Гаряча телефонна лінія Запорізької обласної державної адміністрації+38 0800 503 508
Гуманітарний штаб Запорізької області

Про основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області

Про підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області на 12.11.2018

13 листопада 2018 - 15:25

Аналіз реального сектору економіки.

Промисловість.

Впродовж 2018 року економічна ситуація в області характеризується переважно позитивними тенденціями, що формувалися в умовах пожвавлення виробничої діяльності підприємств з формуванням на цій основі позитивних фінансових результатів у більшості видів економічної діяльності.

Підприємствами області у січні-вересні 2018 року вироблено 31,1 % загального обсягу електроенергії в Україні, 41,1 % – сталі, 32,6 % – прокату чорних металів, 21,7 % – чавуну.

За обсягом реалізованої промислової продукції Запорізька область стабільно посідає 3 місце по Україні – це 8,7 %. Протягом січня-вересня
2018 року обсяг реалізованої промислової продукції порівняно з аналогічним минулорічним періодом збільшився на 16,3 млрд. грн. (на 16,6 %) і становив 157,3 млрд. грн., у розрахунку на одну особу – 90827,5 грн. (3 місце).

Промисловий комплекс області продовжує нарощувати обсяги виробництва. Індекс промислової продукції за січень-вересень 2018 року склав 104 % (6 місце серед регіонів, по Україні – 101,8 %).

Майже усі провідні галузі промисловості спрацювали з позитивною динамікою; найбільше зростання – у виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 11,5 %), а також у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 6,9 %).

Завдяки розширенню внутрішньої кон’юнктури та освоєнню нових зовнішніх ринків зростання в машинобудуванні склало 4,8 %, а в супутній галузі – металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 6,7 %.

У розрізі основних промислових груп продовжували зростати обсяги у виробництві хімічних речовин та хімічної продукції (на 5,9 %); постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 5 %).

Водночас, негативні тенденції зафіксовано у:

виробництві коксу та продуктів нафтопереробки (на 0,6 %), що обумовлено зменшенням обсягів виробництва на ПрАТ «Запоріжкокс» (на 12,1 %), у зв’язку з зупинкою з лютого 2018 року цеху ректифікації переробки сирого бензолу через закінчення терміну експлуатації основного технічного обладнання;

виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 2,6 %), що обумовлено зменшенням виробництва у найбільш впливовому виді харчової промисловості області (питома вага 55,7 %) – виробництві олії соняшникової нерафінованої (на 4,6 %) та м’яса свіжого/охолодженого великої рогатої худоби та свинини (на 10,2 % та на 31,3 % відповідно), що пов’язано із зменшенням обсягів сировини;

виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 9,3 %), що обумовлено високою порівняльною базою («плюс» 11,1 % у січні-вересні 2017 року) і зменшенням виробництва на
ПрАТ «БЕРТІ» (на 39,7 %), де протягом березня-червня 2018 року проводився профілактичний ремонт основного обладнання, та на ПрАТ «Запоріжвогнетрив» (на 3 %), що пов’язано з циклічністю виробничого процесу.

Енергетичним комплексом області вироблено 35,9 млрд. кВт годин електроенергії, що на 7,5 % більше, ніж за січень-вересень 2017 року.

Сільське господарство.

Розвинений агропромисловий комплекс області, з його високим рівнем виробництва зернових, технічних культур та тваринницької продукції, забезпечує майже 4 % у загальнодержавному виробництві валової продукції сільського господарства.

У 2018 році в області було сконцентровано 6,5 % наявних в Україні посівних площ зернових культур, 9,2 % – соняшнику.

На 08.11.2018 намолочено – 2242,6 тис. тонн, в тому числі пізніх зернових культур – 121,1 тис. тонн; соняшнику – 629,7 тис. тонн.

Область займає лідируючі позиції в державі з виробництва зернових культур (8 місце), у тому числі по пшениці (4 місце) та соняшнику (8 місце).

