Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Вакансії, конкурси на заміщення вакантних посад

Увага конкурс!

2 грудня 2021 - 18:32

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Департаменту з питань цивільного захисту населення
Запорізької обласної державної адміністрації

29.11.2021 № 178-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігається посада державної служби, - головного спеціаліста - економіста відділу фінансово-матеріального забезпечення заходів цивільного захисту управління організації роботи обласних пунктів управління, оперативно-чергової служби, моніторингу надзвичайних ситуацій та матеріального забезпечення заходів цивільного захисту Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст – економіст відділу фінансово-матеріального забезпечення заходів цивільного захисту, посада державної служби категорії «В»:

1) здійснює планові розрахунки фонду оплати праці Департаменту та контроль за використанням фонду оплати праці;

2) здійснює своєчасні розрахунки з працівниками Департаменту по заробітній платі, листам непрацездатності, компенсаційних та інших виплатах і надає працівникам Департаменту інформацію про суми нарахованих виплат по заробітній платі;

здійснює надання проектів відповідей та довідок із заробітної плати на запити фізичних та юридичних осіб в межах компетенції відділу;

3) здійснює підготовку платіжних документів до регіонального органу Державної казначейської служби України, за місцем обслуговування Департаменту, у системі дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства - Казначейство»;

4) здійснює щомісячне формування та подання в установлені терміни звітності по заробітній платі до податкової служби, пенсійного фонду, фондів соціального страхування;

5) здійснює відображення на рахунках бухгалтерського обліку первинних документів з надходжень, видатків та інших операцій по Департаменту;

6) здійснює формування карток аналітичного обліку касових та фактичних видатків і ведення облікових бухгалтерських регістрів;

7) здійснює ведення обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами, своєчасності проведення розрахунків з організаціями та установами, які мають фінансово-господарські стосунки з Департаментом на підставі укладених договорів. Веде облік зобов’язань, згідно складених договорів в межах затверджених кошторисів доходів і видатків, у разі змін кошторисних призначень своєчасно надає до органу Державної казначейської служби України за місцем обслуговування Департаменту відповідні документи;

8) забезпечує організацію використання кваліфікованих електронних довірчих послуг у Департаменті для здійснення видатків та підготовки і здачі звітності;

9) здійснює підготовку даних, в межах компетенції, для включення їх до фінансової звітності, складання окремих форм фінансової та бюджетної звітності, а також, форм іншої періодичної звітності, які ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку;

10) забезпечує збереження бухгалтерських документів, оформлення та передачу їх до архіву Департаменту.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 5500 грн., визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

2) розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», зі змінами;

3) інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

4) за наявності достатнього фонду оплати праці встановлюються додаткові стимулюючі виплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», зі змінами.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкове, на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігається посада державної служби (на період соціальної відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії Департаменту через Єдиний портал вакансій державної служби таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, зі змінами, (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови (особи, визначені в частинах першій і другій статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», мають володіти державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня або на рівні вільного володіння другого ступеня).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Інформація приймається до 16 год. 45 хв. 13 грудня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність).

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

16 грудня 2021 року початок о 09:00 годині

Місце або спосіб проведення тестування.

Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької облдержадміністрації,

69035, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 180-А (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства).

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно).

 

Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької облдержадміністрації,

69035, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 180-А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства).

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення

суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно).

Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької облдержадміністрації,

69035, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 180-А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Дрешпак Олексій Вікторович, тел. (061) 233-60-86, е-mail: depczn_kadry@ukr.net,

щодня, з 08:00 до 16:45 год., у п’ятницю з 08:00 до 15:45 год., крім вихідних днів, обідня перерва – з 12:00 до 12:45 год.

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

Вища освіта відповідного професійного спрямування:

галузь знань – «Управління та адміністрування», спеціальність – «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування»;

галузь знань – «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – «Економіка»;

галузь знань – «Економіка і підприємництво», спеціальність – «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємства»

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Робота з великими масивами інформації.

здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

вміння систематизувати великий масив інформації;

здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

2.

Цифрова грамотність.

вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

вміння використовувати сервіси Інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів

3.

Орієнтація на професійний розвиток.

здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;

уміння виявляти і працювати зі своїми сильними та слабкими сторонами, визначати потреби в професійному розвитку;

ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

та іншого законодавства

2.

Знання спеціального законодавства

Знання:

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Закону України «Про оплату праці»;

Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

Бюджетний кодекс України;

Кодекс законів про працю України;

Податковий кодекс України;

постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»;

наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»;

наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів»;

наказу Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»;

Національні положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Читайте також

Спеціалісти намагаються поновити надання комунальних послуг після обстрілів

Окупаційні війська обстріляли село Новояковлівка Запорізької області (ВІДЕО)

Україна щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни – звернення Президента Володимира Зеленського

Оперативна інформація щодо безпечності питної води в Запорізькій області за 22.05.2022

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 22.05.2022

Оперативна інформація щодо радіаційного фону на 08.00 годину 23.05.2022 р.

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 22.05.2022 року (22:00) - #ЗСУ, 88 доба (Відео)

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 17.00 годину 22.05.2022

Президент України Володимир Зеленський і Президент Польщі Анджей Дуда виступили у Верховній Раді (Відео)

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 21.05.2022

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 21.05.2022

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 08.00 годину 22.05.2022