Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Вакансії, конкурси на заміщення вакантних посад

Увага конкурс!

28 січня 2022 - 15:09

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту економічного
розвитку і торгівлі Запорізької
обласної державної адміністрації

27.01.2022 № 4-ОД

УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу аналізу систем життєзабезпечення управління
економіки будівництва Департаменту економічного розвитку і торгівлі
Запорізької обласної державної адміністрації

Загальні умови 

Посадові обов’язки

1. Проведення комплексного аналізу стану та тенденцій:

- розвитку інженерної інфраструктури та житлово-комунального господарства;

- функціонування систем життєзабезпечення населення.

2. Підготовка пропозицій щодо використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, та формування відповідного переліку об’єктів та заходів.

3. Здійснення:

- моніторингу стану реалізації затверджених заходів, даних щодо фінансування та освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;

- підготовки аналітичних довідок та звітів про стан фінансування та освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

4. Участь у:

- підготовці пропозицій щодо використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

- здійсненні моніторингу стану реалізації затверджених заходів щодо фінансування та освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

- підготовці аналітичних довідок та звітів про використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

5. Підготовка, у частині питань, що віднесені до компетенції відділу:

- пропозицій до проєктів регіональної стратегії розвитку та плану заходів з її реалізації, регіональних програм та комплексних державних програм з питань розвитку соціальної та інженерної інфраструктур;

- довідок про соціально-економічний стан міст та районів області;

- рейтингу результатів діяльності обласної державної адміністрації;

- прогнозів економічного і соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного та соціального розвитку області на короткостроковий період;

- оцінки результативності виконання стратегії регіонального розвитку і планів заходів з її реалізації та відповідних звітів;

- звітів голови облдержадміністрації.

6. Участь у підготовці, у частині питань, що віднесені до компетенції відділу:

- пропозицій до проєктів законодавчих та нормативних актів, заходів, спрямованих на виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади;

- нарад, семінарів, конференцій;

- проєктів рішень обласної ради, розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів Департаменту, у тому числі на виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня.

7. Розгляд (або участь у розгляді) запитів та звернень народних депутатів України, депутатів відповідних місцевих рад, органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян, підготовка проєктів відповідей.

8. Виконання інших обов’язків, за дорученням заступника директора департаменту - начальника управління Департаменту, начальника відділу з метою виконання покладених на відділ та управління завдань

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами);

інші надбавки, доплати, премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15

Інформація про стро-ковість чи безстро-ковість призначення на посаду

Строкове (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника, по 18.08.2022).

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі,  та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характер-ристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 
Інформація приймається до 17 години 17 лютого 2022 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

25 лютого 2022 року, 9 година.

Місце або спосіб проведення тестування.

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164,  каб. 431.

Проведення тестування за фізичної присутності кандидатів.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164,  каб. 441.

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом признчення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазна-ченням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164,  каб. 433.

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шанц Марина Леонівна, тел.: (061) 224-65-73

e-mail:personal_dert@zoda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги 

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра(у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «В», отримала диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта), відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», такий диплом прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра)

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань 

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

2.

Самоорганізація та самостійність в роботі

- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

- здатність до самомотивації (самоуправління);

- вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності

3.

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

4.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги 

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетного кодексу України (в частині питань міжбюджетних трансфертів);

Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» (зі змінами);

Постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (зі змінами)

Читайте також

Запорізьку область з робочою поїздкою відвідав Міністр культури України Олександр Ткаченко

Значна кількість укриттів області виявились зачиненими

Юрій Малашко про оперативну ситуацію

Оперативна інформація щодо радіаційного фону на 17.00 годину 09.06.2023

Стан водних біоресурсів на контролі ОВА та громад

Міжнародні партнери підтримують постраждалі внаслідок руйнування Каховської ГЕС громади

Керована авіабомба влучила в медзаклад у прифронтовому місті

За добу окупанти завдали 97 ударів по території Запорізької області – наслідки влучань задокументували правоохоронці

В обласному центрі відкрили ще один заклад розміщення ВПО

СБУ повідомила про підозру черговій зрадниці, яка допомагає країні-агресору підтримувати окупаційний режим у Кам’янка-Дніпровському районі

Юрій Малашко: “Дієві заходи, аби мінімізувати задуху біоресурсів мають бути вжиті негайно”

Оперативна інформація щодо радіаційного фону на 8.00 годину 09.06.2023