Водночас, індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-вересні 2018 року порівняно з відповідним періодом 2017 року становив 81,9 % (24 місце серед регіонів, по Україні – 104,9 %), що обумовлено скороченням виробництва як рослинницької продукції (в більшій мірі), так і тваринницької, а саме:

рослинництва – на 20,8 % («плюс» 4,8 % у січні-вересні 2017 року), насамперед, через аномальну високу температуру та посуху, що призвели до значного зменшення виробництва та врожайності сільськогосподарських культур (зокрема: зернових та зернобобових культур – на 24,4 %, соняшнику – на 25,3 %; урожайність зернових культур склала 23,6 ц/га проти 31,5 ц/га у
2017 році, соняшнику – 11,7 ц/га проти 14,7 ц/га);

тваринництва – на 5,2 %, в основному, через високу витратність утримання поголів’я великої рогатої худоби та низьку рентабельність виробництва тваринницької продукції у господарствах населення.

На 01.10.2018 в усіх категоріях господарств налічується 102,5 тис. гол. великої рогатої худоби (90,5 % до 01.10.2017), у т.ч. 53 тис. гол. корів (90,8 %); поголів’я свиней – 245,5 тис. гол. (101 %); овець та кіз 74 тис. гол. (100,1 %); птиці – 5,4 млн. гол. (95,5 %).

В усіх категоріях господарств у січні-вересні 2018 року вироблено 44,1 тис. тонн м’яса у живій вазі (93,4 % до січня-вересня 2017 року),
194,8 тис. тонн молока (92,7 %), 508,3 млн. штук яєць від птиці всіх видів (96,8 %).

Стан розрахунків за електроенергію та природний газ.

Рівень оплати за відпущену електроенергію грошовими коштами на 01.10.2018 склав 97,7 % (на 01.10.2017 – 100,9 %). Заборгованість споживачів перед ПАТ «Запоріжжяобленерго» становила 1931,4 млн. грн. і збільшилась у порівнянні з початком року на 617,7 млн. грн. (на 47,4 %).

Рівень оплати за спожитий природний газ грошовими коштами на 01.10.2018 склав 95 % (на 01.10.2017 – 92 %), у т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 65 % (79 %), населення – 123 % (100 %).

Заборгованість за спожитий природний газ споживачів області на 01.10.2018 складає 154,1 млн. грн., відповідно у підприємств комунальної теплоенергетики – 538,3 млн. грн., установ і організацій, які фінансуються з державного бюджету – 0,4 млн. грн., установ і організацій, які фінансуються з місцевого бюджету – 0,003 млн. грн. У населення борг відсутній (переплата – 384,6 млн. грн.).

Інвестиційна діяльність.

У січні-червні 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5,98 млрд. грн. капітальних інвестицій (3 % від загального обсягу по Україні) – це 9 місце серед регіонів України.

Водночас, індекс капітальних інвестицій за січень-червень 2018 року становив 92,5 % до аналогічного періоду 2017 року (23 місце). Зменшення обумовлено високою порівняльною базою («плюс» 65 % у січні-червні 2017 року), яка виникла, в основному, за рахунок крупних капіталовкладень у ПАТ «Запоріжсталь» (реконструкція доменного цеху № 3).

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення становить 3454,5 грн. проти 3661,3 грн. у січні-червні 2017 року.

Найбільше капітальних інвестицій освоєно в промисловій галузі регіону (3,7 млрд. грн., або 62,6 % від загального обсягу) та сільському господарстві (987,6 млн. грн., або 16,5 %).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 262,5 млн. грн. (4,4 % загального обсягу), з них 64 млн. грн. – кошти населення на будівництво житла.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 4,9 млрд. грн. (81,5 % загального обсягу), кошти місцевих бюджетів – 494,3 млн. грн. (8,3 %), кредити банків та інші позики – 492,4 млн. грн. (8,2 %), кошти населення на будівництво житла – 64 млн. грн. (1,1 %) та кошти державного бюджету – 14,1 млн. грн. (0,2 %).

