Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Стан соціально-економічного розвитку Запорізької області на 19.07.2021

19 липня 2021 - 15:10

Динаміка економічного розвитку по галузях.

Сприятлива зовнішня кон’юнктура, нові експортні замовлення й активізація внутрішнього та зовнішнього попиту продовжують позитивно впливати на подальше відновлення економічної активності в області.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-травень
2021 року склав 109,3 млрд грн (на 49,1% більше, ніж у січні-травні 2020 року), або 8,1% загального обсягу реалізації по Україні (4 місце серед регіонів).

Індекс промислової продукції у січні-травні 2021 року склав 107,3%
(10 місце серед регіонів, по Україні – 102,2%), що забезпечено за рахунок збільшення виробництва в основних обсягоформуючих підвидах промисловості:

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування (39,6% загальнообласного обсягу реалізації) – «плюс» 10,1%, у т.ч. за рахунок збільшення випуску продукції на ПрАТ «Дніпроспецсталь»
(на 38,8%), ПАТ «Запоріжсталь» (сталі – на 10,1%, прокату – на 9,2%, чавуну – на 2,7%);

постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (23,4% загальнообласного обсягу) – «плюс» 11,4%, що обумовлено збільшенням виробництва електроенергії на 23,2%;

машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (9,2% загальнообласного обсягу) «плюс» 17,2%, у т.ч. за рахунок збільшення обсягів виробництва на ДП «ЗДАРЗ «МіГремонт» (майже у 2,4 рази),  ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» (на 43,9%), ДП «ЗМКБ «Прогрес» імені академіка
О.Г. Івченка» (на 37,8%);

добувній промисловості і розробленні кар’єрів (5,6% загальнообласного обсягу) – «плюс» 4,7%, у т.ч. за рахунок збільшення обсягів виробництва на ПрАТ «Новополтавський кар’єр» (на 22,4%);

гумових і пластмасових виробів  (2,0% загальнообласного обсягу) – «плюс» 12,1%, у т.ч. за рахунок збільшення обсягів виробництва на ТОВ «Індустрія, ЛТД» (на 15,2%).

Водночас, негативна динаміка спостерігається у:

виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (12,1% загальнообласного обсягу) «мінус» 13,7%, в основному, через скорочення виробництва борошна (на 15,0%), масла вершкового (на 5,8%); 

виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (3,6% загальнообласного обсягу) «мінус» 3,0%, у т.ч. через зменшення обсягів виробництва доменного коксу на ПрАТ «Запоріжкокс» (на 1,5%).

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (тваринництво) у                                    січні-травні 2021 року порівняно з відповідним періодом 2020 року становив
85,7% (23 місце серед регіонів), що пояснюється, насамперед, продовженням переважання дії стримуючих факторів (висока вартість кормової бази, енергетичних ресурсів та матеріально-технічної бази).

На 01.06.2021 в усіх категоріях господарств налічується 69,9 тис. гол. великої рогатої худоби (83,6% до 01.06.2020), у т.ч. 36,7 тис. гол. корів (86,6%); поголів’я свиней – 168,0 тис. гол. (94,9%), овець та кіз – 65,1 тис. гол. (87,9%), птиці – 3,5 млн. гол. (78,1%).

В усіх категоріях господарств впродовж січня-травня 2021 року вироблено 25,5 тис. тонн м’яса у живій вазі (97,9% до січня-травня 2020 року), 74,9 тис. тонн молока (91,7%), 189,7 млн штук яєць від птиці всіх видів (69,7%).

В області розпочато збирання ранніх зернових та зернобобових культур. На 16.07.2021 скошено та обмолочено 102,2 тис. га (10,6% від завдання), намолочено 345,7 тис. тонн при урожайності 33,8 ц/га (у 2020 році – 28,0 ц/га).

Завдяки активізації глобальної економіки та сприятливим умовам світової торгівлі значно покращилися показники зовнішньоекономічної діяльності.

Так, зовнішньоторговельний оборот товарів у січні-травні 2021 року склав 2398,0 млн дол. США і збільшився порівняно з січнем-травнем 2020 року на 42,0%.

Зростання світових цін на продукцію гірничо-металургійного комплексу відобразилося на нарощуванні експорту. Обсяг експортних поставок склав
1783,0 млн дол. США та збільшився на 50,4% (по Україні збільшення – на 26,1%).

У структурі експорту товару основу склали недорогоцінні метали та вироби з них (62,5% загального експорту); машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (10,9%); мінеральні продукти (7,2%); жири та олії тваринного або рослинного походження (6,4%); продукти рослинного походження (5,9%).

