"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Все про довкілля

Автотранспорт і навколишнє середовище: проблеми і шляхи їхнього вирішення

8 лютого 2006 - 11:29

Забруднення атмосферного повітря

Вплив автомобільного транспорту в забрудненні навколишнього середовища і негативному впливі на населення (очевидно) ще більш істотний, ніж прийнято вважати. Справа в тім , що, по-перше, основна кількість автомобільного транспорту зосереджена в місцях з високою щільністю населення - містах, промислових центрах. По-друге, шкідливі викиди від автомобілів виробляються в самих нижніх, приземних шарах атмосфери, там, де протікає основна життєдіяльність людини і де умови для їхнього розсіювання є найгіршими. По-третє, відпрацьовані гази двигунів автомобілів містять висококонцентровані токсичні компоненти, що є основними забруднювачами атмосфери. Час, протягом якого шкідливі речовини природним образом зберігаються в атмосфері, оцінюється від десяти діб до півроку.

У відпрацьованих газах двигунів автомобілів міститься більш 200 токсичних хімічних сполук, велика частина яких представляє різні вуглеводні. Через таке різноманіття і складність ідентифікації окремих з'єднань до розгляду звичайно приймаються найбільш представлені компоненти чи їхні групи.

Крім прямого негативного впливу на людину викиди від автотранспорту наносять і непрямої шкоди. Так, підвищення концентрації кінцевого продукту горіння автомоторного палива - діоксид вуглецю, до речі говорячи, природного атмосферного компонента, призводить до глобального підвищення температури земної атмосфери (так званий парниковий ефект). На думку багатьох експертів, наслідком цього є такі природні катаклізми останнього часу, як масштабні пожежі в Південно-Східній Азії, Америці, Сибіру , повені в Європі й Азії.

З'єднання сірки та оксиди азоту, що викидаються в атмосферу з відпрацьованими газами двигунів автомобілів, піддаються хімічним перетворенням, формуючи різні кислоти і солі. Такі речовини повертаються на землю у виді "кислотних" дощів. Зараз уже доведено, що кислотні опади наносять значну шкоду водяним е косистемам , ведуть до знищення фауни, викликають підвищену корозію металів і руйнування будівельних конструкцій. Крім того, оксиди азоту сприяють фарбуванню повітря в коричневий колір , а в сполученні з різними аерозолями викликають грязьовий туман (смог), погіршуючи видимість.

Реальні кількісні оцінки шкідливих викидів від автомобільного транспорту вкрай важкі. Це зв'язано з тим, що автомобіль є мобільним джерелом з несталим процесом виділення шкідливих речовин, а в області відсутнє яке-небудь обладнання, що дозволяє проводити екологічні дослідження подібних об'єктів. Інформація з даного аспекту українських виробників автомобілів, що складають більшість парку автотранспортних засобів у країні, дуже суперечлива і не завжди має об'єктивний характер. Використання яких-небудь кількісних показників, прийнятих у розвинених країнах світу , не може бути коректним через значну технологічну відсталість автомобілів радянського і пострадянського виробництва . Головними причинами підвищеного забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом є :

 • незадовільна якість автомоторного палива;
 • низькі техніко-експлуатаційні показники парку автотранспортних засобів.

Обидва ці фактори впливають на забруднення атмосфери як безпосередньо (наприклад, через неефективне спалювання палива), так і побічно (наприклад, через невиправдано високу витрату палива).

Основними проблемами, зв'язаними з якістю автомоторних палив, є :

 • низьке октанове число в більшій частині реалізованих бензинів;
 • малі обсяги виробництва зимових сортів дизельного палива.

Такий стан речей не дає гарантій ефективного використання нафтопродуктів, призводить до необхідності підвищеного споживання автомоторних палив і знижує ресурс двигунів автомобілів. До того ж в Україні реалізується значна частина так званих е тилованих, тобто утримуючих свинець, бензинів. Формулювання " значна частина" викликано тим, що після приватизаційних процесів, що пройшли в нафторосподільному секторі , був загублений контроль за кількістю і якістю нафтопродуктів, що поставляються на ринок.

