Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Стан соціально-економічного розвитку Запорізької області на 15.06.2021

15 червня 2021 - 15:39

Динаміка економічного розвитку по галузях.

Поліпшення зовнішньої кон’юнктури, а також пожвавлення внутрішнього споживчого попиту сприяє подальшому відновленню економічної активності в області.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-квітень 2021 року склав 85,7 млрд грн (на 43,1% більше, ніж у січні-квітні 2020 року), або 8,0% загального обсягу реалізації по Україні (4 місце серед регіонів).

Індекс промислової продукції склав 107,3% (8 місце серед регіонів, по Україні – 101,5%), що забезпечено за рахунок збільшення виробництва в основних обсягоформуючих підвидах промисловості:

постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (23,4% загальнообласного обсягу реалізації) – «плюс» 12,9%, що обумовлено збільшенням виробництва електроенергії на 22,4%;

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування (39,6% загальнообласного обсягу) – «плюс» 12,1%, у т.ч. за рахунок збільшення випуску продукції на ПрАТ «Дніпроспецсталь» (на 39,2%), ПАТ «Запоріжсталь» (сталі – на 12,4%, прокату – на 10,6%, чавуну – на 7,8%);

машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (9,2% загальнообласного обсягу) «плюс» 12,5%, у т.ч. за рахунок збільшення обсягів виробництва на ДП «ЗДАРЗ «МіГремонт» (на 54,8%), ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» (на 42,2%), ДП «ЗМКБ «Прогрес» імені академіка
О.Г. Івченка» (на 30,1%);

гумових і пластмасових виробів  (2,0% загальнообласного обсягу) – «плюс» 7,4%, у т.ч. за рахунок збільшення обсягів виробництва на ТОВ «Дніпрокераміка» (на 53,3%);

добувній промисловості і розробленні кар’єрів (5,6% загальнообласного обсягу) – «плюс» 5,6%, у т.ч. за рахунок збільшення обсягів виробництва на ПрАТ «Новополтавський кар’єр» (на 24,6%) та ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (на 8,9%).

Водночас, негативна динаміка спостерігається у:

виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (12,1% загальнообласного обсягу) «мінус»  13,1%, в основному, через скорочення виробництва олії соняшникової нерафінованої (на 21,1%), борошна (на 13,9%), масла вершкового (на 9,8%); 

виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (3,6% загальнообласного обсягу) «мінус» 2,2%, у т.ч. через зменшення обсягів виробництва доменного коксу на ПрАТ «Запоріжкокс» (на 1,6%).

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (тваринництво) у                                    січні-квітні 2021 року порівняно з відповідним періодом 2020 року становив
86,1% (23 місце серед регіонів), що пояснюється, насамперед, продовженням переважання дії стримуючих факторів (висока вартість кормової бази, енергетичних ресурсів та матеріально-технічної бази).

На 01.05.2021 в усіх категоріях господарств налічується 69,8 тис. гол. великої рогатої худоби (83,6% до 01.05.2020), у т.ч. 36,7 тис. гол. корів (85,9%); поголів’я свиней – 170,2 тис. гол. (91,9%), овець та кіз – 66,0 тис. гол. (90,4%), птиці – 3,3 млн. гол. (79,2%).

В усіх категоріях господарств впродовж січня-квітня 2021 року вироблено 21,8 тис. тонн м’яса у живій вазі (96,9% до січня-квітня 2020 року), 55,0 тис. тонн молока (92,6%), 153,0 млн штук яєць від птиці всіх видів (69,3%).

В області завершується комплекс весняно-польових робіт. На 11.06.2021 посіяно ярих культур на площі 777,5 тис. га (93,0% до завдання), з них ранніх зернових 149,3 тис. га (84,0%), соняшника – 514,5 тис. га (99,0%).

Відновлення економічних процесів основних торговельних партнерів області і України, пожвавлення світової торгівлі та нарощення зовнішнього попиту позитивно вплинуло на показники зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоторговельний оборот товарів у січні-березні 2021 року склав 1334,2 млн дол. США і збільшився порівняно з січнем-березнем 2020 року на 27,1%.

Обсяг експортних поставок склав 961,3 млн дол. США (4 місце серед регіонів) та збільшився на 34,6% (3 місце, по Україні збільшення – на 12%).