Експортні поставки товарів з області на ринок ЄС збільшилися у 2 рази в порівнянні з січнем-травнем 2020 року та становлять 32,4% від загальнообласного експорту. Серед інших країн світу найбільше експортувалося товарів до Туреччини (14,4%), Російської Федерації (10,1%), Польщі (7,5%), США (6,9%), Китаю (5,8%), Чехії (4,0%), Італії – (3,5%).

Обсяг імпортних поставок склав 615,0 млн дол. США та збільшився на
21,6% (по Україні збільшення – на 26,1%).

Переважна частина імпорту – це машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (23,6%); мінеральні продукти (23,2%); недорогоцінні метали та вироби з них (20,1%); живі тварини, продукти тваринного походження (6,6%); продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (5,8%).

Питома вага імпорту з країн ЄС склала 31,5% від загального обсягу. Серед інших країн світу найбільше імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації (26,0%), Китаю (11,8%), Німеччини (9,7%), Польщі (5,8%), Туреччини (5,6%), США (4,3%), Грузії (3,1%).

У зовнішньоекономічній діяльності Запорізької області обсяг експорту товарів традиційно переважає над імпортом. За підсумками січня-травня
2021 року позитивне сальдо склало 1168,0 млн дол. США, що на 58,2% більше, ніж у січні-травні 2020 року.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у січні-травні 2021 року склав 23,8 млрд грн (7 місце серед регіонів), що становить до відповідного періоду у порівнянних цінах 116,5% (10 місце, по Україні – 114,3%).

Індекс споживчих цін області у червні 2021 року по відношенню до грудня 2020 року склав 106,9% (20-22 місце, по Україні – 106,4%), у т.ч. на продукти харчування та безалкогольні напої – 109,3% (22 місце, по Україні – 108,7%).

Індекс будівельної продукції у січні-травні 2021 року склав 79,1% до відповідного періоду 2020 року (19 місце, по Україні – 93,9%). Зокрема, на результати будівельної галузі негативно позначилися наслідки інвестиційної паузи підприємств реального сектору через запровадження систематичних карантинних заходів, які обмежували можливість розширювати та оновлювати площі виробничої комерційної нерухомості.

Під час нового будівництва, реконструкції соціальних об’єктів, поточного та капітального ремонту виконано будівельних робіт на суму 834,4 млн грн
(15 місце).

Нове будівництво склало 14,4% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 48,9%, реконструкція та технічне переоснащення – 36,7%.

Виконання бюджету.

За січень-червень 2021 року до загального фонду Державного бюджету надійшло 5,1 млрд грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 46,9%, або на 1,6 млрд грн. Без врахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість надходження збільшилися на 43,8%, або на 2,0 млрд грн (надійшло майже 6,7 млрд грн).

До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло 7,3 млрд грн, що становить 108,9% до затвердженого місцевими радами плану на 6 місяців; перевиконання становило 597,7 млн грн. У порівнянні з відповідним періодом 2020 року обсяг надходжень збільшився на 1,3 млрд грн, або на 21,9%.

Інвестиційна діяльність.

У І кварталі 2021 року завдяки покращенню фінансових результатів підприємств на фоні зростання їх виробничої діяльності, спостерігається активізація інвестиційної діяльності з боку підприємств, як результат обсяг капітальних інвестицій склав 3,2 млрд грн (7 місце серед регіонів), що у
1,6 рази більше, ніж в аналогічному періоді 2020 року (2 місце).

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення за І квартал
2021 року становить 1918,7 грн (5 місце), що майже у 2 рази більше, ніж за аналогічний період 2020 року (1019,9 грн).

Найбільше капітальних інвестицій освоєно в промисловій галузі регіону
(1,8 млрд грн, або 54,8% від загального обсягу) та сільському господарстві
(426,6 млн грн, або 13,3%).

Найбільшу питому вагу в обсязі капітальних інвестицій мали інвестиції в матеріальні активи – 3,2 млрд грн (99,5%), з яких зокрема, у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 63%, у будівлі та споруди – 32,1%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 2,3 млрд грн (72,3% загального обсягу), кошти місцевих бюджетів – 127,5 млн грн (4,0%), кошти державного бюджету – 703,7 млн грн  (21,8%), кредити банків та інші позики – 31,2 млн грн (1,0%), кошти населення на будівництво житла – 6,1 млн грн (0,2%).

Загальний обсяг прямих інвестицій в області (інструменти участі в капіталі, залишки)[1] на 31.03.2021 склав 1562,5 млн дол. США (6 місце серед регіонів, або 4,0% загального обсягу прямих інвестицій України), що на 9,4% більше, ніж на 31.12.2020.

