Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Вакансії, конкурси на заміщення вакантних посад

Увага конкурс!

28 січня 2022 - 09:55

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту економічного
розвитку і торгівлі Запорізької
обласної державної адміністрації

27.01.2022 № 4-ОД

 

УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу з питань стратегії регіонального розвитку та фінансово-бюджетних відносин управління аналізу та стратегії регіонального розвитку Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснення фінансово-економічного аналізу проблем, стану та перспектив розвитку гуманітарної сфери з питань охорони здоров’я, освіти і науки, у тому числі:

- проведення аналізу відповідних нормативно-правових актів та опрацювання пропозицій щодо їх вдосконалення;

- підготовка довідкових, інформаційно-аналітичних та презентаційних матеріалів;

- опрацювання проблемних питань та можливих шляхів їх розв’язання;

- участь у розробці прогнозів на середньостроковий період та програм економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період;

- взаємодія зі структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення (за згодою), до компетенції яких віднесені відповідні питання гуманітарної сфери.

2. Проведення фінансово-економічного моніторингу виконання відповідних регіональних програм та оцінки ефективності використання бюджетних коштів.

3. Участь у:

- розробленні регіональної стратегії розвитку, планів заходів з її реалізації, інших програм і проєктів регіонального розвитку;

- проведенні моніторингу виконання стратегічних завдань регіонального розвитку та аналізу ефективності їх реалізації;

- підготовці звітів про результати проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональної стратегії розвитку та планів заходів з її реалізації.

4. Участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань що належать до компетенції відділу.

5. Виконання інших обов’язків за дорученням заступника директора департаменту-начальника управління Департаменту, начальника відділу з метою виконання покладених на відділ та управління завдань.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами);

інші надбавки, доплати, премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

Інформація про стро-ковість чи безстро-ковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характер-ристики, рекомендації, наукові публікації тощо).


Інформація приймається до 17 години 17 лютого 2022 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

23 лютого 2022 року, 9 година.

Місце або спосіб проведення тестування.

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164, каб. 431.

Проведення тестування за фізичної присутності кандидатів.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної плат-форми для комуніка-ції дистанційно)

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164, каб. 441.

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів.

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначен-ня або керівником державної служби переможця (перемож-ців) конкурсу (із зазначенням електро-нної платформи для комунікації дистанційно)

м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164, каб. 433.

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер теле-фону та адреса елек-тронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шанц Марина Леонівна, тел.: (061) 224-65-73,

e-mail: personal_dert@zoda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

(у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «В», отримала диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта), відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», такий диплом прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра)

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

2.

Командна робота та взаємодія

- розуміння ваги свого внеску у загальний результат структурного підрозділу;

- орієнтація на командний результат;

- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

- відкритість в обміні інформацією

3.

Уважність до деталей

- здатність помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

- здатність враховувати деталі при прийнятті рішень

4.

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

5.

Орієнтація на професійний розвиток

- здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;

- уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими сторонами, визначати потреби в професійному розвитку;

- ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетного кодексу України;

Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015
№ 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів»

Читайте також

Тепер Зміїний знову вільний. Звернення Президента України Володимира Зеленського 30.06.2022 (Відео)

У Запорізькій області навчальний процес адаптується до сучасних умов

Захисники на Запорізькому напрямку готові вражати противника.

Обласна влада долучилась до селекторної наради з питань опалювального сезону

Обласна влада продовжує фіксувати обстріли та руйнування на території Пологівського району

Російський вогонь продовжує нищити домівки мирних жителів

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати медичну допомогу за місцем проживання та без декларацій

Гарячі лінії Уряду допомагають. Міноборони

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 29.06.2022

Cтан надання комунальних послуг на території Запорізької області погіршується через постійні ворожі обстріли

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 29.06.2022

Увага!