Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Стан соціально-економічного розвитку Запорізької області на 16.12.2021

29 грудня 2021 - 15:16

За останньою рейтинговою оцінкою соціально-економічного розвитку регіонів України, яка здійснюється Мінрегіоном України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики», Запорізька область за 9 місяців 2021 року посіла загальне 9 місце серед регіонів України, у тому числі за напрямами:

 • економічна ефективність – 4 місце;
 • інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця – 3 місце;
 • фінансова самодостатність – 7 місце;
 • ефективність ринку праці – 15 місце;
 • розвиток інфраструктури – 19 місце.

Динаміка економічного розвитку по галузях.

За підсумками звітного періоду соціально-економічний розвиток Запорізької області у цілому характеризується позитивними тенденціями, які сформовано за рахунок промисловості, агропромислового комплексу, активної зовнішньоекономічної діяльності, а також надходжень до місцевих бюджетів.

Так, протягом поточного року в області спостерігається зростання обсягів промислового виробництва (більш випереджаючими темпами, ніж по Україні). Насамперед, це обумовлено як сприятливою кон’юнктурою на зовнішніх сировинних ринках, так і відновленням попиту з боку основних користувачів продукції галузі.

За підсумками січня-жовтня 2021 року індекс промислової продукції склав 105,6% (7 місце серед регіонів, по Україні – 101,4%), що забезпечено за рахунок збільшення виробництва в основних обсягоформуючих підвидах промисловості:

 • металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування (42,1% загальнообласного обсягу реалізації) – «плюс» 3,3%, у т.ч. за рахунок збільшення випуску продукції на ПрАТ «Дніпроспецсталь» (на 44,6%), ПАТ «Запоріжсталь» (сталі – на 3,5%, прокату – на 3,2%);
 • постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (20,9% загальнообласного обсягу) – «плюс» 11,9%, що обумовлено збільшенням виробництва електроенергії на 23,7%;
 • машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (10,0% загальнообласного обсягу) – «плюс» 15,8%, у т.ч. за рахунок збільшення обсягів виробництва на ДП «Івченко-Прогрес» (на 29,5%);
 • добувній промисловості і розробленні кар’єрів (5,5% загальнообласного обсягу) – «плюс» 3,8%, у т.ч. за рахунок збільшення обсягів виробництва на ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (на 7,0%) та ПрАТ «Запорізьке кар’єроуправління» (на 13,2%);
 • гумових і пластмасових виробів (2,1% загальнообласного обсягу) – «плюс» 11,0%, у т.ч. за рахунок збільшення обсягів виробництва на ТОВ «Дніпрокераміка» (на 11,9%).

Водночас, негативна динаміка спостерігається у:

 • виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (4,1% загальнообласного обсягу) – «мінус» 0,3%;
 • виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (10,4% загальнообласного обсягу) – «мінус» 16,4%, в основному, через скорочення виробництва в олієжировій підгалузі (зокрема, олії соняшникової – на 39,6%, масла вершкового – на 8,1%).

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за підсумками січня-жовтня 2021 року склав 234,7 млрд грн (на 58,4% більше, ніж у січні-жовтні
2020 року), або 8,3% загальнодержавного загального обсягу реалізованої промислової продукції по Україні (4 місце серед регіонів).

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-жовтні 2021 року становив 116,5% (6 місце серед регіонів, по Україні – 113,0%).

Зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, в першу чергу, обумовлено високою врожайністю майже всіх сільськогосподарських культур, що дозволило отримати високі результати у рослинництві – збільшення на 20,7%.

За статистичними даними на 01.11.2021 намолочено 3797,7 тис. тонн зернових – це найвищий врожай за всі роки незалежності України (на 27,8% більше, ніж на відповідну дату 2020 року), при урожайності 37,8 ц/га (у 2020 році – 30,1 ц/га); пшениці намолочено – 2724,4 тис. тонн (на 29,9% більше) при урожайності 38,8 ц/га (у 2020 році – 31,5 ц/га), соняшнику – 1041,6 тис. тонн (на 24,8% більше) при урожайності 19,9 ц/га (у 2020 році – 14,5 ц/га).

