Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Стан соціально-економічного розвитку Запорізької області на 15.06.2021

15 червня 2021 - 15:39

Динаміка економічного розвитку по галузях.

Поліпшення зовнішньої кон’юнктури, а також пожвавлення внутрішнього споживчого попиту сприяє подальшому відновленню економічної активності в області.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-квітень 2021 року склав 85,7 млрд грн (на 43,1% більше, ніж у січні-квітні 2020 року), або 8,0% загального обсягу реалізації по Україні (4 місце серед регіонів).

Індекс промислової продукції склав 107,3% (8 місце серед регіонів, по Україні – 101,5%), що забезпечено за рахунок збільшення виробництва в основних обсягоформуючих підвидах промисловості:

постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (23,4% загальнообласного обсягу реалізації) – «плюс» 12,9%, що обумовлено збільшенням виробництва електроенергії на 22,4%;

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування (39,6% загальнообласного обсягу) – «плюс» 12,1%, у т.ч. за рахунок збільшення випуску продукції на ПрАТ «Дніпроспецсталь» (на 39,2%), ПАТ «Запоріжсталь» (сталі – на 12,4%, прокату – на 10,6%, чавуну – на 7,8%);

машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (9,2% загальнообласного обсягу) «плюс» 12,5%, у т.ч. за рахунок збільшення обсягів виробництва на ДП «ЗДАРЗ «МіГремонт» (на 54,8%), ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» (на 42,2%), ДП «ЗМКБ «Прогрес» імені академіка
О.Г. Івченка» (на 30,1%);

гумових і пластмасових виробів  (2,0% загальнообласного обсягу) – «плюс» 7,4%, у т.ч. за рахунок збільшення обсягів виробництва на ТОВ «Дніпрокераміка» (на 53,3%);

добувній промисловості і розробленні кар’єрів (5,6% загальнообласного обсягу) – «плюс» 5,6%, у т.ч. за рахунок збільшення обсягів виробництва на ПрАТ «Новополтавський кар’єр» (на 24,6%) та ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (на 8,9%).

Водночас, негативна динаміка спостерігається у:

виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (12,1% загальнообласного обсягу) «мінус»  13,1%, в основному, через скорочення виробництва олії соняшникової нерафінованої (на 21,1%), борошна (на 13,9%), масла вершкового (на 9,8%); 

виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (3,6% загальнообласного обсягу) «мінус» 2,2%, у т.ч. через зменшення обсягів виробництва доменного коксу на ПрАТ «Запоріжкокс» (на 1,6%).

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (тваринництво) у                                    січні-квітні 2021 року порівняно з відповідним періодом 2020 року становив
86,1% (23 місце серед регіонів), що пояснюється, насамперед, продовженням переважання дії стримуючих факторів (висока вартість кормової бази, енергетичних ресурсів та матеріально-технічної бази).

На 01.05.2021 в усіх категоріях господарств налічується 69,8 тис. гол. великої рогатої худоби (83,6% до 01.05.2020), у т.ч. 36,7 тис. гол. корів (85,9%); поголів’я свиней – 170,2 тис. гол. (91,9%), овець та кіз – 66,0 тис. гол. (90,4%), птиці – 3,3 млн. гол. (79,2%).

В усіх категоріях господарств впродовж січня-квітня 2021 року вироблено 21,8 тис. тонн м’яса у живій вазі (96,9% до січня-квітня 2020 року), 55,0 тис. тонн молока (92,6%), 153,0 млн штук яєць від птиці всіх видів (69,3%).

В області завершується комплекс весняно-польових робіт. На 11.06.2021 посіяно ярих культур на площі 777,5 тис. га (93,0% до завдання), з них ранніх зернових 149,3 тис. га (84,0%), соняшника – 514,5 тис. га (99,0%).

Відновлення економічних процесів основних торговельних партнерів області і України, пожвавлення світової торгівлі та нарощення зовнішнього попиту позитивно вплинуло на показники зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоторговельний оборот товарів у січні-березні 2021 року склав 1334,2 млн дол. США і збільшився порівняно з січнем-березнем 2020 року на 27,1%.

Обсяг експортних поставок склав 961,3 млн дол. США (4 місце серед регіонів) та збільшився на 34,6% (3 місце, по Україні збільшення – на 12%).