Одним із джерел, що дозволяє активно розбудовувати область, є державна підтримка. Так, реалізація найважливіших інвестиційних проектів регіону в 2018 році здійснюється за рахунок:

державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) – розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 372-р області на впровадження 25 проектів затверджено видатки в обсязі 195,3 млн. грн.; фактично до області надійшло 151,7 млн. грн. (77,7 % запланованого на рік);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – області передбачено 22,454 млн. грн., у тому числі на реалізацію заходів за рахунок частки субвенції обласному бюджету – 6,329 млн. грн.; фактично до області надійшло 19,96 млн. грн., у тому числі обласному бюджету – 5,6 млн. грн. (88,9 % запланованого на рік);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 38,936 млн. грн. – залишок невикористаних коштів субвенції 2017 року. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 № 423-р (зі змінами) на впровадження проектів області затверджено субвенцію в обсязі 52,7 млн. грн., фактично надійшло 44,4 млн. грн. (84,3 % запланованого на рік);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 201-р області передбачено 124,137 млн. грн.; фактично надійшло 110,3 млн. грн. (88,8 % запланованого).

Запорізька область – одна з лідерів по ремонту доріг.

Так, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення області у 2018 році передбачені кошти державного бюджету в обсязі 446,728 млн. грн., у тому числі на:

поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг – 417,228 млн. грн.; на 09.11.2018 надійшло 413,728 млн. грн. (99,2 % від передбаченого на рік), з яких освоєно 412,143 млн. грн. (99,6 % від надходжень);

будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг (в тому числі проектно-вишукувальні роботи) – 29,5 млн. грн., з яких на 09.11.2018 надійшло 22,311 млн. грн. (75,6 % від передбаченого на рік) та освоєно – 20,276 млн. грн. (90,9 % від надходжень).

Наразі, наближаються до завершення роботи на чотирьох великих об’єктах з поточного середнього ремонту автодоріг державного значення
Н-08 Запоріжжя–Маріуполь та Н-30 Василівка–Бердянськ. На відновлених ділянках доріг виконуються роботи з нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків та бар’єрної огорожі.

На розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області у 2018 році передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 479,705 млн. грн., з яких на 09.11.2018 надійшло 424,017 млн. грн. (88,4 % від передбаченого на рік) та освоєно – 372,961 млн. грн. (88 % від надходжень).

На поточний ремонт (проектно-вишукувальні роботи) автомобільної дороги Н-30 Василівка – Бердянськ у рамках виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Запорізької області на 2018 рік (рішення обласної ради від 30.11.2017 № 55, зі змінами) із загального фонду обласного бюджету передбачено фінансування в обсязі 434 тис. грн. На 09.11.2018 освоєно 412 тис. грн. (95 % від передбаченого).

На виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту (в тому числі проектно-вишукувальних робіт) автомобільних доріг загального користування зі спеціального фонду обласного бюджету за рахунок перевиконання митних надходжень передбачено 640,126 млн. грн. (очікувані надходження у 2018 році – 470 млн. грн. та невикористані залишки 2017 року – 170,126 млн. грн.). На 09.11.2018 на рахунку спеціального фонду обласного бюджету обліковується 535,466 млн. грн. (83,7 % від запланованого), з яких освоєно 347,952 млн. грн. (65 % від надходжень).

Крім того, передбачені субвенції з місцевих бюджетів обласному бюджету на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (співфінансування заходів) в обсязі 14,332 млн. грн., з яких на 09.11.2018 надійшло 11,68 млн. грн. (81,5 % від передбаченого на рік), освоєно – 4,02 млн. грн. (34,4 % від надходжень).

Запорізька область займає 8 місце серед регіонів України за обсягами внесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій. Їх накопичений обсяг на 01.07.2018 становив $ 919,1 млн., що на
0,9 % більше, ніж на початок 2018 року.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в розрахунку на одну особу наростаючим підсумком з початку інвестування на 01.07.2018 становив $ 531,1 – це 6 результат серед регіонів.

