Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Вакансії, конкурси на заміщення вакантних посад

Увага конкурс!

28 січня 2022 - 15:56

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту економічного
розвитку і торгівлі Запорізької
обласної державної адміністрації

27.01.2022 № 4-ОД

УМОВИ 
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста-бухгалтера відділу фінансового забезпечення
управління персоналу та фінансового забезпечення Департаменту економічного розвитку і торгівлі
Запорізької обласної державної адміністрації

Загальні умови 

Посадові обов’язки

1. Здійснення перевірки наявності первинних документів, які є підставою для нарахування і виплати заробітної плати, допомоги по тимчасової непрацездатності, щорічних основних, додаткових, учбових відпусток.

2. Здійснення нарахування заробітної плати, допомоги по тимчасової непрацездатності, щорічних основних, додаткових, учбових відпусток та інших виплат, передбачених законодавством.

3. Підготовка та подання до Головного управління державної казначейської служби України у Запорізькій області та в банківські установи документів для перерахування заробітної плати та інших виплат працівникам Департаменту.

4. Здійснення контролю за залишками відкритих асигнувань на рахунках  Департаменту.

5. Складання на підставі даних бухгалтерського обліку податкової, статистичної та іншої звітності.

6. Підготовка та видача працівникам Департаменту довідок про розмір заробітної плати.

7. Участь у складанні  бюджетного запиту  на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди на утримання Департаменту.

8. Обробка первинних бухгалтерських документів та ведення облікових бухгалтерських регістрів.

9. Виконання інших обов’язків, за дорученням заступника директора Департаменту, начальника управління, відділу з метою виконання покладених на відділ та управління завдань.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня              2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами);

інші надбавки, доплати, премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

Інформація про стро-ковість чи безстро-ковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі,  та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характер-ристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 
Інформація приймається до 17 години 23 лютого  2022 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

28 лютого 2022 року, 9 година.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164,  каб. 431.

Проведення тестування за фізичної присутності кандидатів.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної плат-форми для комуніка-ції дистанційно)

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164,  каб. 441.

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначен-ня або керівником державної служби переможця (перемож-ців) конкурсу (із зазначенням електро-нної платформи для комунікації дистанційно)

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164,  каб. 433.

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер теле-фону та адреса елек-тронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шанц Марина Леонівна, тел.: (061) 224-65-73,

e-mail: personal_dert@zoda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги 

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра галузі знань «Управління та адміністрування»(у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «В», отримала диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта), відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», такий диплом прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра)

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

2.

Командна робота та взаємодія

- розуміння ваги свого внеску у загальний результат структурного підрозділу;

- орієнтація на командний результат;

- готовність працювати  в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

- відкритість в обміні інформацією

3.

Аналітичні здібності

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

4.

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати  

 Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги 

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетного кодексу України;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі;

постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016        № 710 «Про ефективне використання державних коштів»;

наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»;

наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»;

наказу Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань»;

наказу Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»

Читайте також

Щоб перемогти тиранію, потрібне більше єднання; демократичний світ здатен його досягти

Як живе Степногірська громада: Юрій Малашко завітав до прифронтових жителів, які досі не покинули небезпечну територію

Оперативна інформація щодо радіаційного фону на 17.00 годину 29.03.2023

У Запорізькій області відновили важливу ділянку прифронтового автошляху

Відновлення доступу до ресурсів бази даних ЄІАС “Діти” та функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: представники ЗОВА взяли участь у селекторній нараді Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Фахівці працюють над відновленням надання комунальних послуг

СБУ викрила ще чотирьох організаторів псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Запорізької області

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 28.03.2023

Оперативна інформація щодо радіаційного фону на 08.00 годину 29.03.2023

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 29.03.2023, 399 доба

Дякую всім, хто нагадує, що російська агресія може закінчитися швидше. Звернення Президента 28.03.23

Оперативна інформація щодо радіаційного фону на 17.00 годину 28.03.2023