Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Про підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області на 08.02.2018

12 лютого 2018 - 16:03

Про підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області на 08.02.2018

 

Аналіз реального сектору економіки.

Основою стабільного розвитку та зростання економіки області є потужний промисловий комплекс. Сьогодні Запорізька область забезпечує 8,7 % загальнодержавного обсягу реалізованої промислової продукції – це 3 місце серед регіонів України.

Промисловість.

Промисловий комплекс області є базисом регіональної економіки, який формує понад 40 % валової доданої вартості. Його основу складають підприємства металургії (37,8 % від загального обсягу реалізованої продукції), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (22,8 %), машинобудування (13,5 %) та харчової промисловості (11 %).

За підсумками 2017 року обсяг реалізованої промислової продукції становив 187,8 млрд. грн., що на 31,1 %, або на 44,5 млрд. грн. більше порівняно з 2016 роком. 

Підприємствами області вироблено 70,9 % загального обсягу високовольтної апаратури в Україні, 28,4 % – електроенергії, 38,6 % – сталі, 28,8 % – прокату чорних металів, 18,9 % – чавуну.

Енергетичним комплексом області вироблено 44,7 млрд. кВт годин електроенергії, що на 11,1 % більше, ніж у 2016 році.

Індекс промислової продукції по області за 2017 рік склав 105,9 % (10 місце серед регіонів, по Україні – 99,9 %). Вжиті у 2017 році заходи зі стабілізації та підтримки вітчизняного товаровиробника дозволили забезпечити збільшення обсягів промислового виробництва в усіх провідних галузях промисловості; найбільше зростання – у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції (на 35,5 %), а також постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 10,9 %).

Завдяки розширенню внутрішньої кон’юнктури та освоєнню нових зовнішніх ринків зростання в машинобудуванні склало 6,9 %, а в супутній галузі – металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 6 %.

Крім того, збільшилися обсяги текстильного виробництва, виробництва одягу та шкіри (на 13,1 %); виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 11 %); виробництва коксу та продуктів нафтопереробки (на 6,9 %); у добувній промисловості і розробленні кар’єрів  (на 3,5 %).

Незначне зменшення відбулося лише у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 0,9 %).

Сільське господарство.

Розвинений агропромисловий комплекс області, з його високим рівнем виробництва зернових, технічних культур та тваринницької продукції, забезпечив у 2017 році майже 4 % у загальнодержавному виробництві валової продукції сільського господарства.

У 2017 році валовий збір зернових склав 3032,7 тис. тонн при врожайності 31,9 ц/га (у 2016 році – 30,4 ц/га) – це рекордний урожай за роки незалежності.

Соняшник зібрано на площі 562,6 тис. га (100 % до площі збирання), намолочено 840,2 тис. тонн, урожайність – 14,9 ц/га (у 2016 році – 16,2 ц/га).

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва до рівня 2016 року становив 96,8 % (17 місце серед регіонів України), що обумовлено скороченням виробництва продукції:

рослинництва – на 2,7 %, через зменшення виробництва соняшнику – на  8,2 % (займає 30 % у загальній структурі посівних площ) та овочів – на 15,4 %;

тваринництва – на 5 %, що пов’язано, насамперед, з високою затратністю утримання поголів’я та несприятливою епізоотичною ситуацією у свинарстві.

В усіх категоріях господарств у 2017 році вироблено 71,1 тис. тонн м’яса у живій вазі (89,8 % до 2016 року), 260,6 тис. тонн молока (100,4 %), 682,3 млн. штук яєць від птиці всіх видів (97,2 %).

На 01.01.2018 в усіх категоріях господарств налічується 113,9 тис. гол. великої рогатої худоби (105,2 % до 01.01.2017), у т.ч. корів – 58,3 тис. гол.   (99,7 %); поголів’я свиней – 219,8 тис. гол. (82 %), овець та кіз – 63,8 тис. гол. (107,6 %), птиці – 5 млн. гол. (85,5 %).

За статистичними даними сівба озимих культур на зерно та зелений корм під урожай 2018 року склала 712,8 тис. га (102,5 % до минулого року), в тому числі озимої пшениці – 635,6 тис. га (102,4 %).

Станом на 02.02.2018 сходи отримано на 99,6 % посівів, із них 73 % у доброму та задовільному стані.

Стан розрахунків за електроенергію та природний газ.

Рівень оплати за відпущену електроенергію грошовими коштами на 01.01.2018 склав 100,3 % (на 01.12.2017 – 99,2 %). Заборгованість споживачів за відпущену електроенергію перед ПАТ «Запоріжжяобленерго» склала           1303,7 млн. грн. і збільшилась у порівнянні з початком 2017 року на              83,2 млн. грн., або на 6,8 %.