Вкладники з країн Європейського Союзу продовжують вважати Запорізьку область привабливою для розміщення власного капіталу. З країн ЄС з початку інвестування внесено $ 712,8 млн. інвестицій і це 77,5 % загального обсягу акціонерного капіталу в області. До основних країн-інвесторів входять: Кіпр (45,7%), Нідерланди (4,9%), Естонія (3,4%), Швеція та Республіка Корея.

Найбільше іноземних інвестицій акумульовано у статутних капіталах підприємств промисловості (69,5 % від їх загального обсягу), підприємств оптової та роздрібної торгівлі, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (13 %); в організації, що здійснюють операції з нерухомим майном (11,9 %) та фінансову та страхову діяльність (1,8 %).

Стан розвитку будівельної діяльності.

За підсумками січня-вересня 2018 року на тлі високої статистичної бази порівняння («плюс» 35,8 % у січні-вересні 2017 року), забезпечено нарощування темпів у будівельній діяльності. Індекс будівельної продукції склав 111,4 % до січня-вересня 2017 року (9 місце серед регіонів).

Під час нового будівництва, реконструкції соціальних об’єктів, поточного та капітального ремонту виконано будівельних робіт на суму 2252,5 млн. грн. (10 місце) проти 1542,2 млн. грн. у січні-вересні 2017 року.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали
67,8 % загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 24,2 % та 8 % відповідно.

За січень-червень 2018 року в експлуатацію введено 33,1 тис. м2 загальної площі житла (20 місце серед регіонів), що становить 77,1 % до відповідного періоду 2017 року (12 місце, по Україні – 70,8 %).

Стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Область стабільно входить у п’ятірку лідерів за обсягами експорту товарів, в десятку – за обсягами імпортованого товару.

Зовнішньоторговельний оборот товарів за січень-серпень 2018 року склав $ 3425,7 млн. і збільшився порівняно з січнем-серпнем 2017 року на 28,4 % (по Україні – на 14,6 %). Обсяг експортних поставок склав $ 2351,2 млн. (4 місце серед регіонів) та збільшився на 24,7 % (по Україні – на 12,4 %). Вартісна частина експорту складає 7,6 % загальноукраїнського обсягу.

У структурі експорту товару основу склали чорні метали (59,6 % загального обсягу експорту товарів), механічні та електричні машини (14,4 %), продукти рослинного походження (5,7 %), жири та олії тваринного або рослинного походження (3,7 %), мінеральні продукти (3,6 %).

Експортні поставки товарів з області на ринок ЄС збільшились на 4,5 %, що становить 25,5 % від загальнообласного експорту.

Найбільше експортувалися товари до Туреччини – 14,4 %, Російської Федерації – 12,5 %, Китаю – 5,3 %, США та Італії – по 4,1 %, Індії – 4 %, Єгипту – 3,8 %, Об’єднаних Арабських Еміратів – 3,7 %, Польщі – 3,1 %.

Обсяг імпортних поставок склав $ 1074,5 млн. (7 місце) та збільшився на 37,5 % (по Україні – на 16,1 %). Переважна частина імпорту – це паливо мінеральне, нафта та продукти її перегонки (35,4 %), механічні та електричні машини (19 %), недорогоцінні метали та вироби з них (14,8 %), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (5,6 %), продукти тваринного походження (4 %), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (3,9 %), продукти рослинного походження (3,2 %).

Найбільше продукції імпортувалось з Російської Федерації – 38,7 %, Німеччини – 8,5 %, Китаю – 7,4 %, Туреччини – 5,4 %, США – 4,6 %, Франції – 2,4 %; питома вага імпорту з країн Європейського Союзу склала 29,9 % від загального обсягу.

