Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Про підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області за січень 2016 року

9 березня 2016 - 15:38

Аналіз реального сектору економіки.

Промисловість.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень 2016 року склав 9,03 млрд. грн., або 7,5 % обсягу реалізації по Україні (3 місце серед регіонів).

Індекс обсягу промислового виробництва за січень 2016 року становив 93,2 % (21 місце серед регіонів, у січні 2015 року – 92,2 %).

Зростання виробництва порівняно з січнем 2015 року відбулося у: виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 22 %); виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 7,4 %); текстильному виробництві, виробництві одягу та шкіри (на 0,4 %).

Подолано спад у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції (на 2,8 %) та металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування (на 0,1 %).

Скорочення загального обсягу промислового виробництва по області (на 6,8 %) обумовлено зменшенням виробництва у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 15,2 % (частка якої у загальній реалізованій промисловій продукції області складає майже 26 %), що насамперед, обумовлено збільшенням обмежень по лініях електропередач, переглядом диспетчерського графіку навантаження в енергосистемі.

Також, скорочення обсягу промислового виробництва сталося у:

добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4 %, що обумовлено зменшенням обсягів замовлень на продукцію галузі та наявністю готової продукції на складах;

машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 16,5 %, переважно через скорочення виробництва на ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (у січні не виробленого жодного автомобіля), а також на інших підприємствах галузі (основні причини спаду: зниження попиту на вироблену продукцію, низький рівень конкурентоспроможності продукції, фінансові проблеми виробників, відсутність державної підтримки вітчизняного виробника);

виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 21,8 %, в основному через скорочення виробництва на провідному підприємстві галузі – ПАТ «Запорожкокс» (на 22,8 %) у зв’язку з проблемами, пов’язаними з забезпеченням підприємства сировиною та плановим ремонтом коксової батареї № 2.

Сільське господарство.

Виробництво валової продукції сільського господарства за січень 2016 року склало 145,8 млн. грн. і зменшилося порівняно з січнем 2015 року на 4,4 % (16 місце серед регіонів).

Озимі культури посіяно на площі 596,6 тис. га, у т.ч. на зерно – 563,2 тис. га. На 25.02.2016 сходи отримано на 91,2 % посівів, із них 78,6 % перебуває у слабкому та зрідженому стані.

На 01.02.2016 в області налічувалось 106,9 тис. гол. великої рогатої худоби (97,9 % до рівня 2015 року), у тому числі 58,7 тис. гол. корів (99,2 %); поголів’я свиней – 310,6 тис. гол. (96,3 %), птиці – 5,7 млн. гол. (93,5 %).

В усіх категоріях господарств за січень 2016 року вироблено: 7,3 тис. тонн м’яса у живій вазі (84,9 % до січня 2015 року), 14,6 тис. тонн молока (100,0 %), 59,0 млн. штук яєць від птиці всіх видів (98,7 %).

Стан розрахунків за електроенергію та природний газ.

Рівень оплати за відпущену електроенергію грошовими коштами на 01.02.2016 склав 87,6 % (на 01.02.2015 – 67,4 %), у т.ч. підприємств житлово-комунального господарства – 75,5 %  (67,2 %).

Заборгованість підприємств житлово-комунального господарства перед  ВАТ «Запоріжжяобленерго» становила 135,8 млн. грн. і збільшилась з початку   2016 року на 12,4 млн. грн. (на 10,1 %). Найбільшу заборгованість мають:    КП «Водоканал» м. Запоріжжя (52,4 млн. грн.), Концерн «Міські теплові мережі» (24,5 млн. грн.) та  КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради (14,3 млн. грн.). 

Рівень оплати за спожитий природний газ грошовими коштами на 01.02.2016 склав 21 % (на 01.02.2015 – 45 %), у т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 11 % (30 %), населення – 30 % (76 %).

Заборгованість за спожитий природний газ становила 566,1 млн. грн., у т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 264,3 млн. грн., населення –  280,1 млн. грн., установ і організацій місцевого бюджету – 18,3 млн. грн., установ та організацій державного бюджету – 3,4 млн. грн.

Інвестиційна діяльність.

За попередніми даними обсяг капітальних інвестицій за 2015 рік склав 7123,3 млн. грн. (9 місце серед регіонів України), що становить 84,9 % (у порівняних цінах) до 2014 року (21 місце).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво склали 352,6 млн. грн. (або 5 % загального обсягу), що на 4,1 % більше, ніж у 2014 році.

У 2015 році в експлуатацію введено 101,5 тис. м2 загальної площі житла (23 місце серед регіонів), що становить 90,8 % до факту за 2014 рік (22 місце).

За рахунок усіх джерел фінансування у 2015 році введено в експлуатацію потужностей теплопостачання – 7,14 Гкал на годину; 14,02 км – водопровідних мереж; пунктів медичного обслуговування на 110 відвідувань за зміну; спортивних зал – 807 м2 тренувальної площі.

