Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Вакансії, конкурси на заміщення вакантних посад

Увага конкурс!

28 січня 2022 - 17:27

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту економічного розвитку і торгівлі
Запорізької обласної державної адміністрації

27.01.2022    № 4-ОД

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу планування та моніторингу капітальних вкладень управління економіки будівництва Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації

Загальні умови 

Посадові обов’язки

1. Проведення комплексного аналізу стану справ та тенденцій у сфері охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в регіоні.

2. Підготовка пропозицій щодо використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та формування переліку природоохоронних заходів.

3. Моніторинг стану реалізації затверджених природоохоронних заходів, даних щодо використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

4. Підготовка аналітичних довідок та звітів про стан фінансування та освоєння коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

5. Участь у:

розробленні проєктів регіональних програм будівництва, реконструкції об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на середньостроковий період;

розробленні прогнозів економічного і соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного та соціального розвитку області на короткостроковий період з питань охорони довкілля;

підготовці пропозицій до проєктів регіональної стратегії розвитку та плану заходів з її реалізації, регіональних програм та комплексних державних програм екологічної спрямованості, проведенні моніторингу їх виконання, підготовці відповідних аналітичних довідок;

підготовці пропозицій до проєктів законодавчих та нормативних актів, заходів, спрямованих на виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища;

підготовці звітів голови облдержадміністрації з питань охорони довкілля;

проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки.

6. Підготовка пропозицій для включення до поточних і перспективних планів роботи Департаменту та облдержадміністрації, відповідних звітів щодо їх виконання, у частині питань, що віднесені до компетенції відділу.

7. Розгляд (або участь у розгляді) запитів та звернень народних депутатів України, депутатів відповідних місцевих рад, органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з питань охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, підготовка проєктів відповідей.

8. Виконання інших обов’язків, за дорученням заступника директора департаменту-начальника управління Департаменту, заступника начальника управління-начальника відділу з метою виконання покладених на відділ та управління завдань.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня               2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами);

інші надбавки, доплати, премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

Інформація про стро-ковість чи безстро-ковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі,  та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р.                  № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характер-ристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 
Інформація приймається до 17 години 17 лютого                   2022 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

24 лютого 2022 року, 9 година.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164,  каб. 431.

Проведення тестування за фізичної присутності кандидатів.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної плат-форми для комуніка-ції дистанційно)

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164,  каб. 441.

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначен-ня або керівником державної служби переможця (перемож-ців) конкурсу (із зазначенням електро-нної платформи для комунікації дистанційно)

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164,  каб. 433.

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер теле-фону та адреса елек-тронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шанц Марина Леонівна, тел.: (061) 224-65-73,

e-mail: personal_dert@zoda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги 

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

(у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «В», отримала диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта), відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», такий диплом прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра)

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань                 

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

2.

Командна робота та взаємодія

- розуміння ваги свого внеску у загальний результат структурного підрозділу;

- орієнтація на командний результат;

- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

- відкритість в обміні інформацією

3.

Ініціативність

- здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;

- усвідомлення необхідності самостійно шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов’язків

4.

Орієнтація на професійний розвиток

- здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;

- уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими сторонами, визначати потреби в професійному розвитку;

- ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги 

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетного кодексу України (пункт 161 статті 29,
пункт  41 статті 691);

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»

Читайте також

Президент виступив на Донорській конференції союзників України з країн Північної Європи (Відео)

Внаслідок ворожих ударів по чотирьом населеним пунктам області є загиблі – поліція документує злочини рф на Запоріжжі

На Запоріжжі 5,8 тисяч осіб знайшли роботу за 7 місяців 2022 року

Держпослуги на Гіді для переселенців, які шукають роботу

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 08.00 годину 11.08.2022

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 11.08.2022, 169 доба

Що більше буде втрат в окупантів, то швидше зможемо звільнити нашу землю. Звернення Президента 10.08 (Відео)

Затверджено новий порядок виїзду на тимчасово окуповану територію

Управління транспорту та зв’язку ЗОВА продовжує перевірки обслуговування внутрішньообласних автобусних маршрутів

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 09.08.2022

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 09.08.2022

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ на 17.00 годину 10.08.2022