Область займає 7 місце в державі з виробництва зернових культур, у тому числі 3 місце – по пшениці та 5 місце – по соняшнику.

За оперативними даними на 07.12.2021 підготовку ґрунту до сівби озимих культур проведено на площі 860,9 тис. га (100,0%). Засіяно озимими культурами 771,3 тис. га (90,0%), у т.ч. на зерно – 698,9 тис. га (89,0%).

Водночас, галузь тваринництва продовжує стримувати розвиток сільського господарства – «мінус» 16,0%. У розрізі основних підвидів тваринницької продукції негативний внесок мало скорочення виробництва: м’яса у живій вазі (до 43,5 тис. тонн) – на 6,9% до січня-жовтня 2020 року; молока (до 159,7 тис. тонн) – на 10,1%, яєць від птиці всіх видів (до 327,1 млн штук) – на 33,4%.

На 01.11.2021 в усіх категоріях господарств налічується 62,6 тис. гол. великої рогатої худоби (83,1% до 01.11.2020), у т.ч. 34,3 тис. гол. корів (83,7%); поголів’я свиней – 145,3 тис. гол. (79,3%), овець та кіз – 62,7 тис. гол. (95,4%), птиці – 3,0 млн. гол. (67,8%).

Серед основних причин зменшення виробництва продукції тваринництва є: високий рівень конкуренції на внутрішньому ринку молочної продукції з іноземною, виробництво якої у більшості країн субсидіюється на високому рівні, а також низькі закупівельні ціни на молоко у господарств населення, що призводить до недоотримання прибутків товаровиробниками та високого ризику банкрутства підприємств; відсутність зацікавленості у вирощуванні худоби через збільшення витрат на її утримання, високий рівень енергоємності процесів та нерентабельність виробництва продукції.

Сприятлива кон’юнктура на зовнішніх сировинних ринках, нові експортні замовлення позитивно вплинули на показники зовнішньоекономічної діяльності регіону.

Так, зовнішньоторговельний оборот товарів за січень-жовтень 2021 року склав 5199,3 млн дол. США і збільшився порівняно з січнем-жовтнем 2020 року в 1,5 рази. Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 163 країн світу.

Обсяг експортних поставок склав 3782,4 млн дол. США та збільшився на 58,0% (по Україні збільшення – на 37,5%).

У структурі експорту товару основу склали недорогоцінні метали та вироби з них (62,3% загального обсягу експорту товарів), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (11,3%), продукти рослинного походження (7,3%), мінеральні продукти (6,9%), жири та олії тваринного або рослинного походження (5,4%).

Експортні поставки товарів на ринок ЄС збільшилися у 2,2 рази у порівнянні з січнем-жовтнем 2020 року та становлять 1287,1 млн дол. США, або 34,0% від загальнообласного експорту. Серед країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини – 13,6%, Російської Федерації – 11,3%, Польщі – 7,2%, США – 6,2%, Китаю – 5,7%, Італії – 4,8%, Чехії – 3,7%, Болгарії – 3,4%.

Обсяг імпортних поставок склав 1416,9 млн дол. США та збільшився на
42,0% (по Україні збільшення – на 32,1%).

Переважна частина імпорту – це мінеральні продукти (27,7%), недорогоцінні метали та вироби з них (23,7%), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (19,6%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (5,8%).

Імпортні поставки товарів в область з країн ЄС збільшилися на 8,8% у порівнянні з січнем-жовтнем 2020 року та становлять 422,8 млн дол. США, або 29,8% від загальнообласного імпорту. Серед країн світу найбільше продукції імпортувалося з Російської Федерації – 29,8%, Китаю – 10,1%, Німеччини –
8,8%, Туреччини – 8,0%, Польщі – 5,6%, США – 3,0%.

У зовнішньоекономічній діяльності Запорізької області обсяг експорту товарів традиційно переважає над імпортом. За підсумками січня-жовтня
2021 року позитивне сальдо склало 2365,5 млн дол. США, що в 1,7 разів більше, ніж за січень-жовтень 2020 року.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у січні-жовтні 2021 року склав 50,4 млрд грн (7 місце серед регіонів), що становить до відповідного періоду у порівнянних цінах 111,3% (15 місце, по Україні – 111,5%).