У структурі експорту товару основу склали недорогоцінні метали та вироби з них (61,8% загального експорту); машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (11,6%); жири та олії тваринного або рослинного походження (7,3%); мінеральні продукти (6,6%); продукти рослинного походження (5,2%).

Експортні поставки товарів з області на ринок ЄС збільшилися на 60,5% та становлять 29,7% від загальнообласного експорту. Серед інших країн світу найбільше експортувалося товарів до Туреччини (12,7%), Російської Федерації (10,3%), США (9,4%), Китаю (6,6%), Польщі (5,8%), Іспанії (3,7%), Італії
(3,7%), Чехії (3,6%).

Обсяг імпортних поставок склав 372,9 млн дол. США (7 місце) та збільшився на 9,8% (14 місце, по Україні збільшення – на 11%).

Переважна частина імпорту – це машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (24,9%); мінеральні продукти (23,3%); недорогоцінні метали та вироби з них (18,3%); живі тварини, продукти тваринного походження (6,8%); продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (5,4%).

Питома вага імпорту з країн ЄС склала 29,7% від загального обсягу. Серед інших країн світу найбільше імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації (25,9%), Китаю (14,2%), Німеччини (9,9%), Туреччини (5,5%), Польщі (4,4%), США (3,8%).

У зовнішньоекономічній діяльності Запорізької області обсяг експорту товарів традиційно переважає над імпортом. За підсумками січня-березня
2021 року позитивне сальдо склало 588,4 млн дол. США (3 місце), що у 1,6 рази більше, ніж у січні-березні 2020 року.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у січні-квітні 2021 року склав 18,9 млрд грн (7 місце серед регіонів), що становить до відповідного періоду у порівнянних цінах 116,2% (7-8 місце, по Україні – 114%).

Індекс споживчих цін області у квітні 2021 року по відношенню до грудня 2020 року склав 105,2% (20-21 місце, по Україні – 104,8%), у т.ч. на продукти харчування та безалкогольні напої – 107,9% (23-24 місце, по Україні – 107%).

Індекс будівельної продукції у січні-квітні 2021 року склав 73,9% до відповідного періоду 2020 року (21 місце серед регіонів, по Україні – 94,7%).

Під час нового будівництва, реконструкції соціальних об’єктів, поточного та капітального ремонту виконано будівельних робіт на суму 608,1 млн грн
(15 місце).

Нове будівництво склало 16,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 45,1%, реконструкція та технічне переоснащення – 38,1%.

Виконання бюджету.

За січень-травень 2021 року до загального фонду Державного бюджету надійшло 4,6 млрд грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 50,6%, або майже на 1,6 млрд грн. Без врахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість надходження збільшилися на 45,7%, або на 1,8 млрд грн (надійшло майже 5,9 млрд грн).

До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло 6,1 млрд грн, що становить 108,9% до затвердженого місцевими радами плану на 5 місяців; перевиконання становило 497,1 млн грн. У порівнянні з відповідним періодом 2020 року обсяг надходжень збільшився на 1,1 млрд грн, або на 22,5%.

Інвестиційна діяльність.

У І кварталі 2021 року завдяки покращенню фінансових результатів підприємств на фоні зростання їх виробничої діяльності, спостерігається активізація інвестиційної діяльності з боку підприємств, як результат обсяг капітальних інвестицій склав 3,2 млрд грн (7 місце серед регіонів), що у
1,6 рази більше, ніж в аналогічному періоді 2020 року (2 місце).

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення за І квартал
2021 року становить 1918,7 грн (5 місце), що майже у 2 рази більше, ніж за аналогічний період 2020 року (1019,9 грн).
Найбільше капітальних інвестицій освоєно в промисловій галузі регіону
(1,8 млрд грн, або 54,8% від загального обсягу) та сільському господарстві
(426,6 млн грн, або 13,3%).

Найбільшу питому вагу в обсязі капітальних інвестицій мали інвестиції в матеріальні активи – 3,2 млрд грн (99,5%), з яких зокрема, у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 63%, у будівлі та споруди – 32,1%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 2,3 млрд грн (72,3% загального обсягу), кошти місцевих бюджетів – 127,5 млн грн (4,0%), кошти державного бюджету – 703,7 млн грн  (21,8%), кредити банків та інші позики – 31,2 млн грн (1,0%), кошти населення на будівництво житла – 6,1 млн грн (0,2%).

