Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Вакансії, конкурси на заміщення вакантних посад

Увага конкурс!

2 грудня 2021 - 18:01

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Департаменту з питань цивільного захисту населення
Запорізької обласної державної адміністрації

від 29.11.2021 р. № 177-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступник начальника управління - начальник відділу – головний бухгалтер відділу фінансово-матеріального забезпечення заходів цивільного захисту управління організації роботи обласних пунктів управління, оперативно-чергової служби, моніторингу надзвичайних ситуацій та матеріального забезпечення заходів цивільного захисту Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

Заступник начальника управління - начальник відділу – головний бухгалтер відділу фінансово-матеріального забезпечення заходів цивільного захисту управління організації роботи обласних пунктів управління, оперативно-чергової служби, моніторингу надзвичайних ситуацій та матеріального забезпечення заходів цивільного захисту Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації:

1. Здійснює керівництво та організацію роботи відділу:

забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на відділ;

здійснює моніторинг та контроль за виконанням працівниками відділу посадових обов'язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку.

2. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Департаменту.

3. Забезпечує організацію заходів з виконання фінансових зобов’язань, покладених на Департамент.

4. Здійснює планування видатків на утримання Департаменту, пунктів управління облдержадміністрації та на проведення заходів цивільного захисту.

5. Здійснює відстеження надходження грошових коштів і платежів. Забезпечує складання щомісячних звітів про рух грошових коштів за поточними рахунками Департаменту.

6. Здійснює складання, на підставі даних бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної, статистичної та іншої звітності у порядку та в терміни, встановлені законодавством України.

7. Здійснює планування та фінансове забезпечення реалізації заходів чинних Програм, які знаходяться на виконанні у Департаменті.

8. Погоджує проекти договорів, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог бюджетного законодавства України щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.

9. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів (у визначених законом випадках), розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проекти наказів Департаменту з питань, що належать до компетенції відділу.

10. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, які необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 7800 гривень, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», зі змінами;

2) розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», зі змінами;

3) інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», зі змінами;

4) за наявності достатнього фонду оплати праці встановлюються додаткові стимулюючі виплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», зі змінами.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії Департаменту через Єдиний портал вакансій державної служби таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, зі змінами, (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови (особи, визначені в частинах першій і другій статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», мають володіти державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня або на рівні вільного володіння другого ступеня).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Інформація приймається до 16 год. 45 хв. 14 грудня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

17 грудня 2021 року, початок о 09:00 годині

Місце або спосіб проведення тестування.

Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької облдержадміністрації,

69035, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 180-А (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства).

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької облдержадміністрації,

69035, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 180-А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства).

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької облдержадміністрації,

69035, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 180-А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів з урахуванням вимог протиепідемічних заходів, визначених Кабінетом Міністрів України та Головним санітарним лікарем України на період дії карантину, встановленого відповідно до законодавства).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Дрешпак Олексій Вікторович,

тел. (061) 233-60-86,

е-mail: depczn_kadry@ukr.net,

щодня, з 08:00 до 16:45 год., у п’ятницю з 08:00 до 15:45 год., крім вихідних днів, обідня перерва – з 12:00 до 12:45 год.

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта, ступінь вищої освіти не нижче магістра

(у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

Вища освіта відповідного професійного спрямування:

галузь знань – «Управління та адміністрування», спеціальність – «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування»;

галузь знань – «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – «Економіка»;

галузь знань – «Економіка і підприємництво», спеціальність – «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємства»

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності – не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Прийняття ефективних рішень

- здатність приймати вчасні та виважені рішення;

- спроможність іти на виважений ризик;

- автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

2.

Самоорганізація та самостійність в роботі

- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

- вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності.

3.

Робота з великими масивами інформації

- вміння систематизувати великий масив інформації;

- здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки.

4.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

5.

Командна робота та взаємодія

- розуміння ваги свого внеску у загальний результат (Департаменту);

- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

- відкритість в обміні інформацією.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України,

Закону України «Про державну службу»,

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2.

Знання спеціального законодавства

Знання:

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Закону України «Про оплату праці»;

Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

Бюджетний кодекс України;

Кодекс законів про працю України;

Податковий кодекс України;

постанов Кабінету Міністрів України:

від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»;

від 04.02.1999 № 140 «Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»;

наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»;

наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»;

наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів»;

наказу Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»;

Національні положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі;

Положення про Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької облдержадміністрації.

Читайте також

Юрій Малашко вітає з Днем міста жителів Мелітополя

У Запоріжжі нагородили переможців двох футбольних чемпіонатів

РАДІАЦІЙНИЙ ФОН В КОНТРОЛЬНИХ ТОЧКАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

СИТУАЦІЯ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ СТАНОМ НА 24.09.2023, 578 ДОБА

Щодо наслідків підриву Каховської ГЕС для Запорізького регіону

72 удари – ворог вів вогонь по 25 населених пунктах Запорізької області

Олексій Кулеба: “Деокупація та реінтеграція торкнуться всіх гілок влади”

Щодо наслідків підриву Каховської ГЕС для Запорізького регіону

Радіаційний фон в контрольних точках Запорізької області

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 23.09.2023, 577 доба

За минулу добу ворог здійснив 86 ударів по 27 населених пунктах – внаслідок артобстрілу загинула 82-річна жителька Оріхова

СБУ повідомила про підозру ватажку «особистої армії» гауляйтера захопленої окупантами частини Запоріжжя