У зовнішньоекономічній діяльності Запорізької області обсяг експорту товарів традиційно переважає над імпортом, що забезпечується завдяки торгівлі з партнерами із 152 країн світу, в тому числі з усіма країнами – членами ЄС. За підсумками січня-серпня 2018 року позитивне сальдо склало $ 1276,7 млн.
(3 місце), що на 15,6 % більше, ніж за січень-серпень 2017 року.

Стан розвитку споживчого ринку.

В області функціонують 13 тис. стаціонарних об’єктів роздрібної торгівлі, 84 ринки і 1,7 тис. закладів ресторанного господарства.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень-вересень 2018 року склав
27,6 млрд. грн. (7 місце серед регіонів), що становить до відповідного періоду 2017 року у порівнянних цінах 104,4 %.

Загальний індекс споживчих цін області у вересні 2018 року по відношенню до грудня 2017 року склав 105,4 % (по Україні – 105,6 %, 9-10 місце), у тому числі на продукти харчування та безалкогольні напої –
103,9 % (по Україні – 103,1 %, 21-22 місце).

Істотним внутрішнім чинником, що впливає на загальний показник інфляції, є зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої, питома вага яких у структурі загального індексу складає 42 %.

За підсумками звітного періоду найбільш подорожчали хліб (на 11,7 %) та риба (на 9 %). Також спостерігається очікуване сезонне подорожчання окремих видів продуктів харчування з високим ступенем промислової обробки, у т.ч. м’ясо (на 8,6 %), сир (на 2,6 %) та масло (на 1,9 %).

Водночас, знизилась ціна на яйця (на 11,5 %), цукор (на 9,1 %), фрукти (на 3,3 %) та молоко (на 2,7 %).

Крім того, підвищилися ціни (тарифи) на: освіту – на 14,7 %, послуги зв’язку – на 9,7 %, різні товари та послуги – на 9,3 %, транспорт – на 7 %, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – на 5,7 %, одяг та взуття – на 5,6 %, у сфері охорони здоров’я – на 4,7 %, послуги ресторанів та готелів – на 4,2 %, товари та послуги відпочинку і культури – на
3 %, житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – на 2,3 %. Ціни на ринку палива в середньому зросли на 10,8 %.

Задля стабільного функціонування продовольчого ринку та популяризації продукції місцевих товаровиробників в області забезпечено проведення регулярних ярмаркових заходів із продажу сільгосппродукції та харчових продуктів за цінами товаровиробників, що на 10-15 % нижчі за середньоринкові. За січень-вересень 2018 року проведено 1374 продовольчі ярмарки, де реалізовано 4,1 тис. тонн продукції на суму 88,8 млн. грн.

Житлово-комунальне господарство.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень-вересень 2018 року по області склав 92,3 % (13 місце серед регіонів), що на 10,4 відсоткових пункти менше, ніж за відповідний період 2017 року.

На 01.10.2018 заборгованість населення по видах житлово-комунальних послуг становить:

постачання природного газу – 799,1 млн. грн. (збільшилась з початку
2018 року на 24,5 %);

централізоване опалення та гаряче водопостачання – 640,6 млн. грн. (зменшилась на 0,25 %);

водопостачання та водовідведення – 163,1 млн. грн. (збільшилась на 53,1 %);

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 244,7 млн. грн. (збільшилась на 66,2 %);

вивезення побутових відходів – 37,1 млн. грн. (збільшилась на 46,1 %).

На 01.10.2018 в області функціонує 1468 ОСББ, які об’єднують
1602 багатоквартирних будинки загальною площею 7,8 млн. м2. Крім того, функціонує 200 ЖБК, які об’єднують 206 будинків загальною площею 1,3 млн. м2.

Соціальна сфера.

Середньомісячна заробітна плата по області у січні-вересні 2018 року склала 8442 грн. (5 місце серед регіонів) і збільшилась у порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 27,5 % (6 місце).