Обсяг прямих інвестицій на одну особу населення на 31.03.2021 (розрахунково) становив 941,3 дол. США.

До основних країн інвесторів належать: Нідерланди (458,2 млн дол. США), Кіпр (370,8 млн дол. США), Словаччина (130,5 млн дол. США), Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (109,9 млн дол. США), Чехія (48,7 млн дол. США).

Житлово-комунальне господарство, стан розрахунків.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за травень
2021 року по області склав 144,2%, що на 7,0 відсоткових пунктів більше, ніж за травень 2020 року.

На 30.04.2021 заборгованість населення по видах житлово-комунальних послуг становить:

постачання теплової енергії та гарячої води – 1649,1 млн грн (збільшилась на 1,9% з початку року);

водопостачання та водовідведення – 354,3 млн грн (збільшилась на 6,1%);

управління багатоквартирним будинком – 402,0 млн грн (збільшилась на 6,8%);

поводження з побутовими відходами – 65,5 млн грн (збільшилась на 6,5%).

Доходи населення та ринок праці.

Середньомісячна заробітна плата по області у січні-травні 2021 року склала 13071,59 грн (4 місце серед регіонів, по Україні – 13110,15 грн) і збільшилась у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 20,5%
(18 місце, по Україні – на 21,4%).

Індекс реальної заробітної плати у січні-травні 2021 року по відношенню до відповідного періоду 2020 року склав 111,9% (15 місце, по Україні – 112,3%).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по області станом на 01.06.2021 склала 104,4 млн грн, у тому числі на: економічно активних підприємствах – 88,9 млн грн; підприємствах, які знаходяться у процедурах відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом – 15,5 млн грн.

Крім того, сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти у 2019-2020 роках, на 01.06.2021 становила 6,7 млн грн.

Борги на 11 підприємствах державного сектору економіки області склали 54,0 млн грн, або 51,7% від загальної суми заборгованості.

Певне пожвавлення економічної діяльності позначилося на показниках ринку праці. Так, кількість вакансій, поданих до служби зайнятості області, на 01.07.2021 збільшилась порівняно з 01.07.2020 в 1,2 рази (1937 од. проти
1631 од.), а навантаження на одне вільне робоче місце знизилось з 15 до
7 безробітних. На 01.07.2021 кількість зареєстрованих безробітних громадян становила 13,7 тис. осіб (на 01.07.2020 – 25,2 тис. осіб).

За допомогою служби зайнятості в області у січні-червні 2021 року працевлаштовано 11658 осіб (29,4% із загальної чисельності безробітних громадян), проходили професійне навчання – 832 особи (2,1%), брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 1725 осіб (4,4%).

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю, на 01.07.2021 становила 11,1 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю у червні 2021 року склав 4293,35 грн.

Станом на 01.07.2021 державну допомогу в області одержують
8,4 тис. малозабезпечених сімей, загальна сума якої з початку року склала
175,1 млн грн; 39,5 тис. сімей з дітьми (314,2 млн грн.); 17,5 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю (207,9 млн грн).

У травні-червні 2021 року 123,2 тис. домогосподарств  області отримали державну грошову підтримку на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 67,1 млн грн.

Усі види адресної соціальної допомоги в області виплачувалися вчасно та у повному обсязі, заборгованість із соціальних виплат відсутня.

 

__________________

 

 

Інформацію підготовлено Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації з урахуванням даних Головного управління статистики у Запорізькій області.[1] - за останніми офіційними даними Національного банку України «Статистика зовнішнього сектору України»

Читайте також

Олександр Старух про оперативну ситуацію в регіоні

Олександр Старух: “Лише відповідальне ставлення до енергетичних обмежень дасть нам по-справжньому світле майбутнє”

В Запорізькій області відновлено моніторинги автобусних маршрутів

Як отримати безкоштовно або з невеликою доплатою ліки за програмою Доступні ліки у військовий час

Жителі прифронтових громад Пологівського та Запорізького районів продовжують отримувати паливні дрова

Наслідки ворожого обстрілу Запорізького району

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 8.00 годину 09.12.2022

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 09.12.2022, 289 доба

Дякую всім, хто посилює нашу державу і допомагає людям. Звернення Володимира Зеленського 8.12.2022

Олена Зеленська відкрила розширене засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги постраждалим унаслідок збройної агресії РФ

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 17.00 годину 08.12.2022

Національна служба здоров’я розпочала контрактування медзакладів на 2023 рік