У структурі експорту товару основу склали недорогоцінні метали та вироби з них (61,8% загального експорту); машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (11,6%); жири та олії тваринного або рослинного походження (7,3%); мінеральні продукти (6,6%); продукти рослинного походження (5,2%).

Експортні поставки товарів з області на ринок ЄС збільшилися на 60,5% та становлять 29,7% від загальнообласного експорту. Серед інших країн світу найбільше експортувалося товарів до Туреччини (12,7%), Російської Федерації (10,3%), США (9,4%), Китаю (6,6%), Польщі (5,8%), Іспанії (3,7%), Італії
(3,7%), Чехії (3,6%).

Обсяг імпортних поставок склав 372,9 млн дол. США (7 місце) та збільшився на 9,8% (14 місце, по Україні збільшення – на 11%).

Переважна частина імпорту – це машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (24,9%); мінеральні продукти (23,3%); недорогоцінні метали та вироби з них (18,3%); живі тварини, продукти тваринного походження (6,8%); продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (5,4%).

Питома вага імпорту з країн ЄС склала 29,7% від загального обсягу. Серед інших країн світу найбільше імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації (25,9%), Китаю (14,2%), Німеччини (9,9%), Туреччини (5,5%), Польщі (4,4%), США (3,8%).

У зовнішньоекономічній діяльності Запорізької області обсяг експорту товарів традиційно переважає над імпортом. За підсумками січня-березня
2021 року позитивне сальдо склало 588,4 млн дол. США (3 місце), що у 1,6 рази більше, ніж у січні-березні 2020 року.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у січні-квітні 2021 року склав 18,9 млрд грн (7 місце серед регіонів), що становить до відповідного періоду у порівнянних цінах 116,2% (7-8 місце, по Україні – 114%).

Індекс споживчих цін області у квітні 2021 року по відношенню до грудня 2020 року склав 105,2% (20-21 місце, по Україні – 104,8%), у т.ч. на продукти харчування та безалкогольні напої – 107,9% (23-24 місце, по Україні – 107%).

Індекс будівельної продукції у січні-квітні 2021 року склав 73,9% до відповідного періоду 2020 року (21 місце серед регіонів, по Україні – 94,7%).

Під час нового будівництва, реконструкції соціальних об’єктів, поточного та капітального ремонту виконано будівельних робіт на суму 608,1 млн грн
(15 місце).

Нове будівництво склало 16,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 45,1%, реконструкція та технічне переоснащення – 38,1%.

Виконання бюджету.

За січень-травень 2021 року до загального фонду Державного бюджету надійшло 4,6 млрд грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 50,6%, або майже на 1,6 млрд грн. Без врахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість надходження збільшилися на 45,7%, або на 1,8 млрд грн (надійшло майже 5,9 млрд грн).

До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло 6,1 млрд грн, що становить 108,9% до затвердженого місцевими радами плану на 5 місяців; перевиконання становило 497,1 млн грн. У порівнянні з відповідним періодом 2020 року обсяг надходжень збільшився на 1,1 млрд грн, або на 22,5%.

Інвестиційна діяльність.

У І кварталі 2021 року завдяки покращенню фінансових результатів підприємств на фоні зростання їх виробничої діяльності, спостерігається активізація інвестиційної діяльності з боку підприємств, як результат обсяг капітальних інвестицій склав 3,2 млрд грн (7 місце серед регіонів), що у
1,6 рази більше, ніж в аналогічному періоді 2020 року (2 місце).

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення за І квартал
2021 року становить 1918,7 грн (5 місце), що майже у 2 рази більше, ніж за аналогічний період 2020 року (1019,9 грн).
Найбільше капітальних інвестицій освоєно в промисловій галузі регіону
(1,8 млрд грн, або 54,8% від загального обсягу) та сільському господарстві
(426,6 млн грн, або 13,3%).

Найбільшу питому вагу в обсязі капітальних інвестицій мали інвестиції в матеріальні активи – 3,2 млрд грн (99,5%), з яких зокрема, у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 63%, у будівлі та споруди – 32,1%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 2,3 млрд грн (72,3% загального обсягу), кошти місцевих бюджетів – 127,5 млн грн (4,0%), кошти державного бюджету – 703,7 млн грн  (21,8%), кредити банків та інші позики – 31,2 млн грн (1,0%), кошти населення на будівництво житла – 6,1 млн грн (0,2%).