Рівень оплати за спожитий природний газ грошовими коштами на 01.01.2018 склав 78 % (на 01.01.2017 – 68 %), у т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 67 % (63 %), населення – 87 % (69 %).

Заборгованість за природний газ по підприємствах комунальної теплоенергетики складає 684,1 млн. грн., населення – 356,7 млн. грн.), по установах та організаціях державного бюджету – 0,4 млн. грн. По установах та організаціях місцевого бюджету борг відсутній (переплата – 1,6 млн. грн.). 

Інвестиційна діяльність.

Завдяки потужному промисловому та аграрному комплексам спостерігається зростання залучення та освоєння інвестиційних ресурсів. Так, протягом 9 місяців 2017 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування було освоєно 10,1 млрд. грн. капітальних інвестицій (3,9 % від загального обсягу по Україні – це 7 місце серед регіонів), що в порівнянних цінах на 52 % більше від обсягів відповідного періоду 2016 року. За цим показником Запорізька область посідає 1 місце серед областей України.

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення становить 5808,6 грн. проти 3654,9 грн. за 9 місяців 2016 року.

Найбільше капітальних інвестицій освоєно в промисловій галузі регіону     (6,95 млрд. грн. або 68,5 % від загального обсягу) та сільському господарстві (1,9 млрд. грн. або 19,1 %).

Найбільшу питому вагу в обсязі капітальних інвестицій мали інвестиції в матеріальні активи – 9,9 млрд. грн. (98 %), з яких у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 60,4 %, у будівлі та споруди – 33,2 %.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 8826,8 млн. грн. 
(87 % загального обсягу), кошти місцевих бюджетів – 472,3 млн. грн. (4,7 %), кредити банків 
та інші позики – 665,3 млн. грн. (6,6 %), кошти населення на будівництво житла – 59,1 млн. грн.. (0,6 %), 
кошти державного бюджету – 65,5 млн. грн. (0,6 %).
У 2017 році в ході реалізації понад 400 найважливіших інвестиційних проектів регіону освоєно 349,9 млн. грн. 
коштів державного бюджету, з них кошти:
державного фонду регіонального розвитку (розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 439-р, 
зі змінами) – 70,6 млн. грн.; 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації 
ризику населення, яке проживає 
на території зони спостереження (постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 260) – 10,3 млн. грн.;
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 310-р, зі змінами) – 200 млн. грн.; 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад (постанова від 07.06.2017 № 410) – 69,1 млн. грн.
У рамках реалізації Регіональної програми будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, 
соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року 
(рішення обласної ради від 26.01.2017 № 56, із змінами та доповненнями), на реконструкцію об’єктів 
соціально-культурного призначення та об’єктів водопостачання у 2017 році з обласного 
бюджету спрямовано 36,1 млн. грн.
У 2017 році на розвиток автомобільних доріг загального користування спрямовано 530,083 млн. грн., 
що майже у 2 раза перевищує обсяги 2016 року (293,947 млн. грн.), у тому числі на:
будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя – 77,124 млн. грн., з них кошти 
державного бюджету – 71,673 млн. грн., обласного – 0,199 млн. грн., міського бюджету  м. Запоріжжя – 5,252 млн.
 грн.;
ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування – 452,959 млн. грн., 
з них кошти державного бюджету –  317,7 млн. грн., обласного – 121,421 млн. грн. (у тому числі від 
перевиконання митних надходжень – 81,698 млн. грн.), місцевих бюджетів – 13,838 млн. грн.
Для забезпечення безпеки дорожнього руху та утримання доріг в осінньо-зимовий період були 
залучені кошти резервного фонду обласного бюджету в розмірі 1 млн. грн. на придбання пально-мастильних 
матеріалів.
Крім того, у 2017 році на заходи з реконструкції, ремонту та утримання доріг комунальної власності 
у населених пунктах використано кошти місцевих бюджетів в обсязі 619,6 млн. грн., що у 2 рази більше, 
ніж у 2016 році (316,4 млн. грн.).  
Загалом виконано робіт з реконструкції, капітального та поточного ремонту на площі 1119,9 тис. м².
Продовжує зростати також накопичений обсяг прямих іноземних інвестицій з початку інвестування, 
який станом на 1 жовтня 2017 року склав 927,1 млн. дол. США (2,3 % від загального обсягу по Україні, 
8 місце серед регіонів), що на 7,8 % більше (12 місце), ніж на 01.01.2017. За 9 місяців  2017 року 
в область надійшло 44,1 млн. дол. США акціонерного капіталу нерезидентів (проти 14,4 млн. дол. 
США у відповідному періоді  2016 року).
Обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу на 01.10.2017 становив 531 дол. 
США – це 7 результат серед регіонів.
Найбільша частка іноземних інвестицій зосереджена у промисловості – 68,6 % (у т. ч. у переробній – 53,5 %); 
оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – 13,7 %.
Інвестиції в Запорізьку область надходять із 55 країн світу. Вкладники з країн 
Європейського Союзу продовжують вважати Запорізьку область привабливою для розміщення власного капіталу. 
З країн ЄС з початку інвестування внесено 709,8 млн. дол. США інвестицій і це 76,6 % загального обсягу 
акціонерного капіталу в області.