Індекс споживчих цін області у листопаді 2021 року по відношенню до грудня 2020 року склав 107,9% (4 місце серед регіонів, по Україні – 109,4%), у т.ч. на продукти харчування та безалкогольні напої – 110,4% (7 місце, по Україні – 111,4%).

 

Виконання бюджету.

За січень-листопад 2021 року до загального фонду Державного бюджету надійшло 16,2 млрд грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися у 2,1 раза, або на 8,4 млрд грн. Без врахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість надходження зросли майже у 1,9 раза, або на 9,0 млрд грн (надійшло 18,9 млрд грн).

До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло близько
14,7 млрд грн, що становить 104,0% до затвердженого місцевими радами плану на 11 місяців; перевиконання становило 556,6 млн грн. У порівнянні з відповідним періодом 2020 року обсяг надходжень збільшився на 2,7 млрд грн, або на 22,2%.

 

Інвестиційна діяльність.

Однією із основних складових інвестиційної діяльності є залучення капітальних інвестицій. За підсумками січня-вересня 2021 року обсяг капітальних інвестицій склав 11,7 млрд грн (3,5% від загального обсягу по Україні – це 9 місце серед регіонів), що на 44,8% більше, ніж у аналогічному періоді 2020 року (3 місце, по Україні – 109,7%), що зумовлено відновленням інвестиційної активності підприємств реального сектору, а також нарощуванням темпів виконання проєктів «Великого будівництва».

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення (розрахунково) становить 6994,9 грн проти 4154,8 грн – за аналогічний період 2020 року.

Традиційно найбільше капітальних інвестицій освоєно в промисловій галузі регіону (5,9 млрд грн, або 50,4% від загального обсягу) та сільському господарстві (1,6 млрд грн, або 13,6%).

Найбільшу питому вагу в обсязі капітальних інвестицій мали інвестиції в матеріальні активи – 11,5 млрд грн (98,9%), з яких зокрема, у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 55,2%, у будівлі та споруди – 38,5%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 7,9 млрд грн (68,0% загального обсягу), кошти державного бюджету – 2,9 млрд грн (25,1%), кошти місцевих бюджетів – 591,0 млн грн (5,1%), кредити банків та інші позики – 139,7 млн грн (1,2%).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року зменшилися на 41,4% і склали 72,7 млн грн (або 0,6% загального обсягу), що у т.ч. пов’язано із зростанням цін у будівництві (за останніми статистичними даними – на 16,8%).

З початку 2021 року має місце зростання зовнішніх інвестицій. Так, загальний обсяг прямих інвестицій в області (інструменти участі в капіталі) на 30.06.2021 (дані за 9 місяців 2021 року будуть оприлюднені 29.12.2021) склав 1755,1 млн дол. США (6 місце серед регіонів, або 4,1% загального обсягу прямих інвестицій України), що на 22,9% більше, ніж на початок року (1427,8 млн).

Протягом I півріччя 2021 року в економіку області закордонними інвесторами вкладено 3,4 млн. дол. США прямих інвестицій (інструменти участі в капіталі, крім реінвестування доходів).

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в розрахунку на одну особу на 30.06.2021 становив 1061,6 дол. США.

З країн ЄС з початку інвестування внесено 1450,5 млн дол. США інвестицій і це 82,6 % загального обсягу акціонерного капіталу в області. До основних країн інвесторів входять: Нідерланди (694,4 млн дол. США), Кіпр (381,6 млн дол. США), Словаччина (159,5 млн дол. США), Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (171,8 млн дол. США), Швейцарія (41,2 млн дол. США).

Найбільше іноземних інвестицій акумульовано у статутних капіталах підприємств промисловості (94,7% від їх загального обсягу), організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном (2,3%), підприємств оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (1,6%), та фінансової та страхової діяльності (0,4%).

 

Житлово-комунальне господарство, стан розрахунків.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за вересень 2021 року по області склав 126,8%, що на 12,8 відсоткових пунктів більше, ніж за вересень 2020 року.

