Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Стан соціально-економічного розвитку Запорізької області на 15.02.2022

21 лютого 2022 - 11:21

Динаміка економічного розвитку по галузях.

Завдяки значним темпам зростання світової економіки та активній зовнішньоекономічній діяльності в регіоні, процесам внутрішнього відновлення, що сприяли підвищенню фінансової спроможності місцевих бюджетів та збільшенню рівня доходів населення, а також рекордному врожаю економіка Запорізької області у 2021 році в цілому продемонструвала позитивну динаміку.

Так, за підсумками 2021 року індекс промислової продукції склав 105,7 % (8 місце серед регіонів, по Україні – 101,1 %), що забезпечено за рахунок збільшення виробництва в основних обсягоформуючих підвидах промисловості:

 • металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування (39,5 % загальнообласного обсягу реалізації) – «плюс» 2,2 %;
 • постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (24,4 % загальнообласного обсягу) – «плюс» 10,3 %;
 • машинобудуванні (10,1 % загальнообласного обсягу) – «плюс» 16,5 %;
 • добувній промисловості і розробленні кар’єрів (4,6 % загальнообласного обсягу) – «плюс» 1,9 %;
 • виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (2,0 % загальнообласного обсягу) – «плюс» 10,9 %.

Разом з тим, скорочено обсяги у:

 • виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (10,3 % загальнообласного обсягу) – «мінус» 12,6 %;
 • текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (0,2 % загальнообласного обсягу) – «мінус» 7,5 %.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за підсумками
2021 року склав 301,4 млрд грн (на 60,9 % більше, ніж у 2020 році), або 8,4 % загального обсягу реалізованої промислової продукції по Україні (4 місце серед регіонів).
За  січень 2022 року енергетичним комплексом області вироблено
4,9 млрд кВт годин електроенергії (на 9,0 % більше, ніж за січень 2021 року).
За 2021 рік об’єктами відновлюваної енергетики було вироблено
2438,8 млн кВт годин електричної енергії, що на 19,3 % більше, ніж у 2020 році (2043,8 млн кВт годин). 

Агропромисловий сектор області, з його високим рівнем виробництва зернових і технічних культур (майже 85 % припадає на продукцію рослинництва), забезпечує понад 4,0 % у загальнодержавному виробництві валової продукції сільського господарства.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у 2021 році становив 114,1 % (8 місце серед регіонів, по Україні – 114,4 %), в тому числі в сільгосппідприємствах – 117,2 %, на які припадає 67,0 % від загального обсягу продукції області.

Показники збиральної кампанії 2021 року є одними з найвищих за всі роки незалежності України.

Аграріями області намолочено 3846,9 тис. тонн зернових культур (на 28,4 % більше, ніж у 2020 році), при урожайності 38,0 ц/га (у 2020 році – 30,5 ц/га).

Найбільшу питому вагу (71,0 %) займає пшениця, якої намолочено
2730,0 млн тонн (3 місце в Україні після Харківської та Одеської областей, на
30,2 % більше) при урожайності 38,8 ц/га (у 2020 році – 31,5 ц/га). Соняшнику намолочено 1058,4 тис. тонн (5 місце) при урожайності 19,9 ц/га (у 2020 році - 16,1 ц/га).

Водночас, розвиток галузі тваринництва (припадає 15 % загального обсягу виробництва) продовжує стримувати низка об’єктивних чинників, серед них: високий рівень конкуренції на внутрішньому ринку молочної продукції з іноземною, виробництво якої у більшості країн субсидіюється на високому рівні, а також низькі закупівельні ціни на молоко у господарств населення, що призводить до недоотримання прибутків товаровиробниками та високого ризику банкрутства підприємств; відсутність зацікавленості у вирощуванні худоби через збільшення витрат на її утримання, високий рівень енергоємності процесів та нерентабельність виробництва продукції.

Як наслідок, обсяги виробництва продукції тваринництва за підсумками 2021 року скоротилися на 17,6 %, у тому числі в сільгосппідприємствах – на
29,6 %.

У розрізі основних підвидів тваринницької продукції негативний внесок мало скорочення виробництва у 2021 році: м’яса у живій вазі – на 6,6 % (до
58,2 тис. тонн); молока – на 10,6 % (до 180,6 тис. тонн), яєць від птиці всіх видів – на 35,2 % (до 372,6 млн штук).

На 01.01.2022 в усіх категоріях господарств налічується 53,8 тис. гол. великої рогатої худоби (78,4 % до 01.01.2021), у т.ч. 28,4 тис. гол. корів (74,2 %); поголів’я свиней – 125,7 тис. гол. (71,1 %), овець та кіз – 54,1 тис. гол. (93,3 %), птиці – 2,7 млн. гол. (68,7 %).

