Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Новини

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 17.05.2022 року (22:00) - #ЗСУ, 83 доба

17 травня 2022 - 23:05

За багатьма ознаками росія готується до ведення довготривалої військової операції. Експерти говорять про те, що війна переходить у затяжну фазу. У Запорізькій області окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони.

При цьому загарбники, відповідно до телефонних перехоплень, здійснених СБУ, заздрять, що в українців, які захищають Запорізьку область, є «Байрактари», а також із жахом очікують на нові постачання іноземної зброї Збройним силам України.  

На території Запорізької області окупанти продовжують викрадати громадян України. Станом на вечір 17 травня 2022 року в заручниках окупантів перебуває 280 осіб. Із них 163 звільнені та 117 досі у заручниках. Запорізька обласна військова адміністрація нагадує: для того, щоб ваші рідні чи близькі мали змогу потрапити в списки на обмін, вам потрібно повідомити їхні дані на гарячу лінію за телефоном 0 800 503 508.

У Запорізькій області завершено будівництво першої і другої лінії фортифікаційних споруд для оборони міста. Захисний рубіж зроблений із урахуванням усіх вимог до подібних інженерних оборонних ліній. 

Обласна рада позбавила нагород жителя Токмака, який підтримав окупантів. За співпрацю з росіянами позбавила орденів  «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ та ІІ ступеню  Валерія Шаповала. 

Мелітопольці повідомляють, що завезені росіянами до міста «шептуни», намагаються посіяти в думки містян кілька меседжів, як то: «На початку війни влада здала місто», «Україна кинула Мелітополь, саме тому не проходить евакуація, не виплачуються заробітні плати», «Коли до Мелітополя прийдуть ЗСУ, то місто буде розбомблене». Звісно, всі ці ворожі послання орієнтовані лише на те, аби мелітопольці погодилися на співпрацю із загарбниками і перестали довіряти легітимній українській владі. 

У той самий час у Мелітополі  партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти цю  ситуацію намагаються приховати. Але саме сьогодні у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан.


У селі Велика Білозерка Василівського району росіяни спробували роздавати гуманітарну допомогу. За подачкою від окупантів прийшло  лише 5 людей.  
У селищі Михайлівка колаборанти похвалилися тим, що передали гуманітарну допомогу до місцевої лікарні. Однак ці ліки - українського виробництва. Тобто це все було викрадено у волонтерів, які іноді мають змогу відвозити допомогу до окупованих міст та селищ.
Бердянці скаржаться, що за період окупації місто занедбали. Повідомляють про нашестя гусениць на деревах, через невчасну обробку, забруднене травою та водоростями морське узбережжя та велику кількість комарі. Також бердянці не задоволені якістю завезених з рф товарів побутового призначення.
Запорізька окрема бригада територіальної оборони допомогла в евакуації мирних жителів із села Старомайорське Донецької області. Там люди були змушені тижнями  жити в підвалах без їжі, води і сонячного світла. У селищі зруйнована інфраструктура, пошкоджені електромережі та розбиті дороги. Тож запорізькі військові допомогли перевезти місцевих у безпечне місце.
За період з 24 лютого 2022 року по 16 травня 2022 року у закладах охорони здоров’я Запорізької області народився 1461 малюк: 757 хлопчиків та 704 дівчинки. З’являється нове життя, ростуть нові українці, а це - вже перемога!

Тож тримаємо стрій і віримо в Сили оборони Запорізького краю. У хлопців попереду багато роботи. Але й завзяття в них теж багато. Все буде Україна!

 

Situation regarding the Russian invasion, May 17, 2022 (22:00) - #ЗСУ, Day 83


Multiple indicators point to the fact that Russia is preparing for a long-term military operation. Experts say that the war is turning into a protracted phase. In Zaporizhzhia Region the occupiers are actively carrying out engineering and fortification activity to proceed to defence if necessary.

At the same time, according to telephone interceptions, carried out by the Security Service of Ukraine, the invaders envy the Ukrainians defenders of Zaporizhzhia Region because they have Bairaktars. The invaders are fearful of new foreign weapons supplies to the Armed Forces of Ukraine.

In Zaporizhzhia Region, the occupiers continue to kidnap Ukrainian citizens. As of the evening of May 17, 2022, 280 people are being held hostage by the occupiers, 163 were released, though 117 are being held hostage. Zaporizhzhia Regional Military Administration reminds: in order for your relatives or friends to be able to get on the exchange lists, you need to provide their data to the hotline by phone 0 800 503 508.

In Zaporizhzhia Region, the construction of the first and second lines of fortifications for the defence of the city has been completed. The protective line is made taking into account all the requirements for such engineering defence lines.

The Regional Council cancelled the awards of the resident of Tokmak who supports the occupiers. For collaboration with the Russians Valerii Shapoval’s orders of “Merit to Zaporizhzhia Region” of the Third and Second Grades were invalidated.

Melitopol residents report that so called “whisperers” brought by Russians to the city are trying to convince the citizens that “At the beginning of the war, the government surrendered the city”, “Ukraine abandoned Melitopol, that’s why there is no evacuation, no payment”, “When the Armed Forces come to Melitopol, the city will be bombed”. Of course, all these hostile messages are aimed only for forcing Melitopol residents to cooperate with the invaders and stop trusting the legitimate Ukrainian authorities.

At the same time in Melitopol, our guerrillas killed some high-ranking Russian servicemen. The occupiers are trying to hide this information. But today in the city the Russian military intensified inspections of private vehicles, probably in search of the guerrillas.In the village of Velyka Bilozerka, Vasylivka District, the Russians tried to distribute humanitarian aid. Only 5 people came for the “handout” to the occupiers.

In the village of Mykhailivka, collaborators boasted that they had donated humanitarian aid to a local hospital. However, these drugs are made in Ukraine. Thus, the medicine was all stolen from volunteers, who sometimes have the opportunity to bring aid to the occupied towns and villages.Berdiansk residents complain that the city has been neglected since the occupation. It is reported about an invasion of caterpillars due to untimely maintenance, grass and algae-contamination of the sea coast, lots of mosquitoes. Berdiansk residents are also dissatisfied with the quality of household goods imported from Russia.

Zaporizhzhia Territorial Defence Brigade helped to evacuate civilians from the village of Staromaiorske, Donetsk Region. There, people were forced to live for weeks in basements and cellars without food, water or sunlight. The infrastructure in the village was destroyed, power grids were damaged and roads were broken. So, the Zaporizhzhia military helped to transport the locals to the safe place.

Between February 24, 2022 and May 16, 2022, 1,461 babies were born in the Health Care Institutions of Zaporizhzhia Region: 757 boys and 704 girls. A new life is emerging, new Ukrainians are growing, and this is a Victory!

So we hold the line and believe in the Defence Forces of Zaporizhzhia Region. The guys have a lot of work ahead. But they also have a lot of perseverance. Everything will be Ukraine!

Читайте також