за затвердженими формами, несе відповідальність за їх достовірність;

29) перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проєктних, вишукувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки товарів та надання послуг;

30) надає на договірних засадах, за погодженням із головою обласної державної адміністрації, послуги замовника та здійснення технічного нагляду підприємствам і організаціям незалежно від форм власності та окремим громадянам;


31) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області;


32) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;


33) забезпечує реалізацію Запорізькою обласною державною адміністрацією повноважень щодо управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення;


34) розробляє пропозиції щодо:

     проєктів програм реформування і розвитку дорожнього господарства;

     використання коштів, передбачених у бюджеті на покращення та розвиток доріг загального користування;

35) здійснює аналіз стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення та рівня безпеки дорожнього руху, розробляє заходи щодо поліпшення стану доріг та підвищення рівня безпеки дорожнього руху, розробляє заходи щодо поліпшення стану доріг та підвищення рівня безпеки руху;


36) здійснює контроль за дотриманням правил користування автомобільними дорогами загального користування місцевого значення;


37) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Управлінні капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації.

Умови оплати праці.

     посадовий оклад -  10550 гривень, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

     розмір  надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                             від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

     інші надбавки, доплати та премії визначаються  відповідно до статті 52 Закону України                     «Про державну службу»;

     додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України                             від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення 

на посаду.

Безстроково. 

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку. 

Перелік інформації, необхідної для участі 

в конкурсі, та строк її подання.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua) таку інформацію: 

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади  начальника Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

     прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

     реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

     підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

     підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

     відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних умов);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим  вимогам, зокрема стосовно попередніх  результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Строк подання інформації – 7 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби (career.gov.ua).

Інформація приймається до 17:00 години                26 травня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи.

Заява про забезпечення розумного пристосування  за формою згідно з додатком 3 до Порядку (подається у разі потреби особи з інвалідністю).

Дата і час початку проведення тестування кандидатів. 

01 червня 2021 року, початок о 09:00 годині 

Місце або спосіб 

проведення тестування.

Запорізька обласна державна адміністрація,

69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 164 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України  на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства). Місце розв’язання ситуаційних завдань.

Запорізька обласна державна адміністрація,

69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 164 (розв’язання ситуаційних завдань за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України  на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства). 

Місце або спосіб 

проведення співбесіди 

(із зазначенням електронної платформи для 

комунікації дистанційно).

Запорізька обласна державна адміністрація,

69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 164 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України  на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства, або дистанційно з використанням платформи ZOOM). 

Місце або спосіб 

проведення співбесіди з метою визначення 

суб’єктом призначення 

або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу              (із зазначенням 

електронної платформи 

для комунікації дистанційно).

Запорізька обласна державна адміністрація,

69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 164 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України  на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства, або дистанційно з використанням платформи ZOOM). 

Прізвище, ім’я та 

по батькові, номер 

телефону та адреса електронної пошти особи, 

яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу. 

Кацай Людмила Вікторівна,                                               тел.: (061) 280-52-23

e-mail: kr@zoda.gov.ua.

Кваліфікаційні  вимоги

1. 

Освіта.

Вища освіта будівельного  спрямування; 

ступінь вищої освіти – магістр

(у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

2.

Досвід роботи.

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності – не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою.

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство.

Встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; стратегічне планування; вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань; ведення ділових переговорів; досягнення кінцевих результатів.

2.

Прийняття ефективних рішень.

Аналіз державної політики; наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

3.

Комунікація та 

взаємодія

Вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи; співпраця та налагодження партнерської взаємодії.

4.

Впровадження змін

Формування плану змін та покращень; управління змінами та реакцією на них; оцінка ефективності змін.

5.

Особистісні 

компетенції 

Принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність; інноваційність та неупередженість; самоорганізація та саморозвиток; вміння працювати в стресових ситуаціях.

6.

Управління 

організацією роботи.

Організація роботи і контроль.

Професійні знання

1.

Знання законодавства.

 

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про очищення влади»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про звернення громадян»;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Бюджетний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Земельний кодекс України;

Цивільний кодекс України;

Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад";

Закон України "Про засади державної регіональної політики";

Закон України «Про публічні закупівлі»;

Закон України «Про ціни та ціноутворення»;

Закон України «Про будівельні норми»;

Закон України «Про автомобільні дороги»;

Закон України «Про дорожній рух»; 

Закон України «Про автомобільний транспорт»;

Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»;

інші акти законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.Керівник апарату                                                                         Зінаїда  БОЙКО

Читайте також

Впродовж доби окупанти 342 рази вдарили по Запорізькій області

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 821-го дня війни

Відновлення йде за планом, роботи планують завершити до серпня, – Іван Федоров про реконструкцію зруйнованого будинку

«Закликаємо споживачів до ощадливого і відповідального енергоспоживання»: про енергетичну ситуацію в Запорізькій області

ЮНІСЕФ та «Облводоканал»: нові можливості для співпраці

Як долучитися до кампанії з підтримки виробників «Зроблено в Україні»

Врожай під вогнем: як запорізькі аграрії вирощують хліб біля лінії фронту

Аптечки першої медичної допомоги для запорізьких шкіл

Запорізька молодь об'єдналася на форумі MEET-UP для діалогу про майбутнє

«Траєкторія» – освітньо-грантова програма для ветеранів

Радіаційний фон в контрольних точках Запорізької області

Впродовж доби окупанти 376 разів ударили по Запорізькій області