Реалізацію найважливіших інвестиційних проектів регіону у 2016 році планується здійснювати за рахунок коштів:

державного фонду регіонального розвитку (обсяг коштів, доведених області склав 98,5 млн. грн.);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 по області визначено 5 інвестиційних проектів на суму 148,5 млн. грн.);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (розрахунковий обсяг коштів області не доведений);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (розрахунковий обсяг коштів області не доведений);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (обсяг коштів області громадам не доведений).

За попередніми даними, протягом 2015 року в економіку області вкладено $ 21,7 млн. прямих іноземних інвестицій (за 2014 рік –  $ 80,7 млн.). Загальний обсяг на 01.01.2016 становив $ 931,7 млн.  (на  10,4 % менше, ніж на 01.01.2015). Зменшення іноземного капіталу відбулося, в основному, за рахунок курсової різниці, яка склала майже $ 120,6 млн. 

На 01.01.2016 обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу становив $ 526, 3, що на 5,8 % більше, ніж на початок 2015 року.

Найбільші частини іноземних інвестицій зосереджені у промисловості –   65,6 %, в т. ч. у переробній – 57,8 %, добувній – 2,1 %, постачанні електроенергії, газу, пари – 5,6 %; фінансовій та страховій діяльності – 21,1 %

Переважну частку загального обсягу інвестицій – 76,7 %, складають надходження з країн ЄС.

Стан розвитку будівельної діяльності.

Обсяг виконаних будівельних робіт за січень 2016 року склав 58,1 млн. грн. (11 місце серед регіонів), або 74,1 % до січня 2015 року (17 місце).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 52,7 % загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 30,3 % та 17 % відповідно.

Стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоторговельний оборот товарів за 2015 рік склав $ 4017,4 млн. і зменшився порівняно з 2014 роком на 24,4  %, у тому числі обсяг експортних поставок ($ 2933,3 млн.)  – на 21,4 %, імпортних ($ 1084,1 млн.)  – на 31,5 %. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишається позитивним на рівні $ 1849,2 млн.

Протягом 2015 року зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами  145 країн світу.

У структурі експорту найбільшу частку склали чорні метали – 48,9 % загального обсягу експорту товарів, механічне обладнання – 19,2 %, зернові культури – 5,6 %, жири та олії тваринного або рослинного походження – 5,3 %, електричні машини – 3,6 % ,  руди, шлак і зола – 2,2 %.

Основу імпортних надходжень склали паливо мінеральне, нафта та продукти її перегонки – 25,1 %, механічне обладнання – 11,4 %, нікель і вироби з нього  –  7,5 %, чорні метали – 5,8 %,  руди, шлак і зола – 3,3 %.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 28,1 % від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 71,9 %, у т.ч. до Російської Федерації – 25,6 %. Порівняно з 2014 роком обсяги експорту до країн ЄС зменшилися на 5,4 %, до Російської Федерації – на 36,9 %.

Збільшилися обсяги експортних поставок до Італії (в 1,7 раза), Індії (на   4,0 %). Водночас, зменшився експорт до Єгипту (в 2 раза), Туреччини (на 24,4 %), Німеччини (на 24,3 %), Польщі (на 18,3 %).

Стан розвитку споживчого ринку.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень 2016 року склав 3,9 млрд. грн. (7 місце серед регіонів України, за січень 2015 року – 3,5 млрд. грн.), що становить до січня 2015 року у порівнянних цінах 90,5 % (23 місце), у тому числі на душу населення – 2,24 тис. грн. (у січні 2015 року – 1,97 тис. грн.).

Загальний індекс споживчих цін області у січні 2016 року по відношенню до грудня 2015 року склав 100,7 % (7-8 місце серед регіонів).

Суттєво підвищились ціни (тарифи) на: освіту (на 3,7 %), охорону здоров’я (на 1,4 %); послуги ресторанів та готелів (на 1,3 %), зв’язку(на 0,8 %); товари та послуги відпочинку і культури (на 0,8 %); різні товари та послуги (на 0,6 %); житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива (на 0,1 %).

Водночас, знизилися ціни на одяг і взуття (на 5,3 %) та транспорт (на 0,3 %). Стабільними залишаються ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

Ціни на ринку палива в середньому знизились на 1,2 %.

Індекс споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої у січні 2016 року склав 102,3 % (14-15 місце серед регіонів).

Найбільше подорожчали овочі, а саме: капуста білокачанна (на 12,6 %), картопля (на 4,6 %),  морква (на 4,5 %), буряк (на 3,8 %). Також підвищилась ціна на масло вершкове (на 5,6 %), яйця курячі (на 4,7 %), молоко (на 3,5 %), сметану (на 2,7 %), м'ясо птиці (на 2 %), хліб (на 1,7 %), олію соняшникову (на 1,5 %).

З метою наповнення споживчого ринку області доступними продуктами харчування, збереження стабільної цінової ситуації в області, зокрема:

організовано проведення щотижневого аналізу цінової ситуації на продовольчі товари, 4 моніторинги цінової ситуації  по територіях області, що дозволяє забезпечити контроль за недопущенням безпідставного зростання цін, особливо на соціально значущі продовольчі товари;

у січні 2015 року в області проведено 162 продовольчі ярмарки, де  реалізовано продукції на загальну суму 7,9 млн. грн.

Житлово-комунальне господарство.

