Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Стан соціально-економічного розвитку Запорізької області на 15.02.2022

21 лютого 2022 - 11:21

Динаміка економічного розвитку по галузях.

Завдяки значним темпам зростання світової економіки та активній зовнішньоекономічній діяльності в регіоні, процесам внутрішнього відновлення, що сприяли підвищенню фінансової спроможності місцевих бюджетів та збільшенню рівня доходів населення, а також рекордному врожаю економіка Запорізької області у 2021 році в цілому продемонструвала позитивну динаміку.

Так, за підсумками 2021 року індекс промислової продукції склав 105,7 % (8 місце серед регіонів, по Україні – 101,1 %), що забезпечено за рахунок збільшення виробництва в основних обсягоформуючих підвидах промисловості:

 • металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування (39,5 % загальнообласного обсягу реалізації) – «плюс» 2,2 %;
 • постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (24,4 % загальнообласного обсягу) – «плюс» 10,3 %;
 • машинобудуванні (10,1 % загальнообласного обсягу) – «плюс» 16,5 %;
 • добувній промисловості і розробленні кар’єрів (4,6 % загальнообласного обсягу) – «плюс» 1,9 %;
 • виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (2,0 % загальнообласного обсягу) – «плюс» 10,9 %.

Разом з тим, скорочено обсяги у:

 • виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (10,3 % загальнообласного обсягу) – «мінус» 12,6 %;
 • текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (0,2 % загальнообласного обсягу) – «мінус» 7,5 %.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за підсумками
2021 року склав 301,4 млрд грн (на 60,9 % більше, ніж у 2020 році), або 8,4 % загального обсягу реалізованої промислової продукції по Україні (4 місце серед регіонів).
За  січень 2022 року енергетичним комплексом області вироблено
4,9 млрд кВт годин електроенергії (на 9,0 % більше, ніж за січень 2021 року).
За 2021 рік об’єктами відновлюваної енергетики було вироблено
2438,8 млн кВт годин електричної енергії, що на 19,3 % більше, ніж у 2020 році (2043,8 млн кВт годин). 

Агропромисловий сектор області, з його високим рівнем виробництва зернових і технічних культур (майже 85 % припадає на продукцію рослинництва), забезпечує понад 4,0 % у загальнодержавному виробництві валової продукції сільського господарства.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у 2021 році становив 114,1 % (8 місце серед регіонів, по Україні – 114,4 %), в тому числі в сільгосппідприємствах – 117,2 %, на які припадає 67,0 % від загального обсягу продукції області.

Показники збиральної кампанії 2021 року є одними з найвищих за всі роки незалежності України.

Аграріями області намолочено 3846,9 тис. тонн зернових культур (на 28,4 % більше, ніж у 2020 році), при урожайності 38,0 ц/га (у 2020 році – 30,5 ц/га).

Найбільшу питому вагу (71,0 %) займає пшениця, якої намолочено
2730,0 млн тонн (3 місце в Україні після Харківської та Одеської областей, на
30,2 % більше) при урожайності 38,8 ц/га (у 2020 році – 31,5 ц/га). Соняшнику намолочено 1058,4 тис. тонн (5 місце) при урожайності 19,9 ц/га (у 2020 році - 16,1 ц/га).

Водночас, розвиток галузі тваринництва (припадає 15 % загального обсягу виробництва) продовжує стримувати низка об’єктивних чинників, серед них: високий рівень конкуренції на внутрішньому ринку молочної продукції з іноземною, виробництво якої у більшості країн субсидіюється на високому рівні, а також низькі закупівельні ціни на молоко у господарств населення, що призводить до недоотримання прибутків товаровиробниками та високого ризику банкрутства підприємств; відсутність зацікавленості у вирощуванні худоби через збільшення витрат на її утримання, високий рівень енергоємності процесів та нерентабельність виробництва продукції.

Як наслідок, обсяги виробництва продукції тваринництва за підсумками 2021 року скоротилися на 17,6 %, у тому числі в сільгосппідприємствах – на
29,6 %.

У розрізі основних підвидів тваринницької продукції негативний внесок мало скорочення виробництва у 2021 році: м’яса у живій вазі – на 6,6 % (до
58,2 тис. тонн); молока – на 10,6 % (до 180,6 тис. тонн), яєць від птиці всіх видів – на 35,2 % (до 372,6 млн штук).

На 01.01.2022 в усіх категоріях господарств налічується 53,8 тис. гол. великої рогатої худоби (78,4 % до 01.01.2021), у т.ч. 28,4 тис. гол. корів (74,2 %); поголів’я свиней – 125,7 тис. гол. (71,1 %), овець та кіз – 54,1 тис. гол. (93,3 %), птиці – 2,7 млн. гол. (68,7 %).

Сприятлива кон’юнктура на зовнішніх сировинних ринках, нові експортні замовлення позитивно вплинули на показники зовнішньоекономічної діяльності регіону.