Стан розвитку будівельної діяльності.

Взявши курс на відновлення будівельної активності Запорізька область посідає 11 місце за обсягом виконаних будівельних робіт та забезпечила 2,4 % загальноукраїнського рівня виконаних будівельних робіт. Так, за 2017 рік підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2387,7 млн. грн., індекс будівельної продукції склав 122,9 % (по Україні – 120,9 %) – 8 результат серед регіонів України.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 60,5 % загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 28,4 % та 11,1 % відповідно.

На загальну тенденцію по області вплинуло збільшення порівняно з 2016 роком обсягів будівництва інженерних споруд на 39 % та житлового будівництва на 30,3 %. 

За 9 місяців 2017 року в області прийнято в експлуатацію 73,1 тис. м2 житла, що становить 108 % до аналогічного періоду 2016 року.  

Стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

У 2017 році відновлено позитивну динаміку зростання зовнішньої торгівлі.

Зовнішньоторговельний оборот товарів за січень-листопад 2017 року склав $ 4015,1 млн. і збільшився порівняно з відповідним періодом 2016 року на 35,6 % (по Україні – на 20,6 %). Обсяг експортних поставок склав $ 2835,9 млн. (4 місце серед регіонів) та збільшився на 36,5 % (по Україні – на 24,2 %) по всіх товарних групах, окрім засобів наземного транспорту, літальних апаратів та плавучих засобів.

У структурі експорту товару основу склали чорні метали (54,8 % загального обсягу експорту товарів), механічні та електричні машини (13,5 %), продукти рослинного походження (7 %), жири та олії тваринного або рослинного походження (4,9 %), мінеральні продукти (4,3 %), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (2,7 %).

Експортні поставки товарів з області на ринок ЄС збільшились на 29,6 %, що становить 28 % від загальнообласного експорту.

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Туреччини – 11,3 %, Китаю – 8,4 %, Польщі та Італії – по 4,9 %, Болгарії – 3,7 %.

Обсяг імпортних поставок склав $ 1179,2 млн. (10 місце) та збільшився на 31,2 % (по Україні – на 27,5 %) по всіх основних товарних групах. Переважна частина імпорту – це мінеральні продукти (19,9 %), механічне обладнання           (15,9 %), чорні метали (15,9 %), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (5,7 %), живі тварини, продукти тваринного походження (4,7 %), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (4,6 %), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (3,4 %).

Найбільше продукції імпортувалося з Російської Федерації – 35 %, Німеччини – 9,7 %, Китаю – 6,7 %, Туреччини – 4,6 %, США – 4,4 %; питома вага імпорту з країн Європейського Союзу склала 32,5 % від загального обсягу.

У зовнішньоекономічній діяльності Запорізької області обсяг експорту товарів традиційно переважає над імпортом, що забезпечується завдяки торгівлі з партнерами із 150 країн світу, в тому числі з усіма країнами – членами ЄС. За підсумками січня-листопада 2017 року позитивне сальдо склало $ 1656,7 млн., що на 40,5 % більше, ніж за відповідний період 2016 року.

Стан розвитку споживчого ринку.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за 2017 рік склав 36,3 млрд. грн.(7 місце серед регіонів України), що становить до рівня 2016 року у порівнянних цінах 105,9 % (16 місце), у тому числі на душу населення – 21,05 тис. грн.

Обсяг реалізованих послуг споживачам за 9 місяців 2017 року становив 9,3 млрд. грн., що на 18,8 % більше, ніж за 9 місяців 2016 року (7,8 млрд. грн.).

Індекс споживчих цін області у грудні 2017 року по відношенню до листопада 2017 року склав 100,7 % (по Україні – 101 %, 5-7 місце серед регіонів України), у т.ч. на продукти харчування та безалкогольні напої –  101,4 % (по Україні – 101,5 %, 10-13 місце).

Загальний індекс споживчих цін області у грудні 2017 року по відношенню до грудня 2016 року склав 114,1 % (по Україні – 113,7 %,                    18 місце), у тому числі на продукти харчування та безалкогольні напої – 118,3 % (по Україні – 117,7 %, 16-17 місце).

З метою нівелювання цінових коливань та стабільного функціонування продовольчого ринку у містах та районах області упродовж 2017 року проведено 1671 продовольчий ярмарок, де реалізовано майже 6 тис. тонн продукції на загальну суму 115,6 млн. грн.