Індекс реальної заробітної плати за січень-вересень 2018 року по відношенню до відповідного періоду 2017 року склав 114,5 % (5 місце).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати з початку
2018 року збільшилася у 1,9 раза (на 107,5 млн. грн.) і на 01.10.2018 склала 233,8 млн. грн., у т. ч. борг економічно активних підприємств збільшився у
1,7 раза (на 77,3 млн. грн.) і становив 188,7 млн. грн., борг підприємств - банкрутів збільшився у 2,9 раза (на 28,9 млн. грн.) і склав 43,7 млн. грн. Насамперед, це зумовлено заборгованістю у 22 структурних підрозділах
ПАТ «Запоріжжяобленерго» (60,25 % пакету акцій товариства належать Фонду державного майна України), яка на 01.10.2018 становила 166,5 млн. грн. (71,2 % від загальної суми заборгованості по області).

Загальна динаміка погашення боргів в області продовжує визначатися ситуацією на 45 підприємствах державного сектору економіки, борг яких на 01.10.2018 становить 202,1 млн. грн., або 86,4 % від загальної суми заборгованості в області.

Протягом січня-вересня 2018 року проведено 282 засідання обласної та територіальних комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 148 керівників підприємств, з них 54 – попереджено про відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати. За рахунок проведеної роботи погашено заборгованість із заробітної плати на загальну суму 113,3 млн. грн.

Заборгованість із виплати пенсій в області відсутня. Чисельність одержувачів пенсій по області на 01.10.2018 становила 543,1 тис. осіб; середній розмір пенсій – 2742,57 грн.

Ринок праці.

Позитивні зрушення у сфері зайнятості населення підтверджуються динамікою процесів на фіксованому ринку праці.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян на 01.10.2018 становила 16,4 тис. осіб, що на 5,4 тис. осіб, або на 24,8 % менше, ніж на 01.01.2018
(21,8 тис. осіб). З них 60,5 % – жінки, 33,4 % – молодь у віці до 35 років.

Кількість зареєстрованих безробітних громадян, які отримували допомогу по безробіттю на 01.10.2018 становила 11,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у вересні 2018 року склав 2300,4 грн.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років, визначений за методологією МОП, в області за підсумками січня-червня 2018 року зменшився порівняно з відповідним показником 2017 року на 0,9 відсоткових пункти і становив 9,8 % (14 місце серед регіонів).

Рівень зайнятості населення у цій віковій категорії, визначений за методологією МОП, в області збільшився на 1,3 відсоткових пункти і склав
56,8 % (9-12 місце).

За даними моніторингу, що здійснюється на державному рівні Мінсоцполітики України, у січні-липні 2018 року в області на нові робочі місця прийнято 11,1 тис. осіб, з них 4,4 тис. робочих місць для найманих працівників у юридичних осіб та 6,7 тис. – у фізичних осіб. При цьому чисельність працівників, прийнятих на нові робочі місця, в 2,4 раза перевищила чисельність вивільнених працівників.

 

Читайте також

Щоб перемогти тиранію, потрібне більше єднання; демократичний світ здатен його досягти

Як живе Степногірська громада: Юрій Малашко завітав до прифронтових жителів, які досі не покинули небезпечну територію

Оперативна інформація щодо радіаційного фону на 17.00 годину 29.03.2023

У Запорізькій області відновили важливу ділянку прифронтового автошляху

Відновлення доступу до ресурсів бази даних ЄІАС “Діти” та функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: представники ЗОВА взяли участь у селекторній нараді Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Фахівці працюють над відновленням надання комунальних послуг

СБУ викрила ще чотирьох організаторів псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Запорізької області

Інформація про роботу мобільної лабораторії моніторингу довкілля 28.03.2023

Оперативна інформація щодо радіаційного фону на 08.00 годину 29.03.2023

Ситуація щодо російського вторгнення станом на 29.03.2023, 399 доба

Дякую всім, хто нагадує, що російська агресія може закінчитися швидше. Звернення Президента 28.03.23

Оперативна інформація щодо радіаційного фону на 17.00 годину 28.03.2023