Так, зовнішньоторговельний оборот товарів у 2021 році склав
6787,3 млн дол. США і збільшився порівняно з 2020 роком в 1,6 рази. Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 167 країн світу.

Обсяг експортних поставок склав 4741,2 млн дол. США та збільшився на 62,2 % (по Україні збільшення – на 38,4 %).

У структурі експорту товару основу склали недорогоцінні метали та вироби з них (61,0 % загального обсягу експорту товарів), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (12,2 %), продукти рослинного походження (7,0 %), жири та олії тваринного або рослинного походження (6,8 %), мінеральні продукти (6,3 %).

Експортні поставки товарів на ринок ЄС збільшилися у 2,2 рази у порівнянні з 2020 роком та становлять 1559,4 млн дол. США, або 32,9 % від загальнообласного експорту. Серед країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини – 12,1 %, Російської Федерації – 10,4 %, Польщі – 6,5 %, США, Китаю – 6,4 % (відповідно), Італії – 4,9 %, Чехії – 3,3 %, Болгарії – 3,2 %.

Обсяг імпортних поставок склав 2046,1 млн дол. США та збільшився на
67,5 % (по Україні збільшення – на 34,0 %).

Переважна частина імпорту – це мінеральні продукти (32,2 %), недорогоцінні метали та вироби з них (21,3 %), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (18,5 %), живі тварини, продукти тваринного походження (5,1 %).

Імпортні поставки товарів в область з країн ЄС збільшилися на 23,0 % у порівнянні з 2020 роком та становлять 566,9 млн дол. США, або 27,7 % від загальнообласного імпорту. Серед країн світу найбільше продукції імпортувалося з Російської Федерації – 29,2 %, Китаю – 13,3 %, Туреччини – 8,1 %, Німеччини –
7,0 %, Польщі – 5,2 %, США – 3,5 %.

У зовнішньоекономічній діяльності Запорізької області обсяг експорту товарів традиційно переважає над імпортом. За підсумками 2021 року позитивне сальдо склало 2695,1 млн дол. США, що в 1,6 рази більше, ніж за 2020 рік
(1702,1 млн дол. США).

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у 2021 році склав 62,3 млрд грн (7 місце серед регіонів), що становить до 2020 року у порівнянних цінах 106,3 % (12 місце, по Україні – 105,1 %).

Індекс споживчих цін області у січні 2022 року по відношенню                    до грудня 2021 року склав 101,6 % (17-23 місце серед регіонів, по Україні – 101,3 %), у т.ч. на продукти харчування та безалкогольні напої – 103,0 % (19 місце, по Україні – 102,5 %).

Виконання бюджету.

Протягом 2021 року до загального фонду Державного бюджету надійшло
20854,0 млн грн доходів. У порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися на
92,1 %, або на 9999,5 млн грн.

З урахуванням сум бюджетного відшкодування ПДВ надходження склали 17845,9 млн грн, що на 9544,1 млн грн, або у 2,1 рази більше, ніж у 2020 році.

Протягом 2021 року до загального фонду бюджету області надійшло
16052,9  млн грн доходів, що на 21,7 % (на 2866,6 млн грн) більше, ніж за
2020 рік, та становить 104,4 % до плану на 2021 рік, затвердженого місцевими радами. Перевиконання плану склало 682,7 млн грн.

Інвестиційна діяльність.

Однією із основних складових інвестиційної діяльності є залучення капітальних інвестицій. За підсумками січня-вересня 2021 року обсяг капітальних інвестицій склав 11,7 млрд грн (3,5 % від загального обсягу по Україні – це 9 місце серед регіонів), що на 44,8 % більше, ніж у аналогічному періоді 2020 року (3 місце, по Україні – 109,7 %), що зумовлено відновленням інвестиційної активності підприємств реального сектору, а також нарощуванням темпів виконання проєктів «Великого будівництва».

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення (розрахунково) становить 6951,4 грн проти 4154,8 грн – за аналогічний період 2020 року.

Традиційно найбільше капітальних інвестицій освоєно в промисловій галузі регіону (5,9 млрд грн, або 50,4 % від загального обсягу) та сільському господарстві (1,6 млрд грн, або 13,6 %).

Найбільшу питому вагу в обсязі капітальних інвестицій мали інвестиції в матеріальні активи – 11,5 млрд грн (98,9 %), з яких зокрема, у машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 55,2 %, у будівлі та споруди – 38,5 %.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 7,9 млрд грн (68,0 % загального обсягу), кошти державного бюджету – 2,9 млрд грн  (25,1 %), кошти місцевих бюджетів – 591,0 млн грн (5,1 %), кредити банків та інші позики – 139,7 млн грн (1,2 %).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року зменшилися на 41,4 % і склали 72,7 млн грн (або 0,6 % загального обсягу).