Сприятлива кон’юнктура на зовнішніх сировинних ринках, нові експортні замовлення позитивно вплинули на показники зовнішньоекономічної діяльності регіону.

Так, зовнішньоторговельний оборот товарів у 2021 році склав
6787,3 млн дол. США і збільшився порівняно з 2020 роком в 1,6 рази. Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 167 країн світу.

Обсяг експортних поставок склав 4741,2 млн дол. США та збільшився на 62,2 % (по Україні збільшення – на 38,4 %).

У структурі експорту товару основу склали недорогоцінні метали та вироби з них (61,0 % загального обсягу експорту товарів), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (12,2 %), продукти рослинного походження (7,0 %), жири та олії тваринного або рослинного походження (6,8 %), мінеральні продукти (6,3 %).

Експортні поставки товарів на ринок ЄС збільшилися у 2,2 рази у порівнянні з 2020 роком та становлять 1559,4 млн дол. США, або 32,9 % від загальнообласного експорту. Серед країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини – 12,1 %, Російської Федерації – 10,4 %, Польщі – 6,5 %, США, Китаю – 6,4 % (відповідно), Італії – 4,9 %, Чехії – 3,3 %, Болгарії – 3,2 %.

Обсяг імпортних поставок склав 2046,1 млн дол. США та збільшився на
67,5 % (по Україні збільшення – на 34,0 %).

Переважна частина імпорту – це мінеральні продукти (32,2 %), недорогоцінні метали та вироби з них (21,3 %), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (18,5 %), живі тварини, продукти тваринного походження (5,1 %).

Імпортні поставки товарів в область з країн ЄС збільшилися на 23,0 % у порівнянні з 2020 роком та становлять 566,9 млн дол. США, або 27,7 % від загальнообласного імпорту. Серед країн світу найбільше продукції імпортувалося з Російської Федерації – 29,2 %, Китаю – 13,3 %, Туреччини – 8,1 %, Німеччини –
7,0 %, Польщі – 5,2 %, США – 3,5 %.

У зовнішньоекономічній діяльності Запорізької області обсяг експорту товарів традиційно переважає над імпортом. За підсумками 2021 року позитивне сальдо склало 2695,1 млн дол. США, що в 1,6 рази більше, ніж за 2020 рік
(1702,1 млн дол. США).

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у 2021 році склав 62,3 млрд грн (7 місце серед регіонів), що становить до 2020 року у порівнянних цінах 106,3 % (12 місце, по Україні – 105,1 %).

Індекс споживчих цін області у січні 2022 року по відношенню                    до грудня 2021 року склав 101,6 % (17-23 місце серед регіонів, по Україні – 101,3 %), у т.ч. на продукти харчування та безалкогольні напої – 103,0 % (19 місце, по Україні – 102,5 %).

Виконання бюджету.

Протягом 2021 року до загального фонду Державного бюджету надійшло
20854,0 млн грн доходів. У порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися на
92,1 %, або на 9999,5 млн грн.

З урахуванням сум бюджетного відшкодування ПДВ надходження склали 17845,9 млн грн, що на 9544,1 млн грн, або у 2,1 рази більше, ніж у 2020 році.

Протягом 2021 року до загального фонду бюджету області надійшло
16052,9  млн грн доходів, що на 21,7 % (на 2866,6 млн грн) більше, ніж за
2020 рік, та становить 104,4 % до плану на 2021 рік, затвердженого місцевими радами. Перевиконання плану склало 682,7 млн грн.

Інвестиційна діяльність.

Однією із основних складових інвестиційної діяльності є залучення капітальних інвестицій. За підсумками січня-вересня 2021 року обсяг капітальних інвестицій склав 11,7 млрд грн (3,5 % від загального обсягу по Україні – це 9 місце серед регіонів), що на 44,8 % більше, ніж у аналогічному періоді 2020 року (3 місце, по Україні – 109,7 %), що зумовлено відновленням інвестиційної активності підприємств реального сектору, а також нарощуванням темпів виконання проєктів «Великого будівництва».

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення (розрахунково) становить 6951,4 грн проти 4154,8 грн – за аналогічний період 2020 року.

Традиційно найбільше капітальних інвестицій освоєно в промисловій галузі регіону (5,9 млрд грн, або 50,4 % від загального обсягу) та сільському господарстві (1,6 млрд грн, або 13,6 %).