Житлово-комунальне господарство, стан розрахунків.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за березень
2021 року по області склав 118,3%, що на 9 відсоткових пунктів більше, ніж за березень 2020 року.

На 31.03.2021 заборгованість населення по видах житлово-комунальних послуг становить:

постачання теплової енергії та гарячої води – 1836,4 млн грн (збільшилась на 13,4% з початку 2021 року);

водопостачання та водовідведення – 349,9 млн грн (збільшилась на 4,8%);

управління багатоквартирним будинком – 400,5 млн грн (збільшилась на 6,4%);

поводження з побутовими відходами – 64,7 млн грн (збільшилась на 5,2%).

Доходи населення та ринок праці.

Середньомісячна заробітна плата по області у січні-квітні 2021 року склала 12971,34 грн (4 місце серед регіонів, по Україні – 13012,77 грн) і збільшилась у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 19,3%
(16 місце, по Україні – на 19,8%).

Індекс реальної заробітної плати у січні-квітні 2021 року по відношенню до відповідного періоду 2020 року склав 111,3% (13-14 місце, по Україні – 111,1%).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по області станом на 01.05.2021 склала 92,7 млн грн, у тому числі на: економічно активних підприємствах – 76,3 млн грн; підприємствах, які знаходяться у процедурах відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом – 16,4 млн грн.

Крім того, сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти у 2019-2020 роках, на 01.05.2021 становила 6,7 млн грн.

Борги на 11 підприємствах державного сектору економіки області склали 52,5 млн грн, або 56,6% від загальної суми заборгованості.

Певне пожвавлення економічної діяльності позначилося на показниках ринку праці. Так, кількість вакансій, поданих до служби зайнятості області, на 01.05.2021 збільшилась порівняно з 01.05.2020 в 1,3 рази (1812 од. проти
1375 од.), а навантаження на одне вільне робоче місце знизилось з 18 до
10 безробітних. На 01.05.2021 кількість зареєстрованих безробітних громадян становила 17,3 тис. осіб (на 01.05.2020 – 24,1 тис. осіб).

За допомогою служби зайнятості в області у січні-квітні 2021 року працевлаштовано 8246 осіб, що на 7,3% (на 560 осіб) більше, ніж у січні-квітні 2020 року, проходили професійне навчання – 578 осіб (на 40,7% менше), брали участь у громадських роботах – 1225 осіб (на 67,3% менше).

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю, на 01.05.2021 становила 14,2 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю у квітні 2021 року склав 3435,6 грн.

Станом на 01.05.2021 державну допомогу в області одержують
8,7 тис. малозабезпечених сімей, загальна сума якої з початку року склала
160,2 млн грн; 44,4 тис. сімей з дітьми (224,1 млн грн.); 17,5 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю (165,1 млн грн).

У травні 2021 року 70,3 тис. домогосподарств  області отримали державну грошову підтримку на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму
31,4 млн грн.

Усі види адресної соціальної допомоги в області виплачувалися вчасно та у повному обсязі, заборгованість із соціальних виплат відсутня.

 

___________________

 

 

Інформацію підготовлено Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації з урахуванням даних Головного управління статистики у Запорізькій області.

Читайте також

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 737-го дня війни

У Запорізькому окружному адміністративному суді підбили підсумки роботи за 2023 рік

Західні партнери допоможуть облаштувати житло для переселенців у Запоріжжі

Чи потрібні бізнесу інженерні та технічні спеціалісти: долучайтеся до опитування

Пілотний проєкт «Укрпошта. Аптека» розширюється на прифронтові Запоріжжя, Миколаївщину, Харківщину, Херсонщину, Чернігівщину та всю Сумщину

СБУ встановила ще 4 зрадників, які допомагають країні-агресору підтримувати окупаційний режим на території Запорізької області

Евакуація з прифронтових населених пунктів триває: Іван Федоров закликав людей виїжджати з небезпечних територій

В Запоріжжі відзначили успіхи спортсменів регіону на міжнародних змаганнях

Радіаційний фон в контрольних точках Запорізької області

71-річний чоловік загинув внаслідок ворожої ракетної атаки по Юльївці Запорізької області. 68-річна жінка отримала поранення

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 736-го дня війни

Україною шириться сказ: фахівець розповів про ситуацію в Запорізькій області