У зв'язку з вищевикладеним можна запропонувати наступні концептуальні положення по введенню екологічних нормативів для автотранспортної техніки в Україні

 1. Введення екологічних нормативів для автотранспортних засобів заздалегідь (3-4 року) декларується державою для того, щоб дати можливість автотранспортному сектору зробити відповідні підготовчі роботи.
 2. Введення екологічних нормативів для автотранспортної техніки повинне бути поетапним як з погляду об'єктів нормування, так і з погляду значень прийнятих нормативів.
 3. Національна система оцінки екологічних якостей автотранспортної техніки очевидно повинна бути доповнена:
 • обмеженням концентрацій оксиду вуглецю і вуглеводнів при роботі двигуна з карбюраторною системою харчування на режимі холостого ходу (аналогічно прийнятому в японській системі);
 • регламентацією викидів картерних газів і паливних випарів;
 • обмеженням димності відпрацьованих газів дизельних двигунів, на режимі холостого ходу (за аналогією з прийнятими в Російській Федерації).
   

 

Скорочення негативного впливу автомобільного транспорту на атмосферне повітря

В економічній ситуації, що склалася в Україні до кінця 90-х років, реальні шляхи по скороченню негативного впливу автомобільного транспорту на природне середовище бачаться в наступному .

Насамперед, потрібен розвиток і удосконалювання законодавчої бази в області екології транспорту. Така діяльність охоплює дуже великий спектр питань – від удосконалювання базових законів, що регламентують діяльність транспорту як компонента економіки (Закон про транспорт, Закон про автомобільний транспорт і т.п.) до розробки конкретних нормативних актів спеціального призначення (стандарти, правила і т.д.). Для забезпечення входження України у світову транспортну систему варто передбачати гармонізацію нормативно-правового забезпечення в транспортному комплексі з регіональним і міжнародним законодавством.

Для ефективної дії всього комплексу заходів в області охорони навколишнього середовища необхідно організовувати правову сторону питання таким чином, щоб будь-якому суб'єкту автотранспортного ринку було невигідно, насамперед з економічної точки зору, займатися перевізною чи сервісною діяльністю, що не задовольняє прийнятим в Україні екологічним нормам. Базові закони повинні враховувати існуючі економічні відносини в суспільстві , передбачати, принаймні, найближчу їхню еволюцію і поширюватися на:

 • імпортерів і вітчизняних виробників автотранспортної техніки;
 • перевізників усіх форм власності й організації праці;
 • суб'єктів усіх форм власності й організації праці, що здійснюють будь-які види автосервісних послуг;
 • експедиторів;
 • суб'єктів усіх форм власності й організації праці, що здійснюють нафтопереробку і поширення нафтопродуктів;
 • органи державного і відомчого контролю.

Базові закони варто підкріплювати пакетом стандартів, нормативних і технічних документів, серед яких велику частину прийдеться розробляти в Україні вперше (стандарти, що визначають поняття екологічних і економічних якостей автомобілів, екологічні нормативи, технічні вимоги по гаражному, вимірювальному і контрольно-діагностичному устаткуванню і т.д.).

Для підвищення якості автомоторних палив потрібна розробка не тільки стандартів, що регламентують їхні фізико-хімічні властивості, але й інших механізмів економічного стимулювання, за допомогою яких з ринку України витіснялися б етиловані сорти бензину і дизельне паливо зі змістом сірки більш 0,2%. На найближчу перспективу варто також запланувати введення обмежень на зміст ароматичних вуглеводнів у високооктанових сортах бензину.