Житлово-комунальне господарство.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг у 2017 році по області склав 93,2 % (6-7 місце серед регіонів України), що на 2,5 відсоткових пунктів більше, ніж у 2016 році.

На 01.01.2018 заборгованість населення по видах житлово-комунальних послуг становить:

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 150,2 млн. грн. та збільшилась з початку 2017 року на 20,8 %;

централізоване опалення та гаряче водопостачання – 641,1 млн. грн. (збільшилась на 5,6 %);

водопостачання та водовідведення – 107,5 млн. грн. (зменшилась на 5,6 %);

вивезення побутових відходів – 25,5 млн. грн. (збільшилась на 12,8  %).

З початку 2017 року створено 64 нових ОСББ (на 01.01.2018 функціонує 1405 ОСББ, які об’єднують 1536 житлових будинків).

 

 

Соціальна сфера.

Середньомісячна заробітна плата по області за 2017 рік склала 6863 грн. (5 місце серед регіонів України) і збільшилась у порівнянні з 2016 роком на 35,1 %.

Індекс реальної заробітної плати за 2017 рік по відношенню до 2016 року склав 116,8 %.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по області на 01.01.2018 склала 126,4 млн. грн., і збільшилась у порівнянні з 01.01.2017 на             58,2 млн. грн., або у 1,8 разів (на 01.01.2017 – 68,2 млн. грн.), у т. ч. борг економічно активних підприємств збільшився на 56,7 млн. грн. (у 2 раза), підприємств-банкрутів – на 1,5 млн. грн. (на 11,2 %).

Загальна динаміка погашення боргів в області продовжує визначатися ситуацією на 46 підприємствах державного сектору економіки, борг яких на 01.01.2018 становить 106,8 млн. грн. (84,5 % від загальної суми заборгованості по області), з них 82,4 млн. грн. – борг 22 структурних підрозділів ПАТ «Запоріжжяобленерго», який протягом грудня 2017 року збільшився на 19 млн. грн., або на 30 %.

Протягом 2017 року проведено 405 засідань обласної та територіальних комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 225 керівників підприємств-боржників, з них 127 – попереджено про відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати. За результатами роботи комісій, виплачено заборговану заробітну плату в сумі 89,4 млн. грн.

Заборгованість із виплати пенсій в області відсутня. Чисельність одержувачів пенсій по області на 01.01.2018 становила 571 тис. осіб; середній розмір пенсій – 2685,11 грн.

Ринок праці.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян на 01.01.2018 становила 21,8 тис. осіб, що на 1,5 тис. осіб, або на 6,4 % менше, ніж на 01.01.2017 (23,3 тис. осіб). З них  53,3 % – жінки,  35,8 % – молодь у віці до 35 років.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю становила 16,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю за грудень 2017 року склав 2198,3 грн.

За 9 місяців 2017 року чисельність зайнятого економічною діяльністю населення у віці 15-70 років (за методологією МОП) склала 723,6 тис. осіб та зменшилася у порівнянні з відповідним періодом 2016 року на 14,3 тис. осіб, або на 1,9 % (9 місяців 2016 року – 737,9 тис. осіб); рівень зайнятості населення в області зменшився на 0,7 відсоткових пункти і склав 55,5 % (по Україні – 56,3 %).

Чисельність безробітного населення у віці 15-70 років (за методологією МОП) за 9 місяців 2017 року становила 83 тис. осіб, що на 4,8 % більше, ніж за 9 місяців 2016 року (79,2 тис. осіб); рівень безробіття зріс на 0,6 відсоткових пункти і становив 10,3 % (по Україні 9,4 %).

 

 

Інформацію підготовлено Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації з урахуванням даних Головного управління статистики у Запорізькій області.

Читайте також

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 827-го дня війни

32 переможці учнівських олімпіад та інтелектуальних конкурсів отримали грошові сертифікати від Запорізької ОДА

«Листи до вільного Криму»: всі охочі можуть підтримати ув’язнених росією українців з Криму

З 2025 року строкову службу в Україні замінять базовою, – Запорізький обласний ТЦК та СП

Людина зникла безвісти під час воєнного стану: алгоритм дій для розшуку

Україна починає страхувати своїх інвесторів від воєнних та політичних ризиків

Запорізька область отримала допомогу від Німеччини для відновлення інфраструктури

Як бути на зв’язку під час відключень електроенергії

Радіаційний фон в контрольних точках Запорізької області

Впродовж доби окупанти 379 разів ударили по Запорізькій області

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 826-го дня війни

Четверо людей потонули на водоймах області з початку року – рятувальники закликають відмовитися від відпочинку на воді