"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Вакансії, конкурси на заміщення вакантних посад

Увага конкурс!

6 вересня 2021 - 14:58

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови обласної

державної адміністрації

06.09.2021 № 186-к

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» - директора Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації

І. Загальні умови

Посадові обов’язки

Директор Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації, посада державної служби категорії «Б»:

1) забезпечує виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації, рішень Запорізької обласної ради, реалізацію повноважень Запорізької обласної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності;

2) представляє Запорізьку обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;

3) здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на відповідній території;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально - економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно- територіальної одиниці;

5) вносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету;

6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

7) вивчає стан здоров'я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

8) у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає до Міністерства охорони здоров’я України необхідну інформацію, документи та матеріали;

9) готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до поставлених завдань та подає їх на розгляд обласної державної адміністрації; здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування;

10) організовує роботу з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства;

11) організовує проведення медичного обстеження та лікування осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій та тимчасово переміщених осіб;

12) бере участь в агітації та пропаганді донорства крові та її компонентів;

13) здійснює роботу згідно з наданими повноваженнями Міністерства охорони здоров’я України на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

14) сприяє розвитку медичної науки і техніки, передового досвіду у сфері охорони здоров'я;

15) співпрацює із закладами охорони здоров'я ІV рівня щодо медичного обслуговування населення області;

16) організовує санітарно-освітню роботу серед населення області щодо здорового способу життя та профілактики захворювань;

17) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я, взаємодіє з громадськими організаціями;

18) проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

19) бере участь у реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я в області;

20) здійснює організаційно-методичне керівництво діяльності вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління;

21) сприяє в наданні першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним (регіональним) замовленням;

22) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

23) сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров'я;

24) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у Департаменті охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 12000 гривень, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

2) розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади директора Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних умов);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Строк подання інформації – 07 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби (career.gov.ua).

Інформація приймається до 17:00 години 13 вересня 2021 року.

Адресат: Запорізька обласна державна адміністрація

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява про забезпечення розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку (подається у разі потреби особи з інвалідністю).

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

15 вересня 2021 року, початок о 11:00 годині

Місце або спосіб проведення тестування

Запорізька обласна державна адміністрація, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 164 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства).

Місце розв’язання ситуаційних завдань

Запорізька обласна державна адміністрація, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 164 (розв’язання ситуаційних завдань за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства).

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно) 

Запорізька обласна державна адміністрація, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 164 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства, або дистанційно з використанням платформи ZOOM).

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно).

Запорізька обласна державна адміністрація, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 164 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства, або дистанційно з використанням платформи ZOOM).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кацай Людмила Вікторівна,

тел.: (061) 280-52-23

e-mail: kr@zoda.gov.ua.

ІІ. Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за напрямом підготовки «Медицина», ступінь вищої освіти – магістр (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

Післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я».

Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я».

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності – не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

ІІІ. Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

сприяння всебічному розвитку особистості;

вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

2.

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;

ефективне управління ресурсами;

чітке планування реалізації;

ефективне формування та управління процесами

3.

Якісне виконання поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

4.

Комунікація та взаємодія

здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

вміння публічно виступати перед аудиторією;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

5.

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

ІV. Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закону України «Про очищення влади»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

інших актів законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.

2.

Знання законодавства у сфері

Закон України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

Указ Президента «Про Концепцію розвитку охорони здоров'я населення України»;

інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я; основи медичного і трудового права

Читайте також

На проєкт реконструкції футбольного поля КЗ «Фізкультурно-оздоровчий клуб «Таврія» у м. Василівка виділено додаткові кошти

Розпочато новий цикл підготовки до наступних Олімпійських ігор у Парижі

Розглядається можливість проведення медичного огляду призовників за рахунок державного бюджету

На всеукраїнській online нараді підбили підсумки організації оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році

З нагоди 77-ї річниці визволення України від нацистських окупантів в Запоріжжі поклали квіти до пам’ятної стели

Громади Запорізької області формують бюджети на наступний рік

В облдержадміністрації провели чергове засідання комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Обласна влада на прямому зв’язку з жителями області

Опалювальний сезон у Запорізькій області варто розпочати якомога швидше

Представників автотранспортних та дорожніх підприємств привітали з прийдешнім святом

В Україні зафіксовано 2 851 804 підтверджені випадки COVID-19

Громади Запорізької області мають нарощувати темпи вакцинації