"Гаряча лінія" обласного штабу протидії коронавірусу0 800 503 508

Про виконання обласного бюджету

Інформація Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2017 року

8 листопада 2017 - 13:25

Обласний бюджет Запорізької області за результатами 9 місяців 2017 року виконано по доходах загального та спеціального фондів (без міжбюджетних трансфертів) у обсязі 1 703 260,7 тис. грн., що складає 116,1 % до затвердженого плану. Надходження доходів за 9 місяців 2017 року збільшилися на 323 569,4 тис. грн. (на 23,5 %) у порівнянні з відповідним періодом 2016 року.

Перевиконання затвердженого на 9 місяців 2017 року плану доходів загального фонду становить 27 405,5 тис. грн. (2,3 %), що забезпечено переважно за рахунок перевиконання показників по податку та збору на доходи фізичних осіб на 6 216,4 тис. грн. (0,8 %), податку на прибуток підприємств на 3 744,5 тис. грн. (1,7%), інших надходжень на 154,2 тис. грн. (6,5 %). В той же час склалося недовиконання планових показників по платі за використання інших природних ресурсів на 161,7 тис. грн. (15,3 %).

Перевиконання доходів спеціального фонду обласного бюджету (без міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) становить 33 741,4 тис. грн. або 12,7 % (у порівнянні з планом 9 місяців поточного року), що забезпечено переважно за рахунок перевиконання екологічного податку на 33 062,7 тис. грн. (32,9 %), інших надходжень на 595,6 тис. грн. (у 1,8 рази). Власні надходження бюджетних установ надійшли до спеціального фонду обласного бюджету в обсязі 175 398 тис. грн., що на 43 933,7 тис. грн. більше планових призначень (у 1,3 рази).

У січні – вересні 2017 року з державного бюджету отримано 5 370 682,6 тис. грн. дотацій та цільових субвенцій (97,2 % до затверджених у бюджеті), що на 1 836 092,9 тис. грн. (51,9 %) більше у порівнянні з 2016 роком.

Видаткова частина загального фонду обласного бюджету, без урахування дотацій та цільових субвенцій з державного бюджету, перерахованих територіям області, виконана в сумі 2 335 536,5 тис. грн. або на 87,2 % до плану 9 місяців 2017 року.

Обсяг, здійснених видатків із загального фонду обласного бюджету за 9 місяців 2017 року на 710 866,1 тис. грн. або на 43,8 % більше у порівнянні з відповідним періодом 2016 року.

Заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери виплачена у повному обсязі з урахуванням мінімальної заробітної плати та 1-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.

У зв’язку із змінами, внесеними до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 875 «Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» в частині затвердження комунальними закладами охорони здоров`я та вищими навчальним закладами I-IV рівня акредитації планів використання бюджетних коштів, що передбачає планування видатків у кошторисах відповідних установ за двома кодами економічної класифікації, а саме: 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», внесено зміни до розпису обласного бюджету на поточний рік в частині перенесення видатків по відповідним установам із запланованих кодів економічної класифікації на коди 2282 та 3210. Зазначені зміни спричинили зменшення відсотків використання коштів по кодам економічної класифікації в порівнянні з минулим роком.

Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї здійснені у сумі 599 115,9 тис. грн., що на 361 231,7 тис. грн. або на 60,3 % менше відповідного періоду 2016 року.

Видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування за загальним фондом проведено у сумі 68 354,6 тис. грн., що на 128 682,6 тис. грн. (у 2,9 рази) менше показника 2016 року.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 59 568,6 тис. грн., що на 49 165,8 тис. грн. або на 82,5 % менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Значне зниження показників на оплату праці, оплату комунальних послуг та енергоносіїв трапилось у зв’язку з внесенням змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ по закладах охорони здоров`я та вищими навчальним закладами I-IV рівня акредитації що передбачає планування видатків у кошторисах відповідних установ лише за двома кодами економічної класифікації видатків.

Видатки на соціальне забезпечення (допомоги, стипендії, інші виплати населенню) здійснені у сумі 83 920,1 тис. грн., що на 15 672 тис. грн. або на 23 % більше показника січня - вересня 2016 року.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюджетних установ зі спеціального фонду обласного бюджету спрямовано 21 109,7 тис. грн., що на 44 378,4 тис. грн. ( у 3,1 рази) менше показника січня-вересня 2016 року. На капітальне будівництво, капітальні ремонти бюджетних установ, реконструкцію та реставрацію об’єктів спрямовано 34 609, тис. грн., що на 34 296,3 тис. грн. (у 2 рази) менше відповідного показника 2016 року.

Протягом 9 місяців 2017 року на виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення населення за рахунок субвенцій з державного бюджету на виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу спрямовано 1 529,9 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 24 838,4 тис. грн.; на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, та інших житлово-комунальних послуг - 2 215,2 тис. грн., на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 71 685,9 тис. грн.; на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 18 088,6 тис. грн.; на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 4 218,4 тис. грн., на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 1 056,5 тис. грн.

 

 

 

Директор
Департаменту фінансів                                С.М. Медвідь

 

Читайте також