Рівень оплати населенням спожитих житлово-комунальних послуг у січні   2016 року склав 58 % (16 місце серед регіонів України, на 01.02.2015 – 81,9 %), у тому числі: утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 95,8 % (86,8 %), водопостачання та водовідведення – 103,1 % (89,8 %), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 56,4 % (77,9 %).

Сума заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги на 01.02.2016 становила 928,5 млн. грн. (на 01.01.2016 – 731,7 млн. грн.) і збільшилась з початку року на 28,7 % (20 місце серед регіонів України).

Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на 01.02.2016 отримували 186,1 тис. сімей на суму 254,9 млн. грн.; середній розмір субсидії – 852,2 грн. (у 2,9 раза більше, ніж у січні 2015 року).

Субсидію готівкою для придбання скрапленого газу та побутового палива у січні 2016 року призначено 1,7 тис. сім’ям на суму 2,6 млн. грн.; середній розмір субсидії – 1526,3 грн. (на 4,5 % більше, ніж у січні 2015 року).

З метою залучення власників до управління житловим фондом в області продовжується робота по створенню ОСББ. На 01.02.2016 функціонує 544 ОСББ, які об’єднують 621 житловий будинок. У січні 2016 року  створено 10 ОСББ, (у січні 2015 року – 5).

Опалювальний сезон 2015-2016 року в області  проходить стабільно. На 01.03.2016 працюють 100 % котелень, опалюється 100 % житлового фонду та   об’єктів соціальної сфери.

Соціальна сфера.

Середньомісячна заробітна плата по області за січень 2016 року склала  4341 грн. (5 місце серед регіонів) і збільшилася у порівнянні з січнем 2016 року на 26,1 % (12 місце серед регіонів).

Індекс реальної заробітної плати за 2015 рік склав 80,8 % (4 місце).

Частка штатних працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи, та оплачено 50 % і більше робочого часу, встановленого на грудень, складає 2,6 %.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати протягом січня 2016 року збільшилася на 9,8 % (на 5,7 млн. грн.) і на 01.02.2016 склала 64,1 млн. грн., у т. ч. борг економічно активних підприємств збільшився на  24,8 % (на 4,8 млн. грн.) і становив 24,1 млн. грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах державного сектору економіки склала 41,4 млн. грн. (64,7 % від загальної суми заборгованості по області), що більше на 7,3 %,  ніж на початок 2016 року.

Значними є борги із заробітної плати на:

економічно-активних підприємствах: Командитне товариство «Запорізький завод високовольтної апаратури – «Вакатов і компанія» (4,96 млн. грн.), ДП «ДПІ «Запоріжцивільпроект» (3 млн. грн.), ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК Автомобільні дороги України» (2 млн. грн.) ДП «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (0,3 млн. грн.);

підприємствах-банкрутах: ПАТ «АЗМОЛ» (23,1 млн. грн.), ДП «Кремнійполімер» (7 млн. грн.), Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад» (1,8 млн. грн.),        ДП «Хлібна база № 74» (1,2 млн. грн.), ВАТ «Вуглецевий композит» (0,8 млн. грн.).

Впродовж січня 2016 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах комунальної форми власності збільшилися на 1,3 млн. грн.   (на 50 %) та на 01.02.2016 склала 3,9 млн. грн., з них найбільші борги на комунальних підприємствах: КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради –   2,2 млн. грн. та КП «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради –   1,7 млн. грн. (99,3 % боргів всіх комунальних підприємств області).

Заборгованість із виплати пенсій в області відсутня. Чисельність одержувачів пенсій по області на 01.02.2016 становила 613,2 тис. осіб, середній розмір пенсій – 1793,89 грн.

Ринок праці.

Рівень зареєстрованого безробіття на 01.02.2016 склав 2,7 % проти 2,6 % на початок 2016 року.

Статус безробітного мали 29,7 тис. осіб, що на 1,3 тис. осіб (на 4,6 %) більше, ніж на 01.01.2016 (24,8 тис. осіб), з них жінок – 55,4 %, молоді у віці до  35 років – 39,4 %.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю, на 01.02.2016 становила 23,1 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю за січень 2016 року склав 1361,97 грн.

Протягом січня 2016 року працевлаштовано 1,3 тис. осіб (3,9 % із загальної чисельності безробітних громадян), проходили професійне навчання –1,2 тис. осіб (3,5 %), брали участь у громадських роботах – 457 осіб (1,4 %).

Читайте також

Тепер Зміїний знову вільний. Звернення Президента України Володимира Зеленського 30.06.2022 (Відео)

У Запорізькій області навчальний процес адаптується до сучасних умов

Захисники на Запорізькому напрямку готові вражати противника.

Обласна влада долучилась до селекторної наради з питань опалювального сезону

Обласна влада продовжує фіксувати обстріли та руйнування на території Пологівського району

Російський вогонь продовжує нищити домівки мирних жителів

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати медичну допомогу за місцем проживання та без декларацій

Гарячі лінії Уряду допомагають. Міноборони

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 29.06.2022

Cтан надання комунальних послуг на території Запорізької області погіршується через постійні ворожі обстріли

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 29.06.2022

Увага!