На 30.09.2021 заборгованість населення по видах житлово-комунальних послуг становить:

 • постачання теплової енергії та гарячої води – 1318,3 млн грн (зменшилась на 18,6% з початку року);
 • водопостачання та водовідведення – 377,9 млн грн (збільшилась на 13,2%);
 • управління багатоквартирним будинком – 405,6 млн грн (збільшилась на 7,7%);
 • поводження з побутовими відходами – 71,2 млн грн (збільшилась на 15,8%).

 

Доходи населення та ринок праці.

Середньомісячна заробітна плата по області за січень-жовтень 2021 року склала 13482 грн (4 місце серед регіонів, по Україні – 13648 грн) і збільшилась у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року на 19,1% (21-22 місце, по Україні – на 20,8%).

Індекс реальної заробітної плати в січні-жовтні 2021 року по відношенню до відповідного періоду 2020 року склав 109,6% (18-19 місце, по Україні – 110,5%).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по області станом на 01.11.2021 склала 99,5 млн грн (збільшилась у порівнянні з попереднім місяцем 2021 року на 16,4 млн грн, або на 19,7%), у тому числі на: економічно активних підприємствах – 79,7 млн грн; підприємствах, які знаходяться у процедурах відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом – 19,8 млн грн.

Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти у 2019-
2020 роках, на 01.11.2021 становила 6,4 млн грн.

Борги на 10 підприємствах державного сектору економіки області склали 66,7 млн грн, або 67,0% від загальної суми заборгованості.

Певне пожвавлення економічної діяльності позначилося на показниках ринку праці. Так, кількість зареєстрованих безробітних громадян на 01.11.2021 становила 11,9 тис. осіб, що у 1,5 рази менше, ніж на відповідну дату минулого року (18,1 тис. осіб). Навантаження на одне вільне робоче місце становило 7 безробітних проти 6 – у відповідному періоді 2020 року.

Водночас, кількість вакансій, поданих до служби зайнятості області, на 01.11.2021 зменшилась на 22,4% порівняно з 01.11.2020 (2010 од. проти 2590 од.). За допомогою служби зайнятості в області у січні-жовтні 2021 року працевлаштовано 17885 осіб, що на 368 осіб (на 2,0%) менше, ніж у січні-жовтні 2020 року, проходили професійне навчання – 1160 осіб (на 30,0% менше), брали участь у громадських роботах – 2428 осіб (на 52,1% менше).

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю, на 01.11.2021 становила 9,4 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю у січні-жовтні 2021 року склав 4024 грн.

Станом на 01.11.2021 державну допомогу в області отримували
8,4 тис. малозабезпечених сімей, загальна сума якої з початку року склала
410,4 млн грн; 38,1 тис. сімей з дітьми (626,2 млн грн.); 17,7 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю (426,7 млн грн).

У листопаді 2021 року 168,6 тис. домогосподарств області отримали державну грошову підтримку на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 216,5 млн грн.

Усі види адресної соціальної допомоги в області виплачувалися вчасно та у повному обсязі, заборгованість із соціальних виплат відсутня.

 

 

Інформацію підготовлено Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації з урахуванням даних Головного управління статистики у Запорізькій області.

Читайте також

Олександр Старух про оперативну ситуацію в регіоні

Олександр Старух: “Лише відповідальне ставлення до енергетичних обмежень дасть нам по-справжньому світле майбутнє”

В Запорізькій області відновлено моніторинги автобусних маршрутів

Як отримати безкоштовно або з невеликою доплатою ліки за програмою Доступні ліки у військовий час

Жителі прифронтових громад Пологівського та Запорізького районів продовжують отримувати паливні дрова

Наслідки ворожого обстрілу Запорізького району

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 8.00 годину 09.12.2022

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 09.12.2022, 289 доба

Дякую всім, хто посилює нашу державу і допомагає людям. Звернення Володимира Зеленського 8.12.2022

Олена Зеленська відкрила розширене засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги постраждалим унаслідок збройної агресії РФ

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 17.00 годину 08.12.2022

Національна служба здоров’я розпочала контрактування медзакладів на 2023 рік