Найбільшу питому вагу в обсязі капітальних інвестицій мали інвестиції в матеріальні активи – 11,5 млрд грн (98,9 %), з яких зокрема, у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 55,2 %, у будівлі та споруди – 38,5 %.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 7,9 млрд грн (68,0 % загального обсягу), кошти державного бюджету – 2,9 млрд грн  (25,1 %), кошти місцевих бюджетів – 591,0 млн грн (5,1 %), кредити банків та інші позики – 139,7 млн грн (1,2 %).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року зменшилися на 41,4 % і склали 72,7 млн грн (або 0,6 % загального обсягу).

У 2021 році відновлено позитивну динаміку щодо зовнішніх інвестицій. Так, загальний обсяг прямих інвестицій в області (інструменти участі в капіталі) на 30.09.2021 (- за останніми офіційними даними Національного банку України «Статистика зовнішнього сектору України») склав 2006,5 млн дол. США (5 місце серед регіонів, або 4,4 % загального обсягу прямих інвестицій України), що на 40,5 % більше, ніж на початок року (1427,8 млн).

Протягом 9 місяців 2021 року в економіку області закордонними інвесторами вкладено 2,9 млн дол. США прямих інвестицій (інструменти участі в капіталі, крім реінвестування доходів).

Обсяг прямих інвестицій в області в розрахунку на одну особу становив  1217,2  дол. США. 

Житлово-комунальне господарство, стан розрахунків.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за грудень 2021 року по області склав 67,9 %, що на 3,4 відсоткових пунктів менше, ніж за грудень
2020 року.

На 31.12.2021 заборгованість населення по видах житлово-комунальних послуг становить:

 • постачання теплової енергії та гарячої води – 1852,7 млн грн (збільшилась на 14,4 %  з початку 2021 року);
 • постачання та розподіл електричної енергії – 528,2 млн грн (збільшилась на 24,8 %);
 • водопостачання та водовідведення – 373,9 млн грн (збільшилась на 12,0 %);
 • управління багатоквартирним будинком – 409,2 млн грн (збільшилась на 8,8 %);
 • поводження з побутовими відходами – 74,1 млн грн (збільшилась на 20,5 %).

Доходи населення та ринок праці.

Середньомісячна заробітна плата по області за 2021 рік склала 13782,3 грн (5 місце серед регіонів, по Україні – 14014,24 грн) і збільшилась у порівнянні з 2020 роком на 19,3 % (по Україні – на 20,9 %).

Індекс реальної заробітної плати у 2021 році по відношенню до 2020 року склав 109,7 % (18 місце, по Україні – 110,5 %).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по області станом на 01.01.2022 склала 78,5 млн грн (зменшилась у порівнянні з 01.12.2021 на
7,5 млн грн, або на 8,8 %), у тому числі на: економічно активних підприємствах – 62,0 млн грн; підприємствах, які знаходяться у процедурах відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом – 16,5 млн грн.

Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти у 2019-
2020 роках, на 01.01.2022 становила 6,0 млн грн.

Борги на 10 підприємствах державного сектору економіки області склали 55,2 млн грн, або 70,3 % від загальної суми заборгованості.

Пожвавлення економічної діяльності позначилося на показниках ринку праці. Так, кількість зареєстрованих безробітних громадян на 01.01.2022 становила 14,3 тис. осіб, що на 33,1 % менше, ніж на 01.01.2021 (21,4 тис. осіб). Навантаження на одне вільне робоче місце становило 25 безробітних проти 45 – на початок 2021 року.

Крім того, кількість вакансій, поданих до служби зайнятості області, на 01.01.2022 збільшилася на 19,5 % порівняно з 01.01.2021 (571 од. проти 478 од.). За допомогою служби зайнятості в області у 2021 році працевлаштовано
20598 осіб, що на 48 осіб (на 0,2 %) більше, ніж у 2020 році, проходили професійне навчання –  1291 особа (на 27,0 % менше), брали участь у громадських роботах – 2611 осіб (на 50,5 % менше).

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю, на 01.01.2022 становила 12,5 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю у 2021 році склав 4064,0 грн.

Станом на 01.01.2022 державну допомогу в області отримували
8,6 тис. малозабезпечених сімей, загальна сума якої у 2021 року склала 468,1 млн грн; 39,8 тис. сімей з дітьми (767,1 млн грн.); 18,6 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю (543,9 млн грн).

За січень 2022 року 159,3 тис. домогосподарств області отримали державну грошову підтримку на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 202,8 млн грн.

Усі види адресної соціальної допомоги в області виплачувалися вчасно та у повному обсязі, заборгованість із соціальних виплат відсутня.

 

 

 

Інформацію підготовлено Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації з урахуванням даних Головного управління статистики у Запорізькій області.

Читайте також