Житлово-комунальне господарство, стан розрахунків.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за березень
2021 року по області склав 118,3%, що на 9 відсоткових пунктів більше, ніж за березень 2020 року.

На 31.03.2021 заборгованість населення по видах житлово-комунальних послуг становить:

постачання теплової енергії та гарячої води – 1836,4 млн грн (збільшилась на 13,4% з початку 2021 року);

водопостачання та водовідведення – 349,9 млн грн (збільшилась на 4,8%);

управління багатоквартирним будинком – 400,5 млн грн (збільшилась на 6,4%);

поводження з побутовими відходами – 64,7 млн грн (збільшилась на 5,2%).

Доходи населення та ринок праці.

Середньомісячна заробітна плата по області у січні-квітні 2021 року склала 12971,34 грн (4 місце серед регіонів, по Україні – 13012,77 грн) і збільшилась у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 19,3%
(16 місце, по Україні – на 19,8%).

Індекс реальної заробітної плати у січні-квітні 2021 року по відношенню до відповідного періоду 2020 року склав 111,3% (13-14 місце, по Україні – 111,1%).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по області станом на 01.05.2021 склала 92,7 млн грн, у тому числі на: економічно активних підприємствах – 76,3 млн грн; підприємствах, які знаходяться у процедурах відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом – 16,4 млн грн.

Крім того, сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти у 2019-2020 роках, на 01.05.2021 становила 6,7 млн грн.

Борги на 11 підприємствах державного сектору економіки області склали 52,5 млн грн, або 56,6% від загальної суми заборгованості.

Певне пожвавлення економічної діяльності позначилося на показниках ринку праці. Так, кількість вакансій, поданих до служби зайнятості області, на 01.05.2021 збільшилась порівняно з 01.05.2020 в 1,3 рази (1812 од. проти
1375 од.), а навантаження на одне вільне робоче місце знизилось з 18 до
10 безробітних. На 01.05.2021 кількість зареєстрованих безробітних громадян становила 17,3 тис. осіб (на 01.05.2020 – 24,1 тис. осіб).

За допомогою служби зайнятості в області у січні-квітні 2021 року працевлаштовано 8246 осіб, що на 7,3% (на 560 осіб) більше, ніж у січні-квітні 2020 року, проходили професійне навчання – 578 осіб (на 40,7% менше), брали участь у громадських роботах – 1225 осіб (на 67,3% менше).

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю, на 01.05.2021 становила 14,2 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю у квітні 2021 року склав 3435,6 грн.

Станом на 01.05.2021 державну допомогу в області одержують
8,7 тис. малозабезпечених сімей, загальна сума якої з початку року склала
160,2 млн грн; 44,4 тис. сімей з дітьми (224,1 млн грн.); 17,5 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю (165,1 млн грн).

У травні 2021 року 70,3 тис. домогосподарств  області отримали державну грошову підтримку на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму
31,4 млн грн.

Усі види адресної соціальної допомоги в області виплачувалися вчасно та у повному обсязі, заборгованість із соціальних виплат відсутня.

 

___________________

 

 

Інформацію підготовлено Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації з урахуванням даних Головного управління статистики у Запорізькій області.

Читайте також

До уваги пасажирів!

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 06.02.2023

Гвардія Наступу: долучайся до бригади НГУ “Азов”

Оперативна інформація щодо радіаційного фону на 8.00 годину 07.02.23

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 07.02.2023, 349 доба

Ключове питання – наші дії на передовій. Звернення Володимира Зеленського 06.02.2023

Оперативна інформація щодо радіаційного фону на 17.00 годину 06.02.23

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 05.02.2023

Контроль якості атмосферного повітря та забезпечення населення деревиною для опалення в зимовий період - Департамент захисту довкілля ЗОВА звітував про роботу за 2022 рік

«Перевізник зима - 2023»: у Запорізькій області відбулась перевірка транспортних засобів

Запорізька ОВА передала військовим габіони для укріплення оборонних споруд

Нові руйнування цивільної інфраструктури на Запоріжжі – поліція задокументувала наслідки ворожих обстрілів