Другим безумовним напрямком природоохоронної діяльності в Україні повинно стати удосконалювання технічної експлуатації автотранспортних засобів. Під цим мається на увазі створення розгалуженої мережі підприємств по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів, заправних станцій і т.д., діяльність яких ліцензована чи виробництво яких сертифіковане на основі удосконаленої нормативно-правової бази. Для забезпечення необхідних умов якості варто розвивати приладовий контроль екологічних параметрів автомобілів і всього автотранспортного виробництва . Оскільки, наприклад, заводи-виготовлювачі автомобілів у країнах СНД не можуть давати гарантій якості на свою продукцію, необхідно розробляти і впроваджувати спеціальні методи контролю.

Незважаючи на потребу в значних інвестиціях, для забезпечення в майбутньому необхідних екологічних показників роботи автомобільного транспорту, треба якомога швидше приступити до модернізації нафтопереробного виробництва й удосконалювання системи розподілу нафтопродуктів.

Як першочергові дії в цьому напрямку можна назвати установлення твердих процедур поширення автомоторних палив по регіонах, що виключають яку-небудь фальсифікацію паливно-мастильних матеріалів і невідповідність їх діючим нормам якості.

 

Що ж робить в цій ситуації Держуправління екоресурсів?

На підставі вимог Закону України “Про охорону атмосферного повітря” та Положення про проведення операції “Чисте повітря”, затвердженого Мінекоресурсів України та МВС України, на території Запорізької області у травні і вересні проводяться відповідно перший та другий етапи операції “Чисте повітря”.

Метою операції є запобігання забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами автотранспортних засобів. Рейдовими групами, в які входять працівники Держуправління екології та природних ресурсів в Запорізькій області та ДАІ УМВС в Запорізькій області, проводилися перевірки як автотранспортних підприємств та цехів різних міністерств та відомств, так і приватних транспортних засобів на вулицях міст Запорізької області.

Протягом другого етапу операції було проведено перевірки на 16 автотранспортних підприємствах та цехах, виконано виміри на “токсичність” та “димність” на 234 одиницях автотранспорту при виїзді на лінію та при повернені в гараж. За результатами перевірок з'ясовано, що в 27 випадках автомобілі експлуатувались з підвищеним вмістом “токсичності” та “димності”. На таких підприємствах, як: ВАТ “Запорізький абразивний комбінат” , ВАТ “АТП- 12354” , гараж Національного Банку України, ЗАТ “БАН”, ділянка №1 ЦРО ВАТ “Запоріжобленерго”, УМ-2 ВАТ “Запоріжбудмеханізація”, ВАТ БМП “Запоріжстальбуд”. На цих підприємствах відсоток несправних автомобілів складає 5-75%. Це пояснюється слабкою дисципліною виконавців, відсутністю належного контролю з боку керівників, невиконання вимог Законів України та Державних стандартів.

З 56 одиниць перевірених маршрутних таксі 4 автомашини експлуатувались з перевищенням встановлених нормативів і не відповідали вимогам Державних стандартів.

На підставі проведених перевірок складено акти, автогосподарствам видані приписи для усунення виявлених недоліків, а порушники повітряохоронного законодавства притягнуті до адміністративної відповідальності.

 

Сектор зв'язків з громадськістю Держуправління екоресурсів

Читайте також

В Запорізькій області використано більше мільйона доз вакцини

В області триває інформаційна кампанія “16 днів проти насильства”

Олена Зеленська закликала всіх, хто має бажання і можливості робити мистецтво безбар’єрним, переймати досвід музею Пінзеля

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції СOVID-19 в Запорізькій області

4 478 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 грудня 2021 року

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції СOVID-19 в Запорізькій області

​​6 622 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня 2021 року

У Запоріжжі пройшов авторський концерт заслуженої діячки мистецтв України Наталії Боєвої

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції СOVID-19 в Запорізькій області

​​13 206 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 грудня 2021 року

Україна впевнено рухається до створення комфортних умов життя для людей з інвалідністю – Президент

Обласна влада тримає на контролі вирішення проблем, що турбують ветеранів та членів їх родин