Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Вакансії, конкурси на заміщення вакантних посад

Увага конкурс!

22 лютого 2022 - 15:59

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління молоді, фізичної культури та спорту
Запорізької  обласної державної адміністрації

21.02.2022 № 122

УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу з питань молоді Управління молоді, фізичної культури та спорту
Запорізької обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов'язки

Головний спеціаліст відділу з питань молоді Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, посада державної служби категорії «В»:

1) готує пропозиції до проектів регіональних програм поліпшення становища молоді, її дозвілля, забезпечує контроль за їх виконанням; готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

2) координує в межах своїх повноважень роботу стосовно реалізації молодіжної політики;

3) здійснює організаційне забезпечення діяльності консультативно-дорадчого органу — Запорізької обласної студентської ради;

4) вносить пропозицій щодо розробки нормативно-правових актів, проектів рішень обласної ради, розпоряджень голови облдержадміністрації та обласних програм, спрямованих на підтримку молоді Запорізької області;

5) забезпечує розширення та поглиблення міжнародної співпраці, участь у різноманітних заходах, проектах, програмах, грантах;

6) позиціонує візуальну ідентифікацію заходів, проектів під патронатом Управління;

7) координує діяльність органів студентського самоврядування навчальних закладів Запорізької області;

8) надає підтримку в організації та проведенні всеукраїнських молодіжних проєктів, заходів за підтримки Міністерства молоді та спорту України;

9) координує діяльність комунальної установи «Запорізький обласний центр молоді» Запорізької обласної ради в частині реалізації міжнародних, всеукраїнських, обласних заходів, та заходів обласних програм з підтримки молоді;

10) розробляє і подає на розгляд керівництву Управління пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 5800 гривень, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

2) розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) інші надбавки, доплати та премії визначаються  відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», зі змінами;

4) додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає через Єдиний портал вакансій державної служби (https://career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади заступника начальника управління-начальника відділу з питань молоді Управління молоді, фізичної культури та спорту

Запорізької обласної державної адміністрації за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року № 246 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21  до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних умов);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Строк подання інформації – 07 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби (career.gov.ua).

Інформація приймається до 17:00 години 28 лютого 2022 року.

Адресат: Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку  (подається у разі потреби особи з інвалідністю).

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.


03 березня 2022 року об 09:00 годині.

Місце або спосіб проведення тестування.

Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства)

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України  на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства, або дистанційно з використанням платформи ZOOM).

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України  на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства, або дистанційно з використанням платформи ZOOM).

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Попова Ганна Вікторівна,

тел.: (061) 239-01-13

e-mail: molodzp@ukr.net.

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «В», отримала диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта), відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», такий диплом прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра)

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Комунікація та взаємодія

здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

вміння публічно виступати перед аудиторією;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

2.

Ініціативність

- здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;
- усвідомлення необхідності самостійно шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов’язків

3.

Якісне виконання поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

4.

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закону України «Про очищення влади»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

інших актів законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про основні засади молодіжної політики»;

Указу Президента України «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року»;

інших актів законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій в сфері молодіжної політики.

Читайте також

Юрій Малашко вітає з Днем міста жителів Мелітополя

У Запоріжжі нагородили переможців двох футбольних чемпіонатів

РАДІАЦІЙНИЙ ФОН В КОНТРОЛЬНИХ ТОЧКАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

СИТУАЦІЯ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ СТАНОМ НА 24.09.2023, 578 ДОБА

Щодо наслідків підриву Каховської ГЕС для Запорізького регіону

72 удари – ворог вів вогонь по 25 населених пунктах Запорізької області

Олексій Кулеба: “Деокупація та реінтеграція торкнуться всіх гілок влади”

Щодо наслідків підриву Каховської ГЕС для Запорізького регіону

Радіаційний фон в контрольних точках Запорізької області

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 23.09.2023, 577 доба

За минулу добу ворог здійснив 86 ударів по 27 населених пунктах – внаслідок артобстрілу загинула 82-річна жителька Оріхова

СБУ повідомила про підозру ватажку «особистої армії» гауляйтера захопленої окупантами частини Запоріжжя