У 2021 році відновлено позитивну динаміку щодо зовнішніх інвестицій. Так, загальний обсяг прямих інвестицій в області (інструменти участі в капіталі) на 30.09.2021 (- за останніми офіційними даними Національного банку України «Статистика зовнішнього сектору України») склав 2006,5 млн дол. США (5 місце серед регіонів, або 4,4 % загального обсягу прямих інвестицій України), що на 40,5 % більше, ніж на початок року (1427,8 млн).

Протягом 9 місяців 2021 року в економіку області закордонними інвесторами вкладено 2,9 млн дол. США прямих інвестицій (інструменти участі в капіталі, крім реінвестування доходів).

Обсяг прямих інвестицій в області в розрахунку на одну особу становив  1217,2  дол. США. 

Житлово-комунальне господарство, стан розрахунків.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за грудень 2021 року по області склав 67,9 %, що на 3,4 відсоткових пунктів менше, ніж за грудень
2020 року.

На 31.12.2021 заборгованість населення по видах житлово-комунальних послуг становить:

 • постачання теплової енергії та гарячої води – 1852,7 млн грн (збільшилась на 14,4 %  з початку 2021 року);
 • постачання та розподіл електричної енергії – 528,2 млн грн (збільшилась на 24,8 %);
 • водопостачання та водовідведення – 373,9 млн грн (збільшилась на 12,0 %);
 • управління багатоквартирним будинком – 409,2 млн грн (збільшилась на 8,8 %);
 • поводження з побутовими відходами – 74,1 млн грн (збільшилась на 20,5 %).

Доходи населення та ринок праці.

Середньомісячна заробітна плата по області за 2021 рік склала 13782,3 грн (5 місце серед регіонів, по Україні – 14014,24 грн) і збільшилась у порівнянні з 2020 роком на 19,3 % (по Україні – на 20,9 %).

Індекс реальної заробітної плати у 2021 році по відношенню до 2020 року склав 109,7 % (18 місце, по Україні – 110,5 %).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по області станом на 01.01.2022 склала 78,5 млн грн (зменшилась у порівнянні з 01.12.2021 на
7,5 млн грн, або на 8,8 %), у тому числі на: економічно активних підприємствах – 62,0 млн грн; підприємствах, які знаходяться у процедурах відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом – 16,5 млн грн.

Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти у 2019-
2020 роках, на 01.01.2022 становила 6,0 млн грн.

Борги на 10 підприємствах державного сектору економіки області склали 55,2 млн грн, або 70,3 % від загальної суми заборгованості.

Пожвавлення економічної діяльності позначилося на показниках ринку праці. Так, кількість зареєстрованих безробітних громадян на 01.01.2022 становила 14,3 тис. осіб, що на 33,1 % менше, ніж на 01.01.2021 (21,4 тис. осіб). Навантаження на одне вільне робоче місце становило 25 безробітних проти 45 – на початок 2021 року.

Крім того, кількість вакансій, поданих до служби зайнятості області, на 01.01.2022 збільшилася на 19,5 % порівняно з 01.01.2021 (571 од. проти 478 од.). За допомогою служби зайнятості в області у 2021 році працевлаштовано
20598 осіб, що на 48 осіб (на 0,2 %) більше, ніж у 2020 році, проходили професійне навчання –  1291 особа (на 27,0 % менше), брали участь у громадських роботах – 2611 осіб (на 50,5 % менше).

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю, на 01.01.2022 становила 12,5 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю у 2021 році склав 4064,0 грн.

Станом на 01.01.2022 державну допомогу в області отримували
8,6 тис. малозабезпечених сімей, загальна сума якої у 2021 року склала 468,1 млн грн; 39,8 тис. сімей з дітьми (767,1 млн грн.); 18,6 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю (543,9 млн грн).

За січень 2022 року 159,3 тис. домогосподарств області отримали державну грошову підтримку на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 202,8 млн грн.

Усі види адресної соціальної допомоги в області виплачувалися вчасно та у повному обсязі, заборгованість із соціальних виплат відсутня.

 

 

 

Інформацію підготовлено Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації з урахуванням даних Головного управління статистики у Запорізькій області.

Читайте також

Тепер Зміїний знову вільний. Звернення Президента України Володимира Зеленського 30.06.2022 (Відео)

У Запорізькій області навчальний процес адаптується до сучасних умов

Захисники на Запорізькому напрямку готові вражати противника.

Обласна влада долучилась до селекторної наради з питань опалювального сезону

Обласна влада продовжує фіксувати обстріли та руйнування на території Пологівського району

Російський вогонь продовжує нищити домівки мирних жителів

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати медичну допомогу за місцем проживання та без декларацій

Гарячі лінії Уряду допомагають. Міноборони

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 29.06.2022

Cтан надання комунальних послуг на території Запорізької області погіршується через постійні ворожі обстріли

